På svenska

Mediekunskapsveckan är en temavecka med syfte att förstärka mediakunskapens roll i uppfostran.

Mediekunskapsveckan är en temavecka med syfte att förstärka mediakunskapens roll i uppfostran. Under veckan ska barn och unga få möjligheten att utveckla sina mediakunskaper samtidigt som de vuxna skall få stöd i sitt sätt att i uppfostran inkludera mediakunskap.

Mediekunskapsveckan är en nationell kampanj som alltid äger rum andra veckan i februari. Under veckan pågår aktiviteter och evenemang i bl.a. skolor, bibliotek, förskolor, ungdomsgårdar och i olika hobbygrupper. Aktiviteterna riktar sig till att besvara frågor och diskutera kring mediefenomen, detta tillsammans med barn, ungdomar och vuxna. Material från mediekunskapsveckan kan även användas som inspiration för mediefostran under hela året.  

70 organisationer

Det är totalt ca 70 organisationer som deltar i planeringen och genomförande av temaveckan. Organisationerna representeras i huvudsak av utbildning, barn- och ungdomsarbete, mediekultur, kommunikation samt IT-sektorn. Som koordinator för veckan fungerar KAVI (Nationella audiovisuella institutet) som även bär ansvaret för informationsspridningen om veckan. Temaveckan internationaliseras i och med firandet av den internationella Safer Internet Day, som förutom i EU-länderna även firas i andra världsdelar. 

Anmälningen till Mediekunskapsveckan öppnar under hösten. Alla anmälda vill ha tillgång till aktuellt mediekunskapsmaterial i form av både information och tips till hur mediekunskap kan integreras i fostran, utbildning samt i andra vägledande uppdrag.

Varför Mediekunskapsvecka?

Vi lever i en tidsålder där grundläggande mediekunskaper hos individen är central och nödvändig. Behovet av mediekunskaperna hos individen har i sin tur ökat behovet av s.k. mediefostran i såväl skolor som hemma, men också i andra sammanhang inkluderande media. En kunnig och ansvarsfull mediebrukare är ingen slump utan en följd av fostran och omgivningens påverkan. 

Under Mediekunskapsveckan visualiseras och aktualiseras det arbete som många organisationer, föreningar samt företag bedriver under året för att främja mediefostran. Utifrån de olika aktiviteterna och kampanjerna kan sedan skolorna och andra deltagare välja och följa de aktiviteter m.m. som lämpar sig bäst för dem.

Material på svenska

Temaveckans materialbank har uppdaterats med nya material som producerats för veckan samarbetspartners samt Nationella audiovisuella institutet. Du kan söka i materialbanken bland annat enligt språk. Här ser du sökresultatet med

Dela: