Pelituen Peli- ja someneuvolat vanhemmille tukevat aikuisten osallistumista lasten ja nuorten digiarkeen 

Digipelit ja sosiaalinen media ovat tärkeä osa lasten ja nuorten elämää. Ne tarjoavat alustan esimerkiksi vuorovaikutukselle, kavereiden kanssa olemiselle, hauskanpidolle ja itsensä toteuttamiselle. Peleihin ja someen ei enää mennä, vaan siellä ollaan – lähes aina ja kaikkialla. Vanhemmille ja muille huoltajille lasten ja nuorten käyttämät digitaaliset ympäristöt ja niiden erityispiirteet ovat kuitenkin usein tuntemattomampaa maaperää. Tämä voi aiheuttaa huolta tai riitoja, kun aikuinen ei ymmärrä, mikä peleissä tai somessa lasta ja nuorta viehättää, ja miksi siellä oleminen on niin tärkeää.  

Jotta aikuiset pystyisivät näkemään pelit ja somen muunakin kuin uhkana tai kiistakapulana, ymmärtämään lasten ja nuorten näkökulmia sekä toimimaan näiden tukena digitaalisissa ympäristöissä, he tarvitsevat tietoa pelaamisesta ja somesta sekä rohkaisua keskustella ja kysellä lastensa digiarjesta. Pelituen Peli- ja someneuvolat vanhemmille tarjoavatkin huoltajille tietoa ja ymmärrystä pelaamisen ja sosiaalisen median eri puolista sekä tuovat esiin niiden merkitystä lapsille ja nuorille. Näin ne vahvistavat myös aikuisten ja lasten ja nuorten välistä keskusteluyhteyttä sekä aikuisten osallistumista lasten ja nuorten digiarkeen. 

Yhteistä keskustelua ja konkreettisia vinkkejä

Peli- ja someneuvolat vanhemmille ovat noin kerran kuukaudessa toteutettavia maksuttomia tilaisuuksia, jotka ovat saaneet alkunsa huoltajien itsensä sanoittamista tiedontarpeista. Osallistujat saavat niissä tietoa pelaamiseen ja sosiaalisen median tai puhelimen käyttöön liittyvistä ilmiöistä sekä vinkkejä lasten ja nuorten pelaamisen ja puhelimen käytön hallinnan vahvistamiseksi. Osallistujat toivotetaan lämpimästi osallistumaan keskusteluun, esittämään itseään mietityttäviä kysymyksiä sekä jakamaan arjessaan ja perheessään hyväksi havaittuja vinkkejä. Tämä mahdollistaa vertaistuen saamisen ja toisilta oppimisen. Peli- ja someneuvolat vanhemmille ovatkin saaneet kiitosta juuri niissä jaetuista konkreettisista vinkeistä kodin digiarjen sujuvoittamiseksi.  

Peli- ja someneuvoloissa vanhemmille on tähän mennessä käsitelty esimerkiksi kodin toimivia pelisääntöjä, pakokeinoja sekä some-sovelluksia ja niiden ikärajoja. Mediataitoviikolla 7.2.2024 klo 17–18 Someneuvolassa vanhemmille puhutaan siitä, kuinka aikuinen voi tukea lapsen tai nuoren mielen hyvinvointia sosiaalisen median pyörteissä. Tilaisuus pidetään Teamsissa, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Vaikka huoltajista voi usein tuntua, että lapset ja nuoret tietävät peleistä ja somesta enemmän kuin he itse, jokainen lapsi ja nuori tarvitsee media- ja pelikasvatusta tullakseen taitavaksi mediankäyttäjäksi. Pelien ja somen ympärille levittäytyvä ilmiökenttä on laaja, ja digiympäristöissä toimiminen vaatii vuorovaikutus-, itsesäätely- sekä tunne- ja turvataitoja. Huoltajien tieto siitä, mitä heidän lapsensa vapaa-ajallaan tekee ja kyky tukea lasta, on suojaava tekijä monilta hyvinvoinnin haasteilta, myös peli- ja nettihaitoilta.  

Tiedot Pelituen Peli- ja someneuvoloista vanhemmille sekä niiden osallistumislinkit löydät Pelituen koulutuskalenterista. Tervetuloa!  

Peli- ja someneuvola vanhemmille 

Milloin: Noin kerran kuukaudessa klo 17–18. Mediataitoviikon Someneuvola vanhemmille – Some ja mielen hyvinvointi: Kuinka tukea nuoren hyvinvointia sosiaalisen median pyörteissä? 7.2.2024 klo 17–18. Osallistumislinkki

Missä: Toteutetaan verkossa (Teams), ei ennakkoilmoittautumista. 

Lisätietoja ja osallistumislinkit: Pelituen koulutuskalenteri   

Teksti: Heljä Koistinen ja Saara Kultamaa, asiantuntijat  / Pelituki
Kuva: Heljä Koistinen 

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa