Kumppanit

Mediataitoviikkoa suunnitellaan yhteistyössä vuosittain kymmenien organisaatioiden kanssa

Mediataitoviikkoa on suunnittelemassa, toteuttamassa ja rahoittamassa vuosittain kymmeniä organisaatiota. Kumppaniorganisaatiot ovat esimerkiksi viranomaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä, hankkeita, kulttuurilaitoksia ja median edustajia.

Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI). Tällä sivulla näet kumppanit, jotka tuottavat opetusmateriaaleja, järjestävät tapahtumia ja helpottavat mediataitoja tukevien ammattilaisten työtä kanssamme Mediataitoviikolla 2025. Klikkaa kumppanin logoa, niin saat heistä lisätietoa.

Seuraavaa Mediataitoviikkoa vietetään 10.-16.2.2025. Mietitkö, ryhtyisikö organisaatiosi kumppaniksi? Lue lisää kumppanuudesta.

Aikakausmedia logo
Aikakausmedia

Aikakausmedia on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi. Aikakausmedian Aikakauslehdet mediakasvattajina -toiminta tukee lasten ja nuorten monilukutaidon kehittymistä.

AVIn logo
Itä-Suomen aluehallintovirasto

Aluehallintovirastot (AVI) ovat opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia alueellisia viranomaisia, jotka valvovat ja ohjaavat opetus- ja kulttuuritoimea alueillaan.
AVI:t tukevat opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstön osaamisen kehittämistä täydennyskoulutuksen avulla. Täydennyskoulutuksen aiheita ovat esimerkiksi hyvinvointi, turvallisuus, sosiaaliset taidot, kestävä elämäntapa ja oppimisen tuki.

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana. Tavoitteemme on tukea alueellisten koordinoijien työtä sekä seurata hankkeiden tavoitteiden toteutumista, tarjota digituen järjestäjille erilaisia tukimuotoja kuten ohjeistuksia ja koulutuksia sekä rakentaa digituen valtakunnallista verkostoa ja vahvistaa sen tunnettuutta ja löydettävyyttä.

EHYT ry

EHYT ry on ehkäisevän työn kansalais- ja asiantuntijajärjestö, jonka tavoitteena on edistää hyvinvointia vähentämällä päihde- ja pelihaittoja. EHYT toteuttaa päihde- ja pelikasvatusta muun muassa oppituntien, vanhempainiltojen ja ammattilaiskoulutusten kautta sekä kohtaamalla lapsia ja nuoria sosiaalisen median palveluissa.

Digiseikkailu Oy

Digiseikkailu on pelillinen ja tarinallinen oppimisympäristö tieto- ja viestintätekniikan (TVT), medialukutaitojen sekä empatiataitojen opettamiseen esi- sekä alakouluikäisille.

ELokuvapolun logo
Elokuvapolku

KAVIn Elokuvapolku tukee kouluissa tehtävää elokuvakasvatusta sekä kulttuuri-  ja taidekasvatusta tarjoamalla ilmaisia elokuvanäytteitä opetuskäyttöön. 

Eo liiton logo
Erilaisten oppijoiden liitto

Erilaisten oppijoiden liitto ry on vuonna 2001 perustettu valtakunnallinen asiantuntija- ja kokemusasiantuntijajärjestö, jonka tehtävä on erilaisten oppijoiden oppimisen, opiskelun ja työllistymisen mahdollisuuksien sekä yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen. Tätä toteutetaan tarjoamalla ohjausta, neuvontaa, vertaistukea, koulutuksia ja tapahtumia erilaisille oppijoille, heidän kanssaan toimiville sekä ammattilaisille oppimisen vaikeuksiin liittyen.

Eläkeliitto logo
Eläkeliitto

Sähköinen maailma on muutakin kuin tekniikkaa tai sähköisiä palveluita! Me haluamme opetella myös senioreiden kanssa sitä, mikä heitä oikeasti kiinnostaa.

ENTER ry

ENTER ry on ikäihmisten tietotekniikkayhdistys, jossa vapaaehtoiset seniorit opastavat muita senioreita tietotekniikan käytössä kirjastoissa ja palvelukeskuksissa. Toiminta-alue on Uusimaa.

finna logo
Finna luokkahuone

Finna Luokkahuone on opettajille omistettu osa Finna.fi-hakupalvelua, josta löydät opetussuunnitelmaan istuvat materiaalit ja tehtäväideat, kätevästi yhdestä paikasta ja ilmaiseksi. Luokkahuoneesta löydät myös materiaalia oman osaamisen kehittämiseen. 

Diakonissalaitoksen logo
Diakonissalaitos, D-asemat

D-asemat ovat kohtaamispaikkoja ja kansalaistoiminnan keskuksia. Niitä on Helsingissä kolmessa kaupunginosassa: Kontulassa, Kannelmäessä ja Kalliossa. Ouluun avattiin D-asema lokakuussa 2022. D-asemat ovat kaikkien yhteisöjä. Jokaiselle alueen asukkaalle, ohikulkijalle, suuntaa hakevalle nuorelle, opiskelijalle, työttömälle, perheenäidille, omaishoitajalle, eläkeläiselle, kadun miehelle ja naiselle.

Caritas-Säätiö

Caritas-Säätiön arvoja ovat lähimmäisenrakkaus, eettisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Säätiön DigiJelppari-toiminnassa oululaiset ikäihmiset saavat digiopastusta vapaaehtoisilta ikäihmisen kotona.

FiCom logo
FiCom

FiCom on suomalainen ICT-alan edunvalvoja, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä liiketoiminta-mahdollisuuksia ja parantaa alan kilpailukykyä. FiComin jäsenet ovat yhteiskunnan digitaalisen ja teknologisen kehityksen mahdollistajia.

Google

Googlen missiona on järjestää maailmassa oleva tieto ja tehdä siitä käyttökelpoista ja maailmanlaajuisesti saatavilla olevaa. Mielestämme kaikilla opettajilla ja oppijoilla tulee olla iästä ja taitotasosta riippumatta oikeus käyttää sellaisia työkaluja ja harjoittaa sellaisia taitoja, joiden avulla he voivat menestyä ja tehdä oikeita valintoja tulevaisuutensa suhteen. Google tukee palveluidensa ja tuotteidensa avulla kaikenikäisiä oppijoita.

Faktabaari EDU

Faktabaari on suomalainen faktantarkistus-organisaatio. Faktabaari EDUn tavoitteena on edistää opettajien ja oppilaiden digitaalista informaatiolukutaitoa – kykyä löytää ja tuottaa luotet­tavaa tietoa sekä kykyä säädellä omaa yksityisyyttään.

Nordean logo
Nordea

Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta.

ICME-hankkeen logo
ICME-hanke

Inclusive and Creative Media Education -hankkeessa luodaan toimintamalleja medialukutaidon edistämiseen yhdenvertaisuuden, luovuuden ja osallisuuden näkökulmista. Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa mallien kehittämisen paikallisten vahvuuksien pohjalta yli kieli- ja kulttuurirajojen. Hanke on EU:n osarahoittama ja sitä koordinoi KAVI.

Euroopan kuluttajakeskus Suomessa

Euroopan kuluttajakeskus tarjoaa tietoa ja neuvontaa maiden rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksissä, kun teet ostoksia tai tilaat palveluja Suomen ulkopuolelta muista EU-maista, Norjasta, ja Islannista. Kerromme oikeuksistasi kuluttajana ja autamme ongelmatilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi verkko-ostamiseen tai matkustamiseen. Olemme osa Euroopan kuluttajakeskusten verkostoa (European Consumer Centres Network, ECC-Net). Suomessa olemme osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV).

Helsingin työväenopisto

Helsingin työväenopisto järjestää vapaan sivistystyön arvojen pohjalta koulutusta, jonka tavoitteena on tukea yksilön omaehtoista kehittymistä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja valmiuksia toimia yhteisöissä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Vuodesta 2016 alkaen on opistolla ollut aikuisten mediakasvatukseen suunnattu oma ainealansa. Opetus pohjautuu vahvasti tekemällä oppimiseen, päämääränään aktiivinen, medialukutaitoinen kansalainen.

Helsingin seudun kesäyliopisto

Helsingin seudun kesäyliopisto tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita korkeakoulu- sekä muita opintoja kaikille koulutuksesta, iästä, opinto-oikeuksista tai vuodenajasta riippumatta.

Huippula

Huippula on Pelastakaa Lasten tarjoama ilmainen kaksikielinen digitaalinen palvelu, joka vahvistaa lasten digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden välttämättömiä taitoja. Huippula tukee alakoulujen mediakasvatusta ja tarjoaa keinoja opetussuunnitelman mukaisten laaja-alaisten tavoitteiden kuten monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen vahvistamiseen helposti ja hauskasti.

Lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen erityistehtävä

Seinäjoen kaupunginkirjastolla on valtakunnallinen erityistehtävä lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämiseksi kirjastossa. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tehtävien hoitamiseksi mm. tiedotamme, koulutamme, jaamme hyviä käytänteitä ja toimimme monissa verkostoissa.

Kopiosto

Kopiosto on luovan alan tekijöitä, kustantajia ja esiintyviä taiteilijoita edustava tekijänoikeusjärjestö. Kopioston käyttöluvilla opettajat voivat kopioida opetukseensa lisämateriaalia. Kopioston tuottamalla Kopiraittila-sivustolla on pelillistä materiaalia tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen. Kopiosto tarjoaa myös maksuttomia tekijänoikeuskoulutuksia.

Koulujen elokuvaviikko

Koulujen elokuvaviikko on 0.–9. luokille suunnattu teemaviikko, jonka aikana elokuvaan tutustutaan monipuolisesti tutkien, kokien ja itse tehden. Elokuvaviikko.fi on käytettävissä ympäri vuoden.

Kirjastot.fi / Länkbiblioteket

Kirjastot.fi on kaikille avoin kirjastoverkkopalveluiden kokonaisuus. Kirjastot.fi-sivuston tuottaa ja ylläpitää Helsingin kaupunginkirjaston Valtakunnalliset kehittämispalvelut yhdessä kirjastoalan toimijoiden kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu myös omina sivustoinaan toimivia palveluja: Kirjastokaista.fi, Makupalat.fi, Musiikkikirjastot.fi, Kirjasampo.fi ja muita suoralla osoitteella toimivia palveluja. 

Kansalaisopistojen liitto

Kansalaisopistojen liitto kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä. KoL auttaa kansalaisopistoja turvaamaan elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

KKV:n tehtävät liittyvät mm. kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Virastossa edistetään kuluttajakasvatusta.

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa toteutetaan koulutusta ja tutkimusta, joka kohdistuu ikäihmisten medialukutaitoihin, digitaitoihin sekä mediakasvatukseen. Kestävä kehitys tiedekunnan strategisena painopisteenä on vahvistunut viime vuosina, ja suuntaa tulevaa tutkimustoimintaa erityisesti kestävyyden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä hyvinvoinnin merkityksissä.

Robowelfare logo
Arctic Robo Welfare

Lappilaisen hyvinvoinnin robotiikan kehittämisympäristö (2023-2026). Hanketta rahoittaa Lapin liitto (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR) ja sitä toteuttavat Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa robotiikan tietoperustaista hyödyntämistä Lapin alueen digitaalisessa murroksessa hyvinvointipalveluiden toimintamallien uudistamisessa.

MediaROBOlit logo
MediaRoboLit 65+

MediaRoboLit 65+ – Yli 65-vuotiaiden media- ja robottilukutaidot (2023-2027). Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia. Hankkeessa tuotetaan Lapin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen voimin uutta tietoa yli 65-vuotiaiden Suomessa asuvien media- ja robottilukutaidoista sekä niihin liittyvistä tuki- ja koulutustarpeista.

Koulukino

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatuksen asiantuntijajärjestö, joka tukee koulujen elokuvakasvatustyötä ja tuottaa kasvattajille elokuvakasvatuksen välineitä. Koulukino Suoratoisto tarjoaa kotimaisia lyhyt- ja dokumenttielokuvia julkisin esitysoikeuksin koulujen ja kuntien käyttöön, Kelaamo antaa tietoa ja tukea nuorille elokuvaharrastajille ja Media-avain edistää perheissä tapahtuvaa elokuvakasvatusta.

Mediamieli logo
Mediamieli

Mediamieli on pienten lasten mediakasvatukseen suuntautunut toimija, joka edistää mediakasvatuksen toteutumista osana laadukasta varhaiskasvatusta. Tuotamme mediakasvatuksen
materiaalia ja koulutuksia ammattikasvattajille.
Tavoitteena on tukea varhaiskasvatusikäisten lasten medialukutaitoja sekä henkilöstön valmiuksia toimia mediakasvattajina.

Mediakasvatusseura logo
Mediakasvatusseura ry

Mediakasvatusseura on mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö ja valtakunnallinen nuorisoalan järjestö. Edistämme ja kehitämme mediakasvatusta Suomessa sekä tuotamme materiaaleja ja koulutuksia.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on edistänyt mediakasvatusta jo usean vuosikymmenen ajan.

Mediametka ry

Mediametka ry on valtakunnallinen mediakasvatukseen erikoistunut järjestö, joka on pedagogisesti suuntautunut. Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta. Haluamme nostaa esiin lasten itse tekemää lastenkulttuuria ja lasten omaa mediatuottamista.

Media- ja viestintätieteellinen seura

Mevi ry edistää median ja viestinnän tutkimusta ja tekee sitä tunnetuksi tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella. Mevi julkaisee Media & viestintä -lehteä ja järjestää Median ja viestinnän tutkimuksen päiviä. Lisäksi Mevi on mukana järjestämässä muita tapahtumia, muun muassa Mediakritiikin iltapäivää. 

Osuuskunta 3 e logo
Osuuskunta 3 E

Osuuskunta 3E on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Teemme töitä kestävän ja inklusiivinen yhteiskunnan rakentamiseksi, ja tässä keskeisessä roolissa ovat medialukutaitoiset aktiiviset kansalaiset. Työssämme keskitymme eri tavoin ratkomaan kysymystä: Miten tukea aikuisia ja nuoria navigoimaan nopeasti muuttuvassa mediaympäristössä ja hyödyntämään mediaa rakentavasti yhteiskunnallisen osallistumisen, toisten ihmisten kohtaamisen ja vaikuttamisen välineenä. 

Oppi & ilo

Innostava tekeminen, onnistumisen kokemukset ja uuden oppiminen tuovat iloa lapsen elämään. Mikä parasta, ne kaikki vahvistavat lapsen itseluottamusta ja luovat pohjan positiiviselle kasvulle ja kehitykselle. Oppi & ilo -tuotteet ovat kasvatusalan ammattilaisten luomia ja suunnittelemia.

Pikkuli

Pikkuli on monimediallinen kokonaisuus, joka toimii mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukena.
Pikkulin sovellukset tarjoavat iloa, elämyksiä sekä oikeaan elämään helposti lomittuvaa digipedagogiikkaa varhaiskasvatukseen. Pikkuli sovelluksia on tällä hetkellä yli 10 ja niistä muodostuu kokonaisuus, joiden avulla voidaan käydä kattavasti läpi varhaiskasvatussuunnitelman eri osa-alueita. Sovellukset ovat yhdistettävissä myös Pikkuli-televisiosarjan animaatiojaksoihin sekä Pikkuli-kuvakirjoihin.

Median museo ja arkisto Merkki


Kaikille avoin tila käsitellä ja tutkia median merkityksiä ja viestinnän ilmiöitä. Helsingissä sijaitsevaan Merkkiin (ent. Päivälehden museo) on vapaa pääsy.

Postimuseo

Postimuseo esittelee postin ja viestinvälityksen historiaa 1600-luvulta nykyisyyteen ja tulevaan. Museokeskus Vapriikissa Tampereella koko perheen Postimuseossa teet elämyksellisen matkan postin kanssa. Luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa ymmärrystä ja merkityksiä viestintäkulttuurista ja yhteiskunnan perustoiminnoista: viestien ja tavaroiden liikkumisen historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta.

kvs logo
Kansanvalistusseura

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr. ) on arkisivistykseen keskittyvä sitoutumaton sivistyssäätiö. Sivistyksen pelottomina puolustajina edistämme sivistystyötä, aikuiskasvatusta ja elinikäistä oppimista. Kvs-säätiö, joka on perustettu vuonna 1874, on maamme vanhin sivistyssäätiö. Juhlimme 150-vuotista matkaamme koordinoimalla opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämää valtakunnallista Sivistyksen teemavuotta 2024.

Opetushallitus

Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä.

Pelituki

Pelituki tarjoaa koulutusta, neuvontaa ja materiaaleja peli- ja nettihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Toimimme valtakunnallisesti suomeksi ja ruotsiksi.
Pelituki erbjuder utbildningar, rådgivning samt material för att förebygga och minska spel- och nätrelaterade problem. Vi arbetar nationellt på svenska och på finska.

Pelastakaa lapset logo
Pelastakaa Lapset/ Nettivihje

Pelastakaa Lasten Nettivihje tekee tinkimättömästi työtä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Tavoitteena on edistää lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin nopeaa poistumista netistä sekä ennaltaehkäistä lasten ja nuorten joutumista seksuaaliväkivallan uhriksi. Nettivihje tarjoaa huoltajille ja kasvattajille monipuolisia materiaaleja lasten turvataitojen vahvistamiseksi.

setan logo
Seta

Seta on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö joka edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa. Seta tuottaa myös tietoa median edustajille ja avustaa kotimaisia ja ulkomaisia medioita seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen sekä sateenkaariperheisiin liittyvässä uutisoinnissa.

Suojellaan lapsia logo
Suojellaan Lapsia

Suojellaan Lapsia ry on Helsingissä sijaitseva voittoa tavoittelematon yhdistys, joka ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, häirintää ja houkuttelua kokonaisvaltaisesti, tutkimuspohjaisin menetelmin ja keinoin. Suojellaan Lapsia ry tuo lasten äänen kuuluviin, jotta heidän näkemyksensä huomioitaisiin yhteisöissämme. Yhdistys edistää lasten oikeuksien toteutumista ja tukee kaikkia toimia, jotka takaavat ettei yksikään lapsi joutuisi seksuaaliväkivallan uhriksi.

Syöpäjärjestöt logo
Syöpäjärjestöt

Syöpäjärjestöjen Fressis-hankkeessa ehkäistään nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä, tuetaan käytön lopettamista sekä edistetään terveellisiä elintapoja ravitsemus-, liikunta-, arkirytmi-, alkoholi-, aurinkosuojautumis-, seksuaaliterveys- ja mielen hyvinvointi -teemoissa. Kohderyhmänä on 13–29-vuotiaat nuoret.

Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja tukee organisaatioita ja vapaaehtoisia digiopastusten järjestämisessä ja kehittämisessä. SeniorSurf verkottaa seniorien digiosallisuuden ja digitaitojen parissa toimivia tahoja, julkaisee aineistoja toimijoiden tueksi, kokoaa tietoa yhteen sekä vaikuttaa seniorien digitaitoihin liittyviin asenteisiin.


Suomen rauhanpuolustajat ry

Suomen Rauhanpuolustajat on yli 70-vuotias järjestö. Se toimii rauhan, aseistariisunnan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Rauhanpuolustajat  kampanjoi kotimaassa, tekee kansainvälistä solidaarisuustyötä sekä julkaisee kirjoja ja lehtiä. Rauhanpuolustajien mediakasvatus- ja rauhankasvatustyötä ovat Läntisen tuolla puolen -sivusto, Rauhankasvatusneuvola-juttusarja sekä nuorille aikuisille suunnattu Tottelemattomuusakatemia. 

Klubitalojen talologo
Suomen Klubitalot

Suomen Klubitalot ry edustaa suomalaisia mielenterveyskuntoutujien Klubitaloja. Tehtävämme on tukea Klubitaloja, vahvistaa niiden osaamista ja sitä kautta edistää Klubitalojen jäsenten osallisuutta, hyvinvointia sekä työllistymis- ja opintovalmiuksia.

Svenska Yle Kunskap/Yle Nyhetsskolan

Svenska Yle Kunskap och Yle Nyhetsskolan erbjuder mediekunskap för skolor, i form av besök, studiematerial och workshops. Elever kan också få egna reportage publicerade på vår webbplats med vår handledning. På webben erbjuder vi också mediekunskap, digitalkunskap, klimatkunskap och vardagskunskap för en bred publik.

Verke logo
Verke, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus

Verke koordinoi digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta jonka visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään.

.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on #amistenasialla. Toiminnallamme pyrimme luomaan parempaa arkea ja tulevaisuutta ammattiin opiskeleville, ja se on amislähtöistä ja amiksia varten.

Yle oppiminen logo
Yle Oppiminen

Uskalla ajatella. Yle Oppiminen tarjoaa verkossa kansalaistaitoja 2000-luvulle: digi- ja mediataitoja, sekä ymmärrystä algoritmeista ja nyky-yhteiskunnasta. Löydä taitoja uteliaille.

Yle Uutisluokka

Yle Uutisluokka on mediakasvatushanke, jossa nuoret ryhtyvät toimittajiksi Ylen journalistien auttaessa uutiskummeina. Uutisluokka tekee myös kouluvierailuja ja opetusmateriaalia.

Yle Mix

Yle Mix – uutisia lapsille on videopalvelu kouluikäisille, joka selittää kaikenkokoisia uutisilmiöitä luotettavasti ja toiveikkaasti. Yle Areenassa, YouTubessa, TikTokissa ja Instagramissa.  

Uutismedian liitto

Uutismedian liitto on sanomalehtien ja kaupunkilehtien julkaisijoiden ja muiden uutismedioiden toimialajärjestö. Liiton mediakasvatustoiminta kehittää koulujen mediakasvatusta ja kannustaa opettajia hyödyntämään uutisia ja journalistista sisältöä opetuksessa. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten medialukutaitoja, heidän kriittisyyttä ja aktiivisuutta lukijoina sekä kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

TTVK logo
TTVK ry

Tekijanoikeus.fi on oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy kattavaa tietoa tekijänoikeudesta sekä tekijänoikeudellisista oppimateriaaleista ja kouluvierailuista. Verkkopalvelua ylläpitää Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK).

Pikku kakkosen logo
Pikku Kakkonen

Pikku Kakkonen tarjoaa turvallisia 3-6 -vuotiaille tv:ssä, verkossa ja mobiilissa. Tuttujen juontajien johdattamana Pikku Kakkonen kertoo tarinoita sekä tarjoaa elämyksiä ja eväitä elämään.

GeroDigiLead (2023-2026)

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta toteuttavat Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Hanke tukee vanhuspalveluorganisaatioiden lähijohtajien osaamisen johtamista ja muutosjohtamisen valmiuksia digitaalisten sovellusten hyödyntämiseen liittyvissä muutosprosesseissa.

Tutkimuskeskus Comet, Tampereen yliopisto

Tutkimuskeskus Comet on journalismin, viestinnän ja median tutkimukseen ja kehittämiseen keskittyvä osa Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaa.

Kotiseutuliiton logo
Suomen Kotiseutuliitto

Suomen Kotiseutuliitto on vuonna 1949 perustettu kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö ja kotiseututyön edunvalvoja – maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö.

Kotiseutuliitto edistää paikallisiin lähtökohtiin perustuvaa, osallisuutta vahvistavaa ja moniarvoista kotiseututyötä.

Toimiston avainlogo
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista ja ihmisten tietosuojaoikeuksien toteutumista. Lisäämme tietoa tietosuojaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä edistämme vastuullista digitaalista ympäristöä.

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla. Riippumattomana ja puolueettomana toimijana TIEKE yhdessä verkostojensa kanssa tunnistaa kehityssuuntia ja digitaalisia yhteiskuntakehittämisen tarpeita sekä vauhdittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa kehitystä.

Voima Kustannus

Voima on valtakunnallinen lehti, jonka jutut käsittelevät mm. taloutta, politiikkaa, kaupallisuutta, kulttuurihäirintää sekä muita kulttuurin erilaisia ilmiöitä. Mediaattori-liite julkaistaan vuoden ensimmäisessä numerossa.

Traficom

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvallisuusviranomainen. Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Väestöliitto ry, Nuorten seksuaalikasvatus

Väestöliitto tarjoaa maksutonta seksuaalineuvontaa 13-19-vuotiaille nuorille anonyymissa chatissa. Kaikki palvelumme seksuaalisuudesta nuorille löydät osoitteesta hyvakysymys.fi/nuortenvaestoliitto.

Väestöliitto ry, Lasten kehotunnekasvatus

Kehotunnekasvatus on lasten seksuaali- ja turvataitokasvatusta. Koulutamme varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja luomme materiaaleja muun muassa digiturvataidoista. Turvallisen verkossa ja mediassa liikkumisen opettelu kannattaa aloittaa ennaltaehkäisevästi jo hyvin pienillä

Sosped-säätiö

Sosped-säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka vahvistaa yksilön hyvinvointia sosiaalipedagogisella otteella – vertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Sosped-säätiö tuottaa nuorten aikuisten Mieletöntä valoa -mediatoimintaa.

ÅKE

Ruotsinkielisen kehittämistehtävien yhteistyöryhmä, Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag, toimii yleisten kirjastojen kehittämistehtävän parissa valtakunnallisesti.

Jaa: