Tunnetaidot ovat osa monilukutaitoa

Kohtaamme nykymaailmassa päivittäin valtavasti erilaisia sisältöjä ja ärsykkeitä, kuten muun muassa ääniä, kuvia, audiovisuaalisia tuotoksia, uutisia, sosiaalisen median sisältöjä ja mainoksia. Niiden parissa on todella tärkeää osata vetää rajoja ja valita, mikä on itselle tärkeää, missä haluaa olla mukana ja mikä edistää oikeasti omaa hyvinvointia. Täytyy myös tunnistaa, milloin täytyy painaa jarrua, ehkä kokonaan pysähtyä, vaihtaa suuntaa tai ottaa tilaa itselle ja oman kehon viestien kuuntelulle.  

Varhaiskasvatuksen yksi tärkeä tavoite on edistää lasten intoa tutkia ja kokeilla asioita monipuolisissa oppimisympäristöissä. Ihmettelyä, kyselyä ja havainnointia on syytä tukea ja nähdä se myös laaja-alaiseen oppimiseen kuuluvan monilukutaidon alkuna. Monilukutaitoon liittyy monimuotoisten ja moniaististen tekstien käsittelyn lisäksi kyky lukea ympäristöä laajemmin. Se on myös toisten sekä omien tunteiden ja tarpeiden lukemista, vuorovaikutustaitoja ja tilanteiden lukutaitoa. Tutkiva ja utelias mieli sekä monipuolinen lukutaito auttavat pärjäämään elämän erilaisissa toimintaympäristöissä ja muuttuvissa tilanteissa. 

Pysähdy kuuntelemaan

Vaikka maailma ja ihmisten elämäntyyli ovat vuosisatojen aikana muuttuneet todella paljon, eivät ihmisten keho ja aivot ole muuttuneet juurikaan. Tarvitsemme edelleen turvaa, kohtaamista, kuulluksi tulemista ja joutenoloa. Arjen pyörityksessä on tärkeää pysähtyä säännöllisesti kuuntelemaan omia tunteita ja tarpeita ja omasta vireystilasta on syytä pitää huolta omassa arjessa, joka päivä.

Tunnesoppa

Vireystilaa säädellessä tai isojen tunteiden myllerryksessä on tarpeen siirtyä ajatusten ja pään tasolta kehoon ja kehon tuntemuksiin. Hermoston rauhoittaminen on avain vireystilan säätelyyn ja tunteiden rauhoittamiseen. Hermostoa taas voi rauhoittaa monien erilaisten kehollisten harjoitusten avulla, kuten hengittämällä, itseään silittämällä, seinään nojaamalla, mielikuvaharjoituksilla, avantouinneilla tai luonnossa liikkumalla. Jokainen voi kuulostella, mikä itselle sopii parhaiten. Vireystilan tai tunteiden säätelyn oppiminen ei tapahdu hetkessä vaan se vaatii erittäin paljon toistoa. Tärkeä lähtökohta on oman olon kuuntelu ja tunnistaminen sekä vallitsevan tilanteen hyväksyminen ja sen ääreen pysähtyminen. 

Lapsen vuorovaikutustaidot ja tunnetaidot kehittyvät silloin, kun aikuinen pysähtyy lapsen kysymysten äärelle ja osoittaa aitoa kiinnostusta, vastaa lapsen aloitteisiin, keskustelee ja heittäytyy tutkimaan maailmaa yhdessä lapsen kanssa. Samalla lapselle syntyy kokemus hänen omien ajatustensa tärkeydestä. Jokaisella lapsella on tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään – juuri sellaisena kuin on. 

Mediametkan Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa- hanke on vuoden 2022 aikana tuottanut konkreettista materiaalia varhaiskasvatukseen monilukutaitoon, tutkivaan oppimiseen, taidekasvatukseen ja tunnetaitoihin liittyen. Materiaali on kaikkien vapaassa käytössä ja siihen voit tutustua Mediametkan nettisivuilla mediametka.fi.

Teksti: Leena Mela, Mediametka
Kuvat: Roope Lipsanen

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa