Miksi lasten ja nuorten on hyvä oppia digikuluttajataitoja? 

Euroopan kuluttajakeskukset ovat tuottaneet lapsille ja nuorille suunnattua video- ja tietovisamateriaalia, joka käsittelee muun muassa mobiilipeleissä tapahtuvia ostoja, verkko-ostamista sekä tilausansojen ja verkkohuijausten tunnistamista. Materiaalin avulla lapset ja nuoret tutustuvat erilaisiin digikuluttamisen tilanteisiin, joita he saattavat arjessaan kohdata, ja oppivat, miten ongelmia voi välttää. Materiaali on englanninkielistä, mutta käytetty kieli on helppotajuista ja sopii englantia 2-5 vuotta opiskelleille lapsille ja nuorille. 

Materiaali on vapaasti saatavilla verkosta, eli siihen voi tutustua omatoimisesti ja se sopii hyvin myös vanhemman ja lapsen yhdessä tutustuttavaksi ja yhteisen keskustelun pohjaksi. Lisäksi toivomme materiaalin tavoittavan peruskoulun englanninopettajia, jotka voivat hyödyntää materiaalia lukuvuoden aikana oppitunneilla. 

 • Video : ”Playing for free” 
  Neljä minuuttia kestävä animaatiovideo on jaettu kolmeen jaksoon, joissa lapset kohtaavat erilaisia kuluttamiseen liittyviä tilanteita pelatessaan mobiilipelejä. Video on suunnattu nuoremmille lapsille, ja sen kielellinen taso on helpompi.
 • Tietovisa: ”Quiz time for teens” 
  Tietovisassa on neljä osiota, joissa kuvaillaan erilaisia tilanteita, joita nuoret verkossa ja mobiilikäyttäjinä kohtaavat. Kysymykset liittyvät mobiilipeleihin, verkko-ostamiseen, verkkoalustoihin, someen, huijauksiin ja tilausansoihin. Kohderyhmänä ovat nuoret, jotka ovat jo edistyneempiä englannin osaajia. Tietovisa on saatavilla verkkoversiona ja tulostettavina versioina aiheittain. 
 • Ohjeita opettajille 
  Materiaaleihin kuuluu myös opettajan opas, jossa on vinkkejä tuntityöskentelyyn ja materiaalin pohjalta käytävään keskusteluun oppilaiden kanssa. 

Kaikki materiaalit löytyvät Euroopan kuluttajakeskuksen verkkosivuilta

Materiaalit on tuotettu usean maan yhteistyönä vuonna 2022. Lisätietoa Euroopan kuluttajakeskuksen toiminnasta Suomesta löydät osoitteesta ecc.fi
 

Information in English:
Educational Toolkit for Young Consumers 

The online world isn’t all fun and games. Spending much of their time on social media and playing games, children and young are likely to encounter some difficult online situations. Is it okay to buy in-game items with real money? How can you tell a fake webshop from a real one? The European Consumer Centres Network has developed a toolkit of teaching materials to help discuss these topics in class or at home. 

 • An animated video aimed at an audience of slightly younger children and teenagers (between around 11 and 15 years old). The video addresses threats in mobile games, such as unwanted subscriptions and hidden costs. The clips show children in different situations getting in trouble for accepting such offers while gaming. 
 • A quiz game aimed at a slightly older group of teenagers, who are even more active online. The trivia quiz is divided up into four sections, which deal with online gaming, online shopping, digital rights on social platforms and scams and subscription traps. The quiz is available in an interactive online version and as a download for print-out. 
 • An instruction manual for educators, filled with best practices and additional information. 

Download the material at: https://www.eccnet.eu/consumer-education

Teksti ja kuva: Euroopan kuluttajakeskus Suomessa

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa