Robottilukutaito on uusi medialukutaito 

Robotit voidaan ymmärtää uusina mediateknologioina: ne välittävät informaatiota ja toteuttavat operaatioita osana erityyppisiä palveluja. Todellisuudessa robotiikka eli itsenäisesti tai osittain autonomisesti toimivat teknologiat eivät ole aivan viimeaikainen innovaatio, vaan niiden avulla on aiemminkin haettu ratkaisuja esimerkiksi työvoimapulaan tai rutiininomaisten tehtävien työajan vapauttamiseen.  

2020-luvun taitteessa erityisesti palvelurobotiikkaan kohdistuu odotuksia ikäihmisten hoivaan liittyvien haasteiden ratkaisussa. Hoivaroboteilla pyritään tukemaan ja helpottamaan ikäihmisten arkea, esimerkiksi siivoamista, syömistä, sosiaalista kanssakäymistä, liikkumista, viihtymistä sekä lääkkeiden ottoa. Julkisuudessa huomiota ovat saaneet sosiaaliset robotit, joilla on ihmismäisiä piirteitä ja valmiuksia yksinkertaiseen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. 

 Olemme viimeaikaisessa tutkimus- ja kehittämistoiminnassamme tuoneet esiin robottilukutaidon yhtenä medialukutaidon lukuisista ulottuvuuksista. Näemme sen yhtenä tulevaisuudessa merkitystä kasvattavana medialukutaidon ulottuvuutena. Robottilukutaito on uusi käsite, jota ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole käytetty medialukutaitoihin kytkeytyvässä tutkimuksessa.  

Medialukutaidon tapaan myös robottilukutaito on laaja-alaista osaamista, jota tarvitaan robotiikkaa hyödyntävillä aloilla, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla.

Olemme alustavasti määritelleet robottilukutaidon taidoiksi viestiä ja olla vuorovaikutuksessa robottien kanssa sekä ymmärtää ja arvioida robottien välittämää informaatiota ja sen tuotantoprosesseja, robotteihin liittyviä tietoturvakysymyksiä sekä robottien toiminnallisuuksia. Edistykselliseen robottilukutaitoon kuuluu myös taito tukea ja ohjata muita robotiikkaan liittyvissä kysymyksissä, myös eettisestä näkökulmasta. Medialukutaidon tapaan myös robottilukutaito on laaja-alaista osaamista, jota tarvitaan robotiikkaa hyödyntävillä aloilla, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Robottilukutaitoa tarvitsevat niin henkilöstö, asiakkaat, kuin heidän läheisensäkin.     

Olemme Lapin yliopistossa käynnistyneet syksyllä 2023 kolme tutkimus- ja kehittämishanketta, jotka kaikki kytkeytyvät robottilukutaitoihin ikäihmisille tarjottavien palveluiden kontekstissa. MediaRoboLit 65+ -hankkeessa tuotetaan Lapin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen voimin uutta tietoa yli 65-vuotiaiden Suomessa asuvien media- ja robottilukutaidoista sekä niihin liittyvistä tuki- ja koulutustarpeista. Arctic RoboWelfare -hankkeen tavoitteena on puolestaan vahvistaa tutkimusperustaisesti robotiikan hyödyntämistä Lapin alueen hyvinvointipalveluissa. Lisäksi GeroDigiLead-hankkeessa edistetään vanhuspalveluorganisaatioiden lähijohtajien osaamista kehittää ikääntyneiden digitaalisia palveluja. Lähivuosina tutkimustiimiltämme on siis odotettavissa tarkempia jäsennyksiä ja määritelmiä ikäihmisten robottilukutaidoille. Tutkimus- ja kehittämistoimintaamme voi seurata kirjoittajien omilta ja hankkeiden kanavilta. 

Lisätietoa:

MediaRoboLit 65+ – Yli 65-vuotiaiden media- ja robottilukutaidot (2023–2027). Suomen Akatemian rahoittama hanke [nro 355063]. Hanketta toteuttavat Lapin yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto. 

Arctic RoboWelfare – Lappilaisen hyvinvoinnin robotiikan kehittämisympäristö (2023–2026). Hanketta rahoittaa Lapin liitto (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR) ja sitä toteuttavat Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. 

GeroDigiLead (2023–2026). Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta toteuttavat Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. 

Teksti: Päivi Rasi-Heikkinen, professori ja Susanna Rivinen, projektipäällikkö, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Kuva: MediaRoboLit 65+ -hanke / Lotta Nykänen 

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa