Inspiration och stöd till medieproduktion från Nylitteracitet

Kunskapsbeskrivningarna som publicerats i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet fortsätter att påverka läroplanerna i allt fler kommuner även efter programperiodens slut. Erfarenheterna under projektåret 2021–22 visar att många lärare upplever fortfarande att det är ganska främmande att vägleda elever i den egna medieproduktionen.

Kunskapspsbeskrivningarna togs fram för att möta ett behov

Utbildnings- och kulturministeriet lanserade programmet Nylitteracitet (2020-2023) för att åtgärda brister och ojämlikhet som många undersökningar visar på, gällande barns och ungas medieläskunnighet, programmeringskunnande och digitala kompetens. Kunskapsbeskrivningarna som togs fram i programmet utgår från läroplansgrunderna, och lyfter konkret fram vad barn i olika åldersgrupper borde veta och kunna. Målet är att kunskapsbeskrivningarna införs i så många kommuner som möjligt, för att garantera lika möjligheter att lära för alla barn och unga. Även allmänna bibliotek, ungdomskulturhus etc. också ha nytta av beskrivningarna. De kan användas för att formulera och organisera aktiviteter som redan är igång, och som riktlinjer i utvecklingsarbetet.

Kunskapsbeskrivningarna visar med ett ögonkast vad allt som ingår i medieläskunnighet.

Tips för medieproduktion

Vintern 2021-22 pågick 46 lokala pilotprojekt inom programmet. I några av projektkommunerna överensstämmer erfarenheterna med resultaten från den rikstäckande Opeka-undersökningen: undervisningen inom andra områden av medieläskunnighet, som kritisk läskunnighet och informationssökning, verkar vara en naturlig del av undervisningen i många skolor. Däremot är det färre lärare som stödjer eleverna i produktion av eget medieinnehåll.

Följande exempel kommer från inspelningar från webbinarier samt en serie med korta sakkunnigvideor som producerats inom ramen för Nylitteracitet. Exemplen fokuserar på medieproduktion. Fler inspelningar finns på KAVI:s Asiaa mediakasvatuksesta -kanal på YouTube. Den svenskspråkiga spellistan har presentationer som hållits på svenska, eller har undertexter på svenska.

Text: Leena Pylkkö, kommunikationsplanerare, KAVIs enhet för mediefostran och bildprogram

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa