Yhteistyössä on mediakasvatuksen suola

Mediataitoviikko on mediakasvatuksen oma teemaviikko, joka tarjoaa ammattilaisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille inspiraatiota oman työn ja osaamisen kehittämiseen. Vuosittain vietettävä Mediataitoviikko tekee näkyväksi mediakasvatustyötä, jota Suomessa yhteiskuntamme eri sektoreilla ja toimialoilla tehdään.

Suuri osa erilaisista mediasisällöistä ja -alustoista ei syntyisi ilman yhteistyötä. Mieti vaikkapa koko illan elokuvaa, sanomalehden toimitusta, television uutislähetystä tai sosiaalisen median alustoja. Millainen kattaus ammattilaisia ja osaamista onkaan suurten tuotantojen takana! Sama pätee mediakasvatukseen.

Jos mediakasvatus olisi resepti, sen suola olisi yhteistyö. Mediataitoviikko ei ole tästä poikkeus. Teemaviikon myötä saatamme tänäkin vuonna laajan kirjon hienoa mediakasvatustyötä ja -materiaaleja lasten, nuorten ja aikuisten parissa toimivien ammattilaisten tietoon ja käyttöön ympäri Suomen.

Tämä on mahdollista vain yhteistyön voimin. Mediataitoviikko on suunniteltu ja toteutettu noin 70 kumppaniorganisaation kanssa. Kumppaneita yhdistää päämäärä edistää moninaisten kohderyhmien mediataitoja ja ammattilaisten valmiuksia mediakasvatukseen. Nyt julkaistava Mediataito 2024 -verkkolehti on osoitus tästä.

Mediataitoviikko on mediakasvattajan parasta aikaa

Järjestyksessään kahdettatoista Mediataitoviikkoa vietetään 5.-11.2.2024. Mediataitoviikko on paitsi mediakasvatusta tekevien juhlaviikko, myös hyvä keino muistuttaa työyhteisöjä ja kollegoita tärkeästä aiheesta. Mediataitoviikko toteutuu jälleen lukuisilla eri tavoilla: vuorovaikutuksessa, tapahtumissa ja yhteisissä oppimisen ja oivalluksen hetkissä. Mediataitoviikon sisällöt ja materiaalit ovat oivia työkaluja myös itseopiskeluun ja ammattilaisen omien tietojen ja taitojen päivittämiseen. Mediakasvatusta tarvitaan ja toteutetaan kuitenkin vuoden jokaisena päivänä. Useimmat Mediataitoviikon materiaaleista ovat käytössäsi ympäri vuoden.

Vuonna 2024 Mediataitoviikolle julkaistaan jälleen neljä ikäryhmittäin jaoteltua suomenkielistä vinkkivihkoa sekä ruotsinkielinen vinkkivihko. Vihkoihin olemme koostaneet otteita Mediataitoviikon materiaaleista ja tämän lehden artikkeleista eri ikäisten mediakasvatuksen tueksi.

Mediataitoviikon sivustolle kootut innostavat materiaalit ja teemaviikon avoimet tapahtumat kannustavat uuden oppimiseen ja mediataitojen eri osa-alueisiin tarttumiseen.

Viestintä on koko Mediataitoviikon tärkeä kulmakivi. Seuraamalla Mediataitokoulun somekanavia ja tunnisteita #Mediataitoviikko ja #Mediakasvatus voit löytää uusia, kiehtovia ideoita omaan työhösi ja osaamisesi kehittämiseen.

Mediakasvatus elää ajassa

Mediakasvatus on tavoitteellista vuorovaikutusta, jolla pyritään edistämään medialukutaitoa. Mediakasvatuksen vahvuuksia on ajankohtaisiin ilmiöihin tarttuminen. Mediaa tulvivassa ajassamme mielen hyvinvoinnista huolehtimisesta on tullut yhä keskeisempi osa mediataitoja.

Mediataito 2024 -verkkolehti tarjoaa näköalan suomalaiseen mediakasvatukseen ja sen ajankohtaisiin teemoihin ja ilmiöihin. Artikkeleissa paneudutaan mm. mielen hyvinvointiin, resilienssiin ja osallisuuteen. Lehden myötä voit tutustua myös moniin muihin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten tekoälyyn, algoritmeihin ja sellaiseen yhdenvertaisuuteen tähtäävään mediakasvatukseen, joka huomioi erilaisten kohderyhmien moninaiset tarpeet.

Yhdessä kohti hyvinvointia ja yhdenvertaisia mediataitoja

Kohdattuna ihminen saa osakseen aina jotakin hyvää ja arvokasta”, todetaan eräässä Mediataito 2024 -lehden artikkeleista. Myös mediakasvatus kukoistaa kohtaamisissa, ja samalla jalostuvat mediataidot. Kun pysähdymme yhdessä median äärellä, jaamme ajatuksia kokemastamme ja keskitymme kuuntelemaan toisiamme, emme kehitä ainoastaan mediataitojamme. Samassa yhteisessä ja kunnioittavassa mediatilassa voimme vaalia hyvinvointiamme sekä rakentaa luottamusta ja yhteyttä toinen toisiimme.

Kiitos kaikille Mediataitoviikon yhteistyökumppaneille ja Mediataito 2024 -lehteen kirjoittaneille!

Inspiroivaa Mediataitoviikkoa!

Rauna Rahja 
Mediataitoviikon projektipäällikkö 
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 

Tutustu Mediataito 2024 -verkkolehden artikkeleihin!

Mediataitoviikko on mediakasvatuksen oma teemaviikko, joka tarjoaa mediataitojen kanssa työskenteleville materiaalia ja inspiraatiota omaan työhön ja sen kehittämiseen. Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), ja se tehdään yhteistyössä vuosittain kymmenien kumppaniorganisaatioiden kanssa.

Mediataitoviikko pohjaa Euroopan laajuiselle Safer Internet -päivälle, jonka päämääränä on rakentaa yhdessä parempi internet. Vuonna 2024 Safer Internet -päivää vietetään 6. helmikuuta jo 21. kerran. Suomessa teemapäivä on laajentunut koko viikon kestäväksi medialukutaidon eri teemoja edistäväksi Mediataitoviikoksi. Kansainvälisen Safer Internet -päivän aiheita voi seurata tunnisteella #SaferInternetDay. 

Kuva: Maria Vilja

EU-logo. Euroopan unionin osarahoittama.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan sen laatija, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemystä.

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa