Mediataitoja ja muita taitoja

Kun kiersimme ammattioppilaitoksissa ohjaamassa Mediakasvatusseuran Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeessa laadittuja työpajoja, huomasimme myös omien monilukutaitojemme joutuvan testiin. Mediataidot ovat tärkeä osa jokaisen arkea, mutta kuinka kytkeä ne taitoihin, jotka eivät näy mediassa? 

Arkitodellisuuksien erilaisuus realisoituu heti ammattikoulun pihassa: ohitamme rakennustyömaan, jonka opettaja kertoo olevan työvaatteisiin sonnustautuneiden opiskelijoiden “harjoitustyö”. Oma arkemme Mediakasvatusseuralla koostuu varsin erinäköisistä harjoitustöistä, ympäristöistä ja työvälineistä.  

Työpajoissa puhumme muun muassa osallistumisesta ja vaikuttamisesta, oman äänen kuuluviin saamisesta. Tarkoitamme tällöin erityisesti osallistumista median avulla ja median kautta. Samalla tiedämme kuitenkin, että tutkimuksissa “amisnuoret” kertovat kokemastaan arvostuksen puutteesta ja siitä, että median välittämä kuva heistä on yksinkertaistava ja epäreilu. Niinpä myös mediakasvatuksen piirissä on syytä olla hereillä sen suhteen, tunnemmeko ammattiin opiskelevien tavoitteita, arvoja ja vahvuuksia tarpeeksi hyvin. 

Ammattioppilaitoksissa opiskeleville nuorille oma osaaminen ja identiteetti hahmottuu usein konkreettisen tekemisen kautta. Oma paikka ja osallisuus ympäröivässä yhteisössä ja yhteiskunnassa syntyy käden taidoista, erilaisten teknologioiden tuntemisesta, aikaan saamisesta ja hyödyksi olemisesta.  

Huomaammekin miettivämme, riittääkö meidän median maailmassa marinoituneiden asiantuntijoiden monilukutaito, jotta osaamme kytkeä sanomamme näihin vahvuuksiin ja tukea aidosti relevantteja mediataitoja? Vai ohjaammeko aina uudelleen sellaisten taitojen ja ilmaisun pariin, jotka ovat meille tuttuja, mutta vievätkin itse asiassa monet nuoret pois vahvuusalueiltaan? 

Kun kerran kysyy, pitää malttaa kuunnella vastaus 

Monilukutaito on myös kykyä huomioida miten, miksi ja kenelle puhutaan; kuunnella ja asettua toisen asemaan. Kun opiskelijat vaikkapa kertovat, että “sähköautot ovat paskoja”, voi siitä aueta oivaltava ja molemmin puolin ymmärrystä lisäävä keskustelu. Vaikka nuoret eivät aina puhu kuin Runeberg, puheesta kuuluu itsevarmuus ja osallisuuden kokemus: tässä me ollaan hyviä. 

Omia ennakko-oletuksiaan voi tunnistaa silloinkin, jos vastaus pääsee yllättämään. Kysymme nuorten tiedonhankintakanavista ja odotamme esimerkeiksi nettipalstoja, YouTubea ehkä TikTokia. 

“No kysyn isältä.” 

Niinpä, monilukutaitoa on tunnistaa luotettavat tiedonlähteet itselle luontevista viestintäympäristöistä. 

Kysymme työpajan päättyessä, mitä nuoret vielä haluaisivat sanoa meille vierailijoille. 

“Ei muuta kuin kiitos. Kyllä tämä teiltäkin aika paljon vaatii.” 

Kiitos – samoin! 

Kuvituskuva hankkeen materiaaliin liittyen. Nuori nainen pallottelee käsillään esineitä ja asioita, kuten älypuhelinta, kirjaa, muistilehtiötä, puhekuplaa ja kannettavaa tietokonetta. Kuvassa teksti: Uusia oppimateriaaleja monilukutaidon vahvistamiseen.

Kaikki Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeen materiaalit ovat vapaasti saatavissa Mediakasvatusseuran verkkosivuilta. Löydät sieltä selvityksen ammattioppilaitoksissa tehdyn kyselyn tuloksista, työpajamalleja, verkkotehtäviä ja infograafeja. 

Teksti: Mikko Hautakangas, asiantuntija ja Sofia Grönberg, viestintäassistentti, Mediakasvatusseura 
Artikkelikuva: Sofia Grönberg & tekoäly aiheesta “Salvador Dali: ammattikoululaiset opiskelemassa”
Kuvituskuva: Salla Vasenius

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa