Uusista lukutaidoista inspiraatiota ja tukea median tuottamiseen

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laaditut osaamisen kuvaukset vaikuttavat ohjelmakauden päättymisen jälkeenkin yhä useamman kunnan opetussuunnitelmissa. Hankevuoden 2021-22 aikana saadut kokemukset osoittavat, että moni opettaja kokee oppilaiden ohjaamisen omaan mediatuottamiseen edelleen melko vieraaksi asiaksi.

Osaamisen kuvaukset laadittiin vastaamaan todettuihin tarpeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (2020-23) vastaamaan monissa selvityksissä ja tutkimuksissa havaittuihin puutteisiin lasten ja nuorten medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja digitaalisen osaamisen yhdenvertaisessa toteutumisessa. Ohjelmassa laaditut osaamisen kuvaukset perustuvat varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi-ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin, tuoden konkreettisesti esille, mitä osaamiseen kuuluu eri ikäryhmissä. Päämääränä on, että osaamisen kuvaukset otetaan käyttöön mahdollisimman monessa kunnassa, jolloin ne takaavat kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia. Myös esimerkiksi yleiset kirjastot, nuorten kulttuurikeskukset ym. voivat hyödyntää kuvauksia. Niiden avulla voi sanoittaa ja organisoida jo käynnissä olevaa toimintaa, sekä saada niistä suuntaviivoja kehittämistyöhön.

Uudet lukutaidot -sivun medialukutaidon osiosta selviää yhdellä silmäyksellä, mitä kaikkea tämä lukutaito pitää sisällään.

Vinkkejä mediatekemiseen

Uudet lukutaidot -ohjelmassa oli talvella 2021-22 käynnissä 46 paikallista kehittämishanketta. Osassa hankekuntia kokemukset vastaavat valtakunnallisen Opeka-kyselytutkimusten tuloksia: medialukutaidon muiden osa-alueiden, kuten kriittisen lukutaidon ja tiedonhaun opettaminen näyttää olevan luonteva osa opetusta monissa kouluissa. Sen sijaan omien mediasisältöjen tuottamiseen ohjaaminen jää vähemmälle.

Seuraavat poiminnot koulutustallenteista keskittyvät medialukutaidon oman tuottamisen osa-alueeseen. Tallenteita löytyy lisää KAVIn Asiaa mediakasvatuksesta -kanavalta YouTubessa. Videot on järjestetty aihepiirin ja ikäryhmän mukaan soittolistoiksi.

Kevyesti toteutettavia tehtäviä löytyy esityksestä ”Miten medialukutaitoa ja digihyvinvointia voi harjoitella?”. Sekä ala- että yläkoululaisista on hauskaa miettiä, miten muuttaa jokin lause pelkiksi hymiöiksi, tai päinvastoin. Voidaan myös tehdä kuvitteellisia some-postauksia eri kanaviin, vaikkapa Väinämöisen kirjoittamana.  

Kamerakynän pedagogiikka monilukutaidon oppimisen välineenä -videolla kyse on kuvaamisesta ajattelun välineenä. Työskentely on teknisesti hyvin yksinkertaista toteuttaa, koska tuotoksia ei käsitellä eikä tallenneta. Aiheesta on julkaistu myös käsikirja.   

Elokuvakasvatuksen esitelmässä kehotetaan lähtemään liikkeelle yksinkertaisista asioista. Rulla-animaation voi tehdä kynällä ja paperilla, ja samalla tutustua animaation periaatteeseen. Perspektiivihuijauksella ja rajaamisella leikkiminen antaa eväitä kuvanlukutaitoon.

Uudet lukutaidot osana ilmiöoppimista ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia -videolla kerrotaan, miten toteutettiin laaja Pohjoismaita käsittelevä teema. Näin saatiin yhdistettyä tiedonhaku, mediaesitykset Scratchilla ja jopa taidetta käsittelevät animaatiot.

Tallenteet ovat koulutuksista, joita Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma järjesti keväällä 2022 yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.

Teksti: Leena Pylkkö, viestintäsuunnittelija, KAVIn mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa