Mitä ovat mediataidot? Ota Mediataitopiirakka opettelun tueksi!

Mediataidot ovat avaintaitoja tämän päivän osallisuuteen. Mediataidot saavat harjoitusta aina, kun tutustutaan monipuolisesti mediasisältöihin, tulkitaan erilaisia mediasisältöjä tai tuotetaan niitä itse. Jokainen voi olla osaava mediatoimija.

Eläkeliiton Netikäs-projekti (2017–2020) kehitti ikäihmisten digiosallisuutta ja medialukutaitoa. Projektissa tuotettiin monipuolista verkkomateriaalia, joista seuraavassa esitellään Mediataitopiirakka.

Mediataitopiirakka on yritys havainnollistaa aikuisten tarvitsemien mediataitojen moninainen kokonaisuus, joka koostuu tulkintataidoista, käyttötaidoista, luovista taidoista, vuorovaikutustaidoista ja turvataidoista. Hyvät mediataidot omaavalla mediatoimijalla on hyvät taidot kaikilla mediataitojen osa-alueilla.

Mediataitoja harjoitellessaan on hyvä suunnata huomionsa erityisesti niille mediataitojen osa-alueille, joilla huomaa itsellä olevan eniten kehitettävää. Mediataitopiirakkaa voi käyttää muistin tukena, samaan tapaan kuin lautasmallia, jotta huomaisi nauttia monipuolisesti eri piirakan paloja, eikä vain niitä, joihin yksilöllinen kiinnostus luonnostaan painottuu.

Mediataitopiirakka
Mediataitopiirakka havainnollistaa aikuisten tarvitsemien mediataitojen moninaisen kokonaisuuden

Viiden taidon taiturit

Mediataitopiirakka koostuu viidestä viipaleesta: Tulkintataidot, Käyttötaidot, Luovat taidot, Vuorovaikutustaidot sekä Turvataidot.

Hyvät tulkintataidot omaava mediatoimija mm. ymmärtää erilaisia kulttuureita ja medioita ja osaa tarkastella niitä kriittisesti. Hän tulkitsee ja arvioi median muotoja ja sisältöjä analyyttisten työkalujen avulla sekä osaa eritellä, analysoida, tulkita ja arvottaa mediasisältöjä useista näkökulmista.

Hyvät tekniset käyttötaidot omaava mediatoimija ymmärtää yleisen toiminta- ja käyttölogiikan.

Päättely- ja ongelmanratkaisustrategioiden käyttäminen on hänelle arkipäivää. Käyttötaitotaituri hyödyntää ohjeita ja oppaita käytön apuna ja ymmärtää mediataitojen olevan jatkuvasti kehittyviä kansalaistaitoja.

Hyvät luovat taidot omaava mediatoimija tietää, kuinka käyttää omaa ääntään ja ilmaisee itseään.

Luovuutensa ansiosta hän tuottaa omia tarinoita sekä ilmaisee omaa persoonaansa ja tyyliään tekemällä mediasisältöjä.

Luova toimija hahmottaa omat mediatarpeensa ja mediamakunsa sekä arvostaa jokaisen yksilöllistä mediasuhdetta ja omanlaista elämää mediassa.

Mediataitopiirakan luovien taitojen pala
Luovat taidot ovat osa aikuisten tarvitsemia mediataitoja. Niihin kuuluu mm. taito käyttää omaa ääntään ja ilmaista itseään.

Hyvät vuorovaikutustaidot omaava mediatoimija kehittää vuorovaikutustaitojaan yhdessä toimien, yhteistyötä tehden ja toisten kanssa oppien. Hän rakentaa identiteettiään median avulla ja kokeilee erilaisia rooleja.

Vuorovaikuttaja rakentaa identiteettiään median avulla sekä osallistuu media- ja kansalaiskulttuuriin, kansalaisvaikuttamiseen.

Hyvät turvataidot omaava mediatoimija käyttää mediasisältöjä ja -palveluita turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tilannekohtaisesti.

Tämä peloton toimija huolehtii tietoturvasta ja suojaa yksityisyyttä, muistaa käyttäytyä netiketin mukaisesti sekä noudattaa lakeja ja sääntöjä mediapalveluita käyttäessään.

Lue lisää ja lataa Mediataitopiirakka itsellesi:
www.elakeliitto.fi/mediataitopiirakka

Teksti: Janne Kettunen, viestintäasiantuntija, Eläkeliitto ry
Artikkelikuva: Unsplash

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa