Toppen är en resa till digitalt välmående och nätsäkerhet

Digitaliseringen har medfört många möjligheter men även hot i barnens liv. Det är viktigt att utrusta barnen med aktuella kunskaper när den digitala världen förändras.

– Barn borde veta vilka risker som finns och ha en plan för hur de ska agera, om de stöter på något otrevligt på nätet. Barn har rätt till bästa möjliga välmående och trygghet även på nätet, säger Laura Sillanpää, sakkunnig inom digitalt välmående på Rädda Barnen r.f.

“Testet innehöll många väldigt viktiga ämnen och eleverna gjorde det gärna. Lätt att använda. Rekommenderar till mina kollegor!”

– Lärare, åk 5, Helsingfors.
Toppen näkymä
Toppen är en visuell tjänst där eleverna följer med Timmas och Vilis äventyr och svarar på deras frågor.

Rädda Barnen har utvecklat Toppen som är en kostnadsfri digital tjänst för Finlands alla femteklassister. Tjänstens syfte är att stärka elevernas digitala välmående och kunskaper om nätsäkerhet. Det interaktiva testet är en färdigt paketerad lektion som är lätt och snabb att tas i bruk av läraren. Dessutom ger Toppen tjänsten materialförslag som baserar sig på klassens resultat. Frågorna i Toppen testet grundar sig på utvecklingsprogrammet Nylitteracitet och tjänsten är tillgänglig både på svenska och finska. Toppen har förverkligats i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Accenture, Gigantti, Microsoft och Telia.

Du kan bekanta dig med materialet redan nu på adressen: toppen.fi

Toppen tjänsten för lärare och testet lanseras onsdagen den 18.1.    

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa