Suojellaan lapsia digiliikenteessä  

Euroopan neuvoston arvion mukaan 1/5 lapsista Euroopassa kokee seksuaaliväkivaltaa. Teknologian kehittyessä tarvitsemme uusia tapoja ehkäistä lapsiin kohdistuvia rikoksia.    

“Lapsille sattuu ja tapahtuu: nettikiusaamista, eksymistä väärille sivuille kuten väkivalta ja porno.”
– Ammattikasvattaja 1 

Yhä useampi lapsi saa ensimmäisen oman älypuhelimensa turvaamaan koulumatkoja. Kuten liikennekasvatus, myös digiliikenteen turvataitojen harjoittelu on aloitettava aikuisen kanssa yhdessä. Lasten tulee oppia digiturvataitoja jo ennen kuin he alkavat käyttämään digilaitteita itsenäisesti. 

Suojellaan Lapsia ry:n kehittämä Stop, Slow & Go -oppimateriaali ohjeistaa ammattikasvattajia käsittelemään digiturvallisuusteemoja lapsiryhmän kanssa. Materiaalin avulla 5–9-vuotiaat lapset harjoittelevat mm. miten toimia digiliikenteen hämmentävissä (STOP), mietityttävissä (SLOW) tai turvallisissa (GO) tilanteissa. Oppimateriaalin avulla lapsella on mahdollisuus sanoittaa ja pohtia erilaisia digiarjen tilanteita yhdessä turvallisen aikuisen kanssa. 

“Materiaali oli tosi selkeä ja mieluinen oppilaille. Digiliikennevalojen avulla asiaa oli helppo käydä oppilaiden kanssa läpi.” – Ammattikasvattaja 2 

Varhain aloitettu avoin keskustelu digiarjesta ja digiturvataitojen yhdessä harjoittelu suojaavat lasta digiliikenteessä. Aikuisen on pysyttävä lapsen rinnalla siihen asti, kunnes lapsella on riittävät taidot toimia digiliikenteessä itsenäisesti ja turvallisesti. 

“Monet nuoret saavat pyytämättään nudekuvia ja kokevat ahdistelua netissä. Suurin osa nuorista ei uskalla kertoa vanhemmilleen eivätkä vanhemmat osaa edes kysyä.“ – Ammattikasvattaja 3 

Arviolta vain 12 prosenttia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tulee Suomessa viranomaisten tietoon. Suojellaan Lapsia ry:n kehittämä MyFriendToo-sivusto tarjoaa lapsille ja nuorille selkeää tietoa ja ohjeistusta tilanteeseen, jossa he saavat tietää ystävänsä joutuneen seksuaaliväkivallan uhriksi. 

“Mun kaveri kerto mulle ja kannustin sitä kertoo aikuiselle. Vaikka on tärkee turvautua kavereihin niin ei kukaan voi tollasta taakkaa kantaa eikä toimia kaverin terapeuttina.” – Nuori 

Digiturvataitokasvatus ja säännölliset keskustelut digiarjesta ennaltaehkäisevät lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ja lisäävät lasten ja nuorten ymmärrystä kertomisen merkityksestä. Suojellaan Lapsia ry jatkaa maksuttomien, digiturvataitoja edistävien materiaalien tuottamista ammattikasvattajien työn tueksi.

Materiaaleja ja lisätietoa:
Aineistopankki | Suojellaan Lapsia
#MyFriendToo | Suojellaan Lapsia
Suojellaan Lapsia ry

Teksti: Katariina Leivo, erityisasiantuntija / Suojellaan Lapsia ry
Kuva: Unsplash

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa