Toppen har stöttat mediefostran för mer än 5500 elever

Toppen, som lanserades i början av år 2023, är en gratis tjänst som Rädda Barnen erbjuder för att stöda femteklassisters mediefostran. Tjänsten ger lärare färdiga lektionsplaner som utgår från läroplanens målsättningar inom mångsidig kompetens, såsom multilitteracitet och digital kompetens.  

Med hjälp av Toppen kan eleverna stärka sina kunskaper och färdigheter inom digitalt välmående och nätsäkerhet på ett enkelt, tryggt och roligt sätt! Samtidigt erbjuder tjänsten information och verktyg relaterade till temat för alla yrkesverksamma som arbetar med barn. Till exempel lärare i alla grundskoleklasser kan dra nytta av tjänstens mångsidiga undervisningsmaterial. 

“Sällan får man ta del av färdiga, aktuella och bra lektionsmaterial” – Lärare, åk 5 

En inspirerande virtuell miljö och ett interaktivt test som stöd för undervisningen 

Toppen-testet för femteklassister är interaktivt och utformat som en lektion. Toppen-världen är en visuellt realiserad miljö där djurkaraktärerna Timma och Vili leder eleverna på en resa till Toppen. Under äventyret får eleverna reflektera över olika situationer i det digitala vardagslivet och sina egna handlingar i dessa. Efter att ha besvarat frågorna i Toppen får eleven en personlig rapport som innehåller information om den egna digitala kompetensen samt praktiska tips för att utveckla dem. 

För lärare erbjuder tjänsten ett sammandrag av klassens resultat och rekommendationer som utgår från klassens resultat för att stärka elevernas färdigheter. Även barnens vårdnadshavare, som behöver hjälp med att navigera i vardagens digitala djungel, kan ha nytta av servicens mångsidiga material.  

“Jag är väldigt imponerad över det gedigna materialet. Allt kändes väldigt aktuellt och seriöst. Det vilade en trevlig känsla över hela materialet” – Lärare, åk 5 

Gör som tusentals andra – dra nytta av Toppen-tjänsten

Toppen har tagits i bruk i hundratals skolor i Finland och över 5 500 elever har fått viktig information och färdigheter om digitalt välmående och säkerhet genom Toppen-testet. Av de finlandssvenska skolorna har redan över 20 percent gjort Toppen-testet. Toppen finns tillgängligt kostnadsfritt på svenska och finska för alla skolor i hela landet.  

Under Veckan för digital säkerhet 2023 ordnades Toppen-dagen, och med hjälp av kampanjens inspirerande materialpaket förstärkte femteklassisterna sina kunskaper inom digitalt välmående och nätsäkerhet. Lärare – du kan enkelt ordna Toppen-dagen för dina femteklassister när som helst under läsåret med hjälp av Toppen-dagen materialpaketet. Det är bra att avsätta cirka två timmar för att genomföra Toppen-dagen. 

Lärare har i responsen berättat att de har fått mer kunskap och självförtroende att undervisa inom teman som är kopplade till digitalt välmående och nätsäkerhet. Eleverna rapporterar att de har lärt sig mer om sina rättigheter i digitala miljöer och hur man kan vara säker på nätet. 

Välkommen med på resan till Toppen! 

P.S. Rädda Barnen har börjat dra gratis workshops till skolornas 4–6 klassister inom digitalt välmående och nätsäkerhet. Vill ni att vi besöker er skola? Skicka era kontaktuppgifter här, så tar vi kontakt gällande workshoppen! 


Text: Marjaana Hulkko och Sophie Feldt / Rädda Barnen
Bild: Rädda Barnen

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa