Memer och reklamkritik

Bild av en resväska som erbjuds som lunchväska för skolelever. https://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/342119?term=KOULULAISEN&page=2

Hur såg reklamspråket ut förr? Hur lockade man till köp? Nationalbibliotekets digitaliserade gamla tidningar och småtryck ger möjlighet att undersöka reklamens historia och samtidigt diskutera nutida reklam.

Samlingen Digi.nationalbiblioteket.fi innehåller tidningar som har utkommit i Finland fram till ca år 1940. I samlingen finns också småtryck – broschyrer, menyer, med mera, samt böcker.  Bra tidsbilder ger till exempel ABC-böcker från olika tider.

Du kan söka med sökord bland det digitaliserade materialet. Om du söker med termen ”radio” och begränsar sökningen till småtryck kan du till exempel hitta en reklam från år 1938 med en så här pass modern energilösning för att driva bland annat radioapparater.

En annons från år 1938 berättar att den ström som behövs för radion kan produceras med hjälp av vindkraft. På bilden syns en propellermast, en radio och en man som installerar vindkraftverket. Källa: https://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/339370?term=radio&page=1
Redan år 1938 förstod man sig på att kombinera mediabehållning och ren energi!

Förutom bilder – även skämt

I de digitaliserade tidskrifterna kan man hitta skämtteckningar och kvickheter. Också en del av de journalistiska texterna kan utgöra bra råmaterial för memer.

Tove Jansson ritade många skämtteckningar för tidningen Garm. Den finskspråkiga Ampiainen hade inte lika bitande politiska skämt, men på dess sidor framställs vardagslivet på ett underhållande sätt. Hur skulle de här kvickheterna fungera tillsammans med bilder tagna med en mobiltelefon?

I Finna.fi finns bilder om olika ämnen som lagligt kan användas i memer. Information om användningsrättigheter finns i anslutning till bilderna.

Att konstruera memer av bilder och texter är tillåtet. eftersom de likställs med parodier och pastischer. Genom memer kan man se hur innebörden i samma bild ändras genom att ändra på texten. Samtidigt kan man diskutera propaganda, avsiktlig snedvridning och desinformation. (Information om att använda bilder i memer på Upphovsrättens informations- och övervakningscentrals rf (TTVK) webbplats.

Ta i beaktande datasäkerheten då du arbetar online

Utbildaren, forskaren och entreprenören Linda Mannila höll under Mediekunskapsveckan 2023 en presentation om digital trygghet. Datasäkerheten är viktig att ta i beaktande oavsett om du arbetar online eller skapar trevliga memer.  

Videon kan du se på Bibliotekskanalens webbplats.

Text: Biblioteken.fi
Bild: Biblioteken.fi och Nationalbiblioteket

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa