Miksi seniorit tulee ottaa huomioon omana ryhmänään mediataitojen oppijoina?

Mediakasvatusta suunnitellaan edelleen pitkälti lasten ja nuorten näkökulmasta, vaikka ihan jokainen meistä tarvitsee mediataitoja. Samat mediasisällöt, kuvitukset ja pelit eivät kuitenkaan puhuttele kaiken ikäisiä. Aikuiset ja seniori-ikäiset tarvitsevat esimerkkejä, jotka sopivat heidän kokemuksiinsa ja elämäntilanteeseensa. Oikein suunnatut tehtävät innostavat oppimaan ja kokeilemaan taitoja käytännössä.

Mediataidot ja digitaidot kulkevat käsi kädessä. Samalla kun harjoitellaan uusien digilaitteiden ja -palveluiden käyttöä, pitäisi omaksua myös paljon sisällöllistä osaamista: miten tietoa haetaan ja miten sen luotettavuutta arvioidaan, miten tietoa jaetaan digitaalisesti läheisten kanssa tai osallistutaan jopa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja vielä kun tämän kaiken osaisi tehdä viisaasti ja turvallisesti!

Esteitä seniorien oppimisen tiellä

Mediassa ja ihmisten puheissa korostuvat usein uhkakuvat, huijaukset ja valeuutiset. Niiden tunnistamiseen tarvitaan osaamista, mutta taidot eivät kartu, jos uskallus kokeilemiseen puuttuu ja motivaatio uuden digipalvelun oppimiseen on hukassa.

Keskeinen ero eri ikäpolvien välillä onkin, että nuoria harvoin tarvitsee houkutella tutkimaan digitaalista maailmaa, kun taas ikääntyneiden parissa rohkaisu ja motivointi ovat avainasemassa. Innostamiseen tarvitaan aina jotain henkilökohtaista, itselle merkityksellistä hyötyä.

Sarjakuva, jossa positiivnen ja negatiivinen asenne ikäihmisten digitaitoja kohtaan

Vaikka läheiset ovat merkittäviä digituen antajia iäkkäille, he voivat olla myös esteenä digitaitojen harjoittelulle. Tällaisia esimerkkejäkin kuulee harmillisen usein: ”Ei sinun kannata tähän käyttää aikaa. Anna kun minä hoidan sen äkkiä.” tai ”Ei meidän vaari mitään videopuheluita opi.”

Iäkkäät vanhempamme kuuluvat siihen sukupolveen, joka muutenkin helposti vähättelee omaa osaamistaan. Jokainen meistä voi olla tärkeä kannustaja ja asenteiden välittäjä.

Mediataitojen oppimisen keinoja

Jokainen meistä tarvitsee oppimista varten turvallisen ympäristön, jossa on tilaa kaikenlaisille kysymyksille ilman häpeän pelkoa. Tarjolla on jo runsaasti senioreille suunnattua henkilökohtaista digiopastusta, joissa korostuu kiireettömyys ja yhdessä oppiminen.

Monilla kansalaisopistoilla, kirjastoilla ja järjestöillä on myös senioreille suunnattuja ryhmiä ja matalan kynnyksen keskustelukerhoja digitaitojen eri taitotasoille. Ryhmiin ja tietoiskuihin kannattaa rohkeasti osallistua, sillä niissä jaetaan sitä osaamista, josta itse ei välttämättä osaisi edes kysyä! SeniorSurf on tuottanut aineistoa ryhmäopastusten ja tietoiskujen suunnittelun avuksi. Haastammekin kaikki digitukea tarjoavat ja ikääntyneiden parissa toimivat tahot järjestämään mediataitoaiheisia tilaisuuksia kohderyhmä huomioiden. Ideoita sisältöön voi poimia esimerkiksi SeniorSurfin materiaalipankista.

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja tukee valtakunnallisesti digiopastustoimintaa järjestäviä organisaatioita ja vapaaehtoisia vertaisopastajia.

Tutustu senioreille suunnatun ryhmäopastuksen tai tietoiskun järjestämisen ohjeisiin osoitteessa: seniorsurf.fi/opastustoiminnan-tuki/

Tutustu materiaalipankin mediataidot-osioon: seniorsurf.fi/materiaalipankki

Auta senioreita löytämään opastusta: seniorsurf.fi/opastuspaikat/

Teksti: Nina Ziessler, Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta
Artikkelikuva: Milla Karkulahti

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa