Miten puhua lasten ja nuorten kanssa verkon seksuaaliväkivallasta?

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta digitaalisissa ympäristöissä on aikamme suurimpia ongelmia. Uusimman Kouluterveyskyselyn ja Lapsiuhritutkimuksen mukaan se on vain lisääntynyt. Euroopassa joka viides lapsi joutuu seksuaaliväkivallan kohteeksi. Joka sekunti netissä jaetaan vähintään kaksi kuvaa tai videota lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta.  

Pelastakaa Lasten Nettivihje tekee työtä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Tavoitteena on myös lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin nopea poistuminen netistä. Kaikella toiminnallaan Nettivihje ja muut INHOPE-verkoston vihjepalvelut pyrkivät siihen, ettei yksikään lapsi joutuisi kokemaan seksuaaliväkivaltaa. 

Nettivihjeeseen kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen lapsiin (kaikki alle 18-vuotiaat) kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Netissä se voi olla esimerkiksi lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvää toimintaa tai sitä todistavaa materiaalia. Lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvä toiminta voi netissä olla esimerkiksi sitä, että aikuinen lähettää lapselle alastonkuvan itsestään sosiaalisessa mediassa. Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava materiaali puolestaan on esimerkiksi kuvia ja videoita, joissa lapseen kohdistetaan seksuaalisia tekoja. Kuvamateriaali siis todistaa lapseen kohdistuvaa seksuaalirikosta. 

Seksuaalikasvatus on tärkeä osa ennaltaehkäisyä

Kansallisista ja kansainvälisistä ponnistuksista huolimatta osa lasten kokemasta seksuaaliväkivallasta jää edelleen pimentoon. Syynä voi olla esimerkiksi se, että seksuaaliväkivalta jää tunnistamatta tai siitä ei ilmoiteta. Lasten voi olla vaikea tunnistaa kokemaansa seksuaaliväkivaltaa tai lapsella ei ole sanoja tapahtuneelle. Pimentoon jää etenkin haavoittavassa asemassa olevien lasten kokema seksuaaliväkivalta. 

Ikä- ja kehitystasoisella seksuaalikasvatuksella tähdätään siihen, että lapsella on paremmat valmiudet suojautua ja toimia, jos aikuinen pyrkii kohdistamaan häneen seksuaaliväkivaltaa joko netissä, netin ulkopuolella tai molemmissa ympäristöissä. Kun lapsella on tietoa omasta kehosta, omista rajoista ja siitä, millainen toiminta ja käytös on sallittua ja millainen ei, on lapsella enemmän taitoa tunnistaa mahdollisesti eteen tulevia uhkaaviakin tilanteita. 

Koska seksuaalikasvatus on tärkeä osa ennaltaehkäisyä, on Nettivihjeellä meneillään kaksivuotinen Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy seksuaalikasvatuksen keinoin -hanke. Kyseessä on viiden Euroopan maan yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa seksuaalikasvatusmateriaalia ammattilaisten käyttöön paitsi pienten lasten seksuaalikasvatukseen, myös sellaisten nuorten kohtaamiseen, joiden seksuaaliset ajatukset kohdistuvat lapsiin. 

Kuinka keskustella lasten ja nuorten kanssa seksuaaliväkivallasta?

Arkipäiväisten kuulumisten lomasta voi tulla esiin lasta huolettavia asioita. Siksi lapselta kannattaa kysyä myös netin käyttöön liittyviä kuulumisia. Asiaa voi myös kysyä suoraan: onko netissä tai somessa tapahtunut jotain, mikä huolestuttaa? Nuorten kanssa puheeksi ottamisen apuna voi käyttää videoita, jotka Nettivihje on tuottanut oikeusministeriön erityisavustuksella. Videoita on kuusi ja ne on suunnattu nimenomaan nuorille. Niiden tavoite on auttaa nuoria tunnistamaan netissä ja sosiaalisen median kanavissa tapahtuvaa seksuaaliväkivaltaa sekä lisätä nuorten tietoisuutta aiheesta. 

Videoita ideoitiin yhdessä nuorten kanssa, ja niistä on neljä kieliversiota: suomeksi puhuttu, ruotsiksi puhuttu, englanniksi puhuttu ja suomeksi puhuttu, pohjoissaameksi tekstitetty. Nettivihje on koostanut videoiden tueksi nettisivun, jonka avulla ammattilaiset voivat keskustella nuorten kanssa seksuaaliväkivallasta. Sivu on saatavilla suomeksi ja englanniksi

Kun lapsi tietää, mitä seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta ovat, hänellä on mahdollisuus toimia itseään suojaten. Lapsi ei kuitenkaan koskaan ole syyllinen häneen kohdistettuun häirintään tai väkivaltaan. Vastuu on aina tekijällä.  

Mihin lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta voi ilmoittaa?

Jos törmäät lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaan materiaalin tai lapseen kohdistuvaan seksuaaliseen houkutteluun netissä, ilmoita siitä Nettivihjeelle. www.nettivihje.fi  

Viime syksynä Nettivihje otti nuorille suunnatulla lomakkeella käyttöön uuden ilmoituskategorian, jonka kautta lapset ja nuoret voivat ilmoittaa myös netin ulkopuolella tapahtuneesta seksuaaliväkivallasta. Tavoitteenamme on tarjota yksi lisäkanava helpottamaan sitä, että lapset ja nuoret ilmoittaisivat seksuaaliväkivallasta ja saisivat apua kokemaansa. 

Teksti: Nettivihje-tiimi
Kuva: Pelastakaa Lapset ry / Nettivihje

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa