#SägNejTillAlltVåld

Utbildningsstyrelsens material Säg nej till allt våld uppmuntrar till att känna igen och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld bland barn och unga. Utbildningsstyrelsens nya webbsidor och material är ett steg mot en framtid där alla barn och unga kan känna sig trygga. 

Utbildningsstyrelsen lanserar i början av 2023 webbsidor om förebyggande av mobbning, diskriminering, trakasserier och våld. På sidorna finns information, anvisningar och material i anslutning till identifiering av och ingripande vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld. Materialet riktar sig till lärare i skolor och läroanstalter samt inom småbarnspedagogiken och andra yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning samt vårdnadshavare. En del av materialet kan även användas tillsammans med barn och unga. 

På webbsidorna finns bland annat checklistor för direktörer för småbarnspedagogik, rektorer och utbildningsdirektörer för ingripande i och uppföljning av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld. Man kan även ladda ner en affisch och anvisningar för studerande inom yrkesutbildningen och i gymnasiet för hur man förebygger och ingriper i sexuella trakasserier och sexuellt våld. Broschyren finns på finska, svenska, engelska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska samt ryska, arabiska, somaliska, kurdiska och farsi. Tillsammans med broschyren har det också publicerats en kortare affisch som finns på finska, svenska och engelska. På webbsidorna finns även en modell för avtal inom yrkesutbildning och läroavtalsutbildning, som bland annat behandlar förebyggande av våld och diskriminering. 

På Utbildningsstyrelsens Youtube-kanal finns 15 korta videor med forskningsbaserad kunskap och tips för förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och på andra stadiet. Temat för fem av videorna är elev- och studerandevårdstjänster. Dessutom kan man lyssna på podcaster på finska som behandlar förebyggande av ensamhet, samarbetet mellan yrkesutbildningen och hemmen och ingripande vid beteendestörningar hos barn. 

Webbplats: Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld | Utbildningsstyrelsen (oph.fi)– webbsidor om förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld och hashtaggen #EiKaikelleVäkivallalle i sociala medier. 

Anvisningar för studerande inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning: https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/anvisningar-studerande-inom-yrkesutbildningen-och-i 

Videor och podcaster: https://www.youtube.com/watch?v=ZAwgilJzzxQ&list=PLsBm4tVhwD2E_CtDxK87_03Bhf73JnU9y 

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa