IP-oikeudet tutuiksi uusilla aineistoilla  

Tekijän- ja teollisoikeuksien eli immateriaalioikeuksien (Intellectual Property, IP) tarkoituksena on synnyttää ja suojata luovuutta ja innovaatioita. Tekijänoikeuksien ja muiden IP-oikeuksien osaaminen on osa niin perusopetuksen kuin myös lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmia ja osaamisen tavoitteita.  

Näiden oikeuksien opettamisen tueksi julkaistaan keväällä 2024 uusi oppimateriaalikokonaisuus. Oppimateriaali sisältää tietopaketin IP-oikeuksista opettajille, asian opettamista tukevia aineistoja ja opetusvinkkejä sekä valikoiman tehtäviä. Eri laajuiset tehtävät ovat sovellettavissa erilaisiin oppimistilanteisiin yläkoulussa, toisella asteella, ammattikorkeakouluissa sekä opettajan koulutuksessa. Tarkoituksena on, että opettaja voi materiaalin avulla toteuttaa yhden oppitunnin tai halutessaan laajemmankin oppimiskokonaisuuden IP-oikeuksista. Maksuttoman, verkosta ladattavan aineiston tuottavat TTVK, Kopiosto ja PRH yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUIPO on myöntänyt hankkeelle avustuksen.  

Hankkeen osapuolet tiedottavat materiaalista laajasti sen valmistuttua ja esittelemme sitä myös Educa-messuilla osastollamme tammikuussa 2024.  

Muistathan myös jo olemassa olevat aineistot tekijänoikeudesta:   

Tie Tekijänoikeuteen on yläkouluikäisille suunnattu pelillinen oppimateriaali verkossa, jossa nuoret pääsevät oppimaan tekijänoikeudesta käytännönläheisesti. Pelissä osallistujat valitsevat itselleen hahmoksi valokuvaajan, vloggaajan tai musiikintekijän ja pääsevät hahmojen kautta tutustumaan kullekin ammattiryhmälle tyypillisiin tekijänoikeuksiin ja luovien sisältöjen käyttöä koskeviin kysymyksiin. 

Pelin tehtävät käsittelevät laajasti tekijänoikeuden sisältöä ja rajoituksia sekä oikeuksien luovutusta. Peli toimii Seppo-alustalla, jota oppilaat käyttävät omilla tableteilla, mobiililaitteilla tai tietokoneilla. Pelin ohjaajana toimii esimerkiksi opettaja. Peli on tilattavissa Nuorten Akatemian tilauslomakkeen kautta osoitteesta https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaalit/tie-tekijanoikeuteen-peli/ 

Lisätietoa:
www.tekijanoikeus.fi
www.tekijanoikeus.fi/sv

Teksti ja kuva: Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry 

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa