Romansbedrägerier sätter spår i sinnet och hjärtat, men man kan få hjälp med att återhämta sig

Romansbedrägerier är särskilt hänsynslösa, eftersom de utnyttjar mänskliga behov och känslor. Bedrägerierna är ofta kopplade till professionell och organiserad brottslighet.  

Ett romansbedrägeri är ett ekonomiskt bedrägeri där en bedragare använder en påhittad identitet och låtsas ha en romantisk relation på webben för att lura pengar av sitt offer. Enligt Finanssiala ry förlorade finländare cirka nio miljoner euro till följd av romans- och dokumentbedrägerier år 2022. I år har det förlorade beloppet ökat med nästan en tredjedel.

I romansbedrägerier kontaktar bedragaren offret på webben till exempel i sociala medier och börjar skapa en förtroendefull relation. Till slut utnyttjar bedragaren offrets förtroende genom att be om pengar under någon förevändning, till exempel för att köpa flygbiljetter.

Nettideittiturva erbjuder hjälp till offer för romansbedrägerier och deras närstående

Romansbedrägerier har långvariga konsekvenser för offrens ekonomi samt fysiska och psykiska hälsa. Ofta leder bedrägeriet till att offret skuldsätter sig och att hens ekonomiska situation kollapsar. När offret förstår att relationen varit ett bedrägeri börjar en chockfas, under vilken det kan förekomma sömnlöshet, ångest eller förändringar i aptiten. I början av återhämtningen har vardagens grundpelare, det vill säga sömn, vila och kost, en viktig roll.

Under återhämtningen kan offret ha många slags utmaningar med sin psykiska hälsa, såsom psykisk smärta i synnerhet på grund av den förlorade kärleken. Lamslående skam kan hindra offret från att söka hjälp. Offret kan lida av skuldkänslor, ångest och depression en lång tid. Ofta lider också offrets sociala relationer, eftersom bedragaren försöker distansera offret från hens närstående. Offret kan bli osams med sina närstående, och situationen kan till och med leda till att offrets parförhållande tar slut.

I Nettideittiturvas kundarbete betonar man säkerhet och konfidentialitet. Kunderna har berättat att den individuella handledningen har hjälpt dem till exempel med att behandla skamkänslan. Professionellt stöd och kamratstöd hjälper offer för romansbedrägerier att återhämta sig och förstå att de inte är ensamma med sina erfarenheter. I kundarbetet fördjupar man sig i orsakerna bakom bedrägerierna och bedrägeriernas följder, för att ingen ska bli lurad på nytt. I och med återhämtningen ökas också offrets självkännedom.

Identifiera kännetecknen för romansbedrägerier

I lämpliga förhållanden kan vem som helst falla offer för ett romansbedrägeri. Det lönar sig att alltid iaktta försiktighet när man plötsligt kontaktas av någon man inte känner. Om någon som kontaktar dig är särskilt intresserad av dig och styr diskussionen i en romantisk riktning, men inte vill träffas eller bor långt bort, är det sannolikt fråga om ett romansbedrägeri. Bedrägeriet kan utföras av flera personer, och romansbedrägerier kännetecknas av att bedragaren glömmer saker samt av andra ologiskheter under den långa diskussionen. Bedrägeriet kan identifieras tydligt senast när bedragaren ber om pengar.

Du har alltid rätt att avsluta en diskussion om den känns misstänkt. Sociala medier och andra tjänster på webben erbjuder oss många utmärkta möjligheter, men var och en av oss ska vara försiktig när vi använder webben. Det är alltid värt att berätta om nya bekantskaper för någon närstående. Det är lättare att bedöma situationen och identifiera eventuella bedrägerier tillsammans.

Visste du detta?

Stiftelsen Sosped och Maria Akademi rf:s gemensamma projekt Nettideittiturva tillhandahåller nationellt lättillgängligt stöd för offer för romansbedrägerier, gärningspersoner och deras närstående.

Läs mer om Nettideittiturva (på finska): 

Om du blivit offer för ett bedrägeri, gör en brottsanmälan. Brottsofferjouren hjälper alla brottsoffer i brottsanmälningsprocessen. Det lönar sig också att göra en anmälan till Cybersäkerhetscentret vid Traficom, som samlar information om bland annat olika bedrägerier och informerar om dem.

Text:
Nettideittiturva-teamet:
Helmi Korhonen, huvudplanerare
Janina Koski, planerare
Jimi Tikkanen, kommunikationsplanerare

Samuli Könönen, informationssäkerhetsexpert, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Cybersäkerhetscentret

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa