Opetushallituksen julkaisemasta Pienten lasten digisanastosta iloa digitaitojen oppimiseen 

Mikä on Bluetooth? Mitä eroa on kirjautumisella ja rekisteröitymisellä? Mitä tarkoittaa bännit ja miksi bännit voi saada? Miksi PIN-koodia ei kannata antaa kenellekään? 

Pienten lasten digisanasto on kokoelma sanoja, kuvia ja niiden selityksiä. Sanaston tavoitteena on tukea pienten lasten digitaalisen osaamisen kehittymistä. Selitykset on tarkoitettu keskustelun virittäjäksi. Digisanasto on julkaistu suomen, ruotsin, englannin ja ukrainan kielellä.   

Yhteiskunnan digitalisoituessa pienet lapset tarvitsevat tukea digimaailman ilmiöiden ymmärtämiseen ja sanoittamiseen. Digitaalinen osaaminen ja monilukutaito, mukaan lukien medialukutaito, ovat laaja-alaisen osaamisen alueita, joita edistetään varhaiskasvatuksesta alkaen. Digitaalisen lukutaidon merkitys kasvaa jatkuvasti. Lapsen digitaitoihin ja kehittyvään lukutaitoon sisältyy digitaalisiin palveluihin ja laitteisiin liittyvän sanaston tunteminen. Lasten elämässä digitaalinen lukutaito näkyy muun muassa siten, että lapset voivat ymmärtää erilaisia tekstejä ja ilmaista itseään digimaailmassa. Pienten lasten digimaailmassa tekstit ovat usein videoita, ääniä, kuvia, meemejä tai lyhyitä kirjoitettuja tekstejä. Pienille lapsille digimaailmassa myös symboleilla on suuri merkitys. On tärkeää, että lasten kanssa opetellaan sanoittamaan symboleita. 

Sanaston oppimisen merkitystä on kuvattu myös Digitaalisen osaamisen kuvauksissa (2022), jotka konkretisoivat varhaiskasvatussuunnitelman, esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita. Osaamisen kuvauksissa pienten lasten digisanaston kehittymistä on kuvattu muun muassa näin 

  • Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa opetellaan nimeämään välineitä ja tunnistamaan yleisimpiä symboleja. 
  • Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa opetellaan digitaalisten ympäristöjen käyttö-, ja toimintaperiaatteisiin liittyvää sanastoa. 
  • Vuosiluokilla 1–2: Oppilas ymmärtää käytössään olevien digitaalisten ympäristöjen keskeisiin toimintoihin liittyvät käsitteet ja symbolit. 

Sanasto on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja vuosiluokkien 1–2 käyttöön. Pienten lasten digisanasto on koettu oivaksi ja innostavaksi välineeksi digitaalisen sanaston harjoitteluun. Tutustu Orimattilan kokoamiin vinkkeihin sanaston hyödyntämiseksi varhaiskasvatuksessa. 

…Ja mitä ne bännit tarkoittikaan?  

”Esto eli bännit tarkoittaa sitä, että netissä henkilöltä kielletään pääsy jonnekin. Bännit kestävät yleensä vain jonkin aikaa. Bännit voi saada esimerkiksi siitä, että ei noudata ohjeita jossain pelissä tai nettikeskustelussa. Estäminen tarkoittaa myös sitä, jos henkilö estää jonkun toisen henkilön ottamasta yhteyttä. Tällöin estetty henkilö ei yleensä voi soittaa tai laittaa viestiä. (engl. ban)” 

Sanaston kuvitus on Fun Academy Oy:n tuottama.  

Digisanasto on päivittyvä. Haluaisitko lisätä sanoja sanastoon? Tai haluaisitko kehittää sanojen selityksiä? Ota yhteyttä opetusneuvos Päivi Leppäseen, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi.

Teksti: Päivi Leppänen, opetusneuvos / Opetushallitus
Kuva: Fun Academy Oy

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa