Kumppanit

Mediataitoviikkoa suunnitellaan yhteistyössä vuosittain kymmenien organisaatioiden kanssa

Mediataitoviikkoa on suunnittelemassa, toteuttamassa ja rahoittamassa vuosittain kymmeniä organisaatiota. Kumppaniorganisaatiot ovat esimerkiksi viranomaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä, hankkeita, kulttuurilaitoksia ja median edustajia.

Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI). Tällä sivulla näet kumppanit, jotka tuottavat opetusmateriaaleja, järjestävät tapahtumia ja helpottavat mediataitoja tukevien ammattilaisten työtä kanssamme Mediataitoviikolla 2024. Klikkaa kumppanin logoa, niin saat heistä lisätietoa.

Seuraavaa Mediataitoviikkoa vietetään 5.-11.2.2024. Mietitkö, ryhtyisikö organisaatiosi kumppaniksi? Lue lisää kumppanuudesta.

Opinkirjo

Kehittämiskeskus Opinkirjo on lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö. Työskentelemme koulujen oppilaitosten kanssa edistäen lasten ja nuorten kasvua kriittisesti ajatteleviksi aktiivisiksi kansalaisiksi.

Kirjastot.fi / Länkbiblioteket
Voima Kustannus

Voima on valtakunnallinen lehti, jonka jutut käsittelevät mm. taloutta, politiikkaa, kaupallisuutta, kulttuurihäirintää sekä muita kulttuurin erilaisia ilmiöitä. Mediaattori-liite julkaistaan vuoden ensimmäisessä numerossa.

Faktabaari EDU

Faktabaari on suomalainen faktantarkistus-organisaatio. Faktabaari EDUn tavoitteena on edistää opettajien ja oppilaiden digitaalista informaatiolukutaitoa – kykyä löytää ja tuottaa luotet­tavaa tietoa sekä kykyä säädellä omaa yksityisyyttään.

Sosped-säätiö

Sosped-säätiön mediakasvatusprojektissa tuotetaan materiaalia inklusiivisempaan aikuisten mediatoimintaan. Sosped on jo vuosia järjestänyt aikuisten mediatoimintaa ja nyt toiminnassa kertyneitä kokemuksia tuotetaan valmiiksi materiaaleiksi. Sosped-säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka vahvistaa yksilön hyvinvointia sosiaalipedagogisella otteella – vertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.

Tarksvärkki ry

Taksvärkki ry on globaalikasvatusjärjestö, jonka globaalikasvatus on vakiintunutta ja tavoitteellista toimintaa. Globaalikasvatuksemme tarkoituksena on toimia nuorten perusoikeuksien ja tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistäminen ovat Taksvärkin globaalikasvatuksen ydintä. Taksvärkki tarjoaa maksuttomia globaalikasvatusmateriaaleja, koulutuksia ja työpajoja mm. kriittisen mediakasvatuksen teemoista.

Euroopan kuluttajakeskus Suomessa

Euroopan kuluttajakeskus tarjoaa tietoa ja neuvontaa maiden rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksissä, kun teet ostoksia tai tilaat palveluja Suomen ulkopuolelta muista EU-maista, Norjasta, ja Islannista. Kerromme oikeuksistasi kuluttajana ja autamme ongelmatilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi verkko-ostamiseen tai matkustamiseen. Olemme osa Euroopan kuluttajakeskusten verkostoa (European Consumer Centres Network, ECC-Net). Suomessa olemme osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV).

Lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen erityistehtävä

Seinäjoen kaupunginkirjastolla on valtakunnallinen erityistehtävä lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämiseksi kirjastossa. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tehtävien hoitamiseksi mm. tiedotamme, koulutamme, jaamme hyviä käytänteitä ja toimimme monissa verkostoissa.

ÅKE

Ruotsinkielisen kehittämistehtävien yhteistyöryhmä, Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag, toimii yleisten kirjastojen kehittämistehtävän parissa valtakunnallisesti.

Aikakausmedia logo
Aikakausmedia

Aikakausmedia on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi. Aikakausmedian Aikakauslehdet mediakasvattajina -toiminta tukee lasten ja nuorten monilukutaidon kehittymistä.

Tutkimuskeskus Comet, Tampereen yliopisto

Tutkimuskeskus Comet on journalismin, viestinnän ja median tutkimukseen ja kehittämiseen keskittyvä osa Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaa.

Eläkeliitto logo
Eläkeliitto

Sähköinen maailma on muutakin kuin tekniikkaa tai sähköisiä palveluita! Me haluamme opetella myös senioreiden kanssa sitä, mikä heitä oikeasti kiinnostaa.

Ilkka-Pohjalainen ja Etelä-Pohjanmaan Opisto

Ilkka-Pohjalaisen ja Etelä-Pohjanmaan Opiston yhteisessä mediataitoprojektissa perustettiin Toimittajakoulun opintolinja, opiskelijamedia Pomedia sekä senioreille Digiakatemia. Pohjalaisille opiskelijoille ja senioreille kohdistetaan mediakasvatusta ainakin vuoden 2023 loppuun saakka.

Google

Googlen missiona on järjestää maailmassa oleva tieto ja tehdä siitä käyttökelpoista ja maailmanlaajuisesti saatavilla olevaa. Mielestämme kaikilla opettajilla ja oppijoilla tulee olla iästä ja taitotasosta riippumatta oikeus käyttää sellaisia työkaluja ja harjoittaa sellaisia taitoja, joiden avulla he voivat menestyä ja tehdä oikeita valintoja tulevaisuutensa suhteen. Google tukee palveluidensa ja tuotteidensa avulla kaikenikäisiä oppijoita.

FiCom logo
FiCom

FiCom on suomalainen ICT-alan edunvalvoja, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä liiketoiminta-mahdollisuuksia ja parantaa alan kilpailukykyä. FiComin jäsenet ovat yhteiskunnan digitaalisen ja teknologisen kehityksen mahdollistajia.

Seta

Seta on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö joka edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa. Seta tuottaa myös tietoa median edustajille ja avustaa kotimaisia ja ulkomaisia medioita seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen sekä sateenkaariperheisiin liittyvässä uutisoinnissa.

Mediakasvatusseura logo
Mediakasvatusseura ry

Mediakasvatusseura on mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö ja valtakunnallinen nuorisoalan järjestö. Edistämme ja kehitämme mediakasvatusta Suomessa sekä tuotamme materiaaleja ja koulutuksia.

ENTER ry

ENTER ry on ikäihmisten tietotekniikkayhdistys, jossa vapaaehtoiset seniorit opastavat muita senioreita tietotekniikan käytössä kirjastoissa ja palvelukeskuksissa. Toiminta-alue on Uusimaa.

Mediamieli

Mediamieli on pienten lasten mediakasvatukseen suuntautunut toimija, joka edistää mediakasvatuksen toteutumista osana laadukasta varhaiskasvatusta. Tuotamme mediakasvatuksen
materiaalia ja koulutuksia ammattikasvattajille.
Tavoitteena on tukea varhaiskasvatusikäisten lasten medialukutaitoja sekä henkilöstön valmiuksia toimia mediakasvattajina.

Valli

VALLIn Ikäteknologiakeskus edistää ikääntyneiden osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Ja nostaa ikääntyneiden kokemukset ja tarpeet kehittämistyöhön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Digiosallisuuden tärkeät kansalaistaidot eli media- ja digitaidot kuuluvat myös yli 65-vuotiaille!

Pelituki

Pelituki tarjoaa koulutusta, neuvontaa ja materiaaleja peli- ja nettihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Toimimme valtakunnallisesti suomeksi ja ruotsiksi.
Pelituki erbjuder utbildningar, rådgivning samt material för att förebygga och minska spel- och nätrelaterade problem. Vi arbetar nationellt på svenska och på finska.

Kansanvalistusseura sr.

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.) on sitoutumaton sivistyssäätiö ja arkisivistyksen ajatuspaja. Säätiön tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen. Ydinosaamistamme on muun muassa aikuisten mediakasvatustyö.

Kansalaisopistojen liitto

Kansalaisopistojen liitto kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä. KoL auttaa kansalaisopistoja turvaamaan elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

KKV:n tehtävät liittyvät mm. kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Virastossa edistetään kuluttajakasvatusta.

Rauhankasvatusinstituutti

Rauhankasvatusinstituutti ry (RKI) on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton rauhan- ja globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö. Työmme keskeisiä teemoja ovat antirasismi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä globaali vastuu. Tuemme kasvattajia rauhankasvatuksen toteuttamisessa ja rauhankulttuurin rakentamisessa koulujen kaikilla asteilla ja nuorisotyössä.

Kopiosto

Kopiosto on luovan alan tekijöitä, kustantajia ja esiintyviä taiteilijoita edustava tekijänoikeusjärjestö. Kopioston käyttöluvilla opettajat voivat kopioida opetukseensa lisämateriaalia. Kopioston tuottamalla Kopiraittila-sivustolla on pelillistä materiaalia tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen. Kopiosto tarjoaa myös maksuttomia tekijänoikeuskoulutuksia.

Koulujen elokuvaviikko

Koulujen elokuvaviikko on 0.–9. luokille suunnattu teemaviikko, jonka aikana elokuvaan tutustutaan monipuolisesti tutkien, kokien ja itse tehden. Elokuvaviikko.fi on käytettävissä ympäri vuoden. Seuraavan kerran elokuvaviikkoa vietetään 3.–9.10.2022.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on #amistenasialla. Toiminnallamme pyrimme luomaan parempaa arkea ja tulevaisuutta ammattiin opiskeleville, ja se on amislähtöistä ja amiksia varten.

Helsingin työväenopisto

Helsingin työväenopisto järjestää vapaan sivistystyön arvojen pohjalta koulutusta, jonka tavoitteena on tukea yksilön omaehtoista kehittymistä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja valmiuksia toimia yhteisöissä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Vuodesta 2016 alkaen on opistolla ollut aikuisten mediakasvatukseen suunnattu oma ainealansa. Opetus pohjautuu vahvasti tekemällä oppimiseen, päämääränään aktiivinen, medialukutaitoinen kansalainen.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on edistänyt mediakasvatusta jo usean vuosikymmenen ajan.

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla. Riippumattomana ja puolueettomana toimijana TIEKE yhdessä verkostojensa kanssa tunnistaa kehityssuuntia ja digitaalisia yhteiskuntakehittämisen tarpeita sekä vauhdittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa kehitystä.

Mediametka ry

Mediametka ry on valtakunnallinen mediakasvatukseen erikoistunut järjestö, joka on pedagogisesti suuntautunut. Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta. Haluamme nostaa esiin lasten itse tekemää lastenkulttuuria ja lasten omaa mediatuottamista.

Digiseikkailu Oy

Digiseikkailu on pelillinen ja tarinallinen oppimisympäristö tieto- ja viestintätekniikan (TVT), medialukutaitojen sekä empatiataitojen opettamiseen esi- sekä alakouluikäisille.

Media- ja viestintätieteellinen seura

Mevi ry edistää median ja viestinnän tutkimusta ja tekee sitä tunnetuksi tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella. Mevi julkaisee Media & viestintä -lehteä ja järjestää Median ja viestinnän tutkimuksen päiviä. Lisäksi Mevi on mukana järjestämässä muita tapahtumia, muun muassa Mediakritiikin iltapäivää. 

Helsingin seudun kesäyliopisto

Helsingin seudun kesäyliopisto tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita korkeakoulu- sekä muita opintoja kaikille koulutuksesta, iästä, opinto-oikeuksista tai vuodenajasta riippumatta.

Pelastakaa Lapset logo
Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lasten tekee työtä lasten ja nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi digitaalisissa ympäristöissä.

Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja tukee organisaatioita ja vapaaehtoisia digiopastusten järjestämisessä ja kehittämisessä. SeniorSurf verkottaa seniorien digiosallisuuden ja digitaitojen parissa toimivia tahoja, julkaisee aineistoja toimijoiden tueksi, kokoaa tietoa yhteen sekä vaikuttaa seniorien digitaitoihin liittyviin asenteisiin.


Suomen rauhanpuolustajat ry

Suomen Rauhanpuolustajat on yli 70-vuotias järjestö. Se toimii rauhan, aseistariisunnan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Rauhanpuolustajat  kampanjoi kotimaassa, tekee kansainvälistä solidaarisuustyötä sekä julkaisee kirjoja ja lehtiä. Rauhanpuolustajien mediakasvatus- ja rauhankasvatustyötä ovat Läntisen tuolla puolen -sivusto, Rauhankasvatusneuvola-juttusarja sekä nuorille aikuisille suunnattu Tottelemattomuusakatemia. 

Suomen vanhempainliitto

Suomen Vanhempainliitto on valtakunnallinen vanhempien osallisuuden ja kasvatusyhteistyön asiantuntijajärjestö. Kannustamme ja tuemme vanhempaintoimijoita hyvinvoinnin edistämisessä paikallisella tasolla, kunnissa ja yhteiskunnassa.

Svenska Yle Kunskap/Yle Nyhetsskolan

Svenska Yle Kunskap och Yle Nyhetsskolan erbjuder mediekunskap för skolor, i form av besök, studiematerial och workshops. Elever kan också få egna reportage publicerade på vår webbplats med vår handledning. På webben erbjuder vi också mediekunskap, digitalkunskap, klimatkunskap och vardagskunskap för en bred publik.

Verke logo
Verke, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus

Verke koordinoi digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta jonka visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään.

Tekniikan museo

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo on valtakunnallinen tekniikan alan vastuumuseo. Museo on Suomen teollisuuden ja tekniikan alan menneisyyden tallentaja sekä nykyhetken tulkitsija, joka luotaa katseensa tulevaisuuteen. Vuonna 2019 museossa kävi noin 42 000 vierailijaa.

Yle oppiminen logo
Yle Oppiminen

Uskalla ajatella. Yle Oppiminen tarjoaa verkossa kansalaistaitoja 2000-luvulle: digi- ja mediataitoja, sekä ymmärrystä algoritmeista ja nyky-yhteiskunnasta. Löydä taitoja uteliaille.

Yle Uutisluokka

Yle Uutisluokka on mediakasvatushanke, jossa nuoret ryhtyvät toimittajiksi Ylen journalistien auttaessa uutiskummeina. Uutisluokka tekee myös kouluvierailuja ja opetusmateriaalia.

Päivälehden museo

Helsingin keskustassa sijaitseva ilmainen mediamuseo esittelee uutisten ja viestinnän historiaa ja nykypäivää sekä kertoo sananvapauden merkityksestä. Museota ylläpitää Helsingin Sanomain Säätiö.

Uutismedian liitto

Uutismedian liitto on sanomalehtien ja kaupunkilehtien julkaisijoiden ja muiden uutismedioiden toimialajärjestö. Liiton mediakasvatustoiminta kehittää koulujen mediakasvatusta ja kannustaa opettajia hyödyntämään uutisia ja journalistista sisältöä opetuksessa. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten medialukutaitoja, heidän kriittisyyttä ja aktiivisuutta lukijoina sekä kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

TTVK logo
TTVK ry

Tekijanoikeus.fi on oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy kattavaa tietoa tekijänoikeudesta sekä tekijänoikeudellisista oppimateriaaleista ja kouluvierailuista.

Pikku kakkosen logo
Pikku Kakkonen

Pikku Kakkonen tarjoaa turvallisia 3-6 -vuotiaille tv:ssä, verkossa ja mobiilissa. Tuttujen juontajien johdattamana Pikku Kakkonen kertoo tarinoita sekä tarjoaa elämyksiä ja eväitä elämään.

EHYT ry

EHYT ry on ehkäisevän työn kansalais- ja asiantuntijajärjestö, jonka tavoitteena on edistää hyvinvointia vähentämällä päihde- ja pelihaittoja. EHYT toteuttaa päihde- ja pelikasvatusta muun muassa oppituntien, vanhempainiltojen ja ammattilaiskoulutusten kautta sekä kohtaamalla lapsia ja nuoria sosiaalisen median palveluissa.

Koulukino

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatuksen asiantuntijajärjestö, joka tukee koulujen elokuvakasvatustyötä ja tuottaa kasvattajille elokuvakasvatuksen välineitä. Koulukino Suoratoisto tarjoaa kotimaisia lyhyt- ja dokumenttielokuvia julkisin esitysoikeuksin koulujen ja kuntien käyttöön, Kelaamo antaa tietoa ja tukea nuorille elokuvaharrastajille ja Media-avain edistää perheissä tapahtuvaa elokuvakasvatusta.

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana. Tavoitteemme on tukea alueellisten koordinoijien työtä sekä seurata hankkeiden tavoitteiden toteutumista, tarjota digituen järjestäjille erilaisia tukimuotoja kuten ohjeistuksia ja koulutuksia sekä rakentaa digituen valtakunnallista verkostoa ja vahvistaa sen tunnettuutta ja löydettävyyttä.

Uudet lukutaidot/Nylitteracitet

Valtakunnallisen Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023).

Opetushallitus

Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä.

OdigO

Lapin yliopiston koordinoimassa OdigO-hankkeessa (2021-2023) haetaan ratkaisuja digisyrjäytymiseen ja sen uhkaan kehittämällä palveluntarjoajien osaamista ohjata ja tukea asiakkaiden digitaitoja. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Traficom

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvallisuusviranomainen. Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Väestöliitto ry, Nuorten seksuaalikasvatus

Väestöliitto tarjoaa maksutonta seksuaalineuvontaa 13-19-vuotiaille nuorille anonyymissa chatissa. Kaikki palvelumme seksuaalisuudesta nuorille löydät osoitteesta hyvakysymys.fi/nuortenvaestoliitto.

Väestöliitto ry, Lasten kehotunnekasvatus

Kehotunnekasvatus on lasten seksuaali- ja turvataitokasvatusta. Koulutamme varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja luomme materiaaleja muun muassa digiturvataidoista. Turvallisen verkossa ja mediassa liikkumisen opettelu kannattaa aloittaa ennaltaehkäisevästi jo hyvin pienillä

Jaa: