Mediataitoja tekemisen kautta

Mediatoimintaa kaikille -projektissa mallinnetaan ja esitellään haavoittuvassa asemassa oleville aikuisille suunnattua mediatoimintaa. Projektin aikana tuotetaan yhdessä osallistujien kanssa toimintaa kuvaava opas, podcast-sarja sekä seminaari 7.6.2022.

Inklusiivisen mediatoiminnan perimmäisenä tarkoituksena on lisätä osallistujien hyvinvointia. Mediaa tehdään osallistujien omista näkökulmista, vahvistaen heidän kyvykkyyden, omaehtoisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Osallistujat saavat mediaesitysten kautta äänensä kuuluviin laajemmin ja osallisuus yhteiskuntaan voimistuu. Samalla tekemisen kautta vahvistuvat digiluku-, ryhmätoiminta- ja vuorovaikutustaidot.  

Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevilla nuorilla on haasteita täyttää itsemääräämisteorian (SDT) mukaisesti hyvinvoinnin perustarpeita eli kokemuksia kyvykkyydestä (competense), omaehtoisuudesta (autonomy) ja yhteenkuuluvuudesta (relatedness). Mediatoiminnassa nuoret aikuiset pääsevät tekemisen kautta harjoittamaan mediataitoja, mutta myös kokemaan kyvykkyyden, omaehtoisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteita eli toteuttamaan itsemääräämisteorian mukaisia perustarpeita. (Pienimäki 2019).

Sosiaalipedagogisessa mediatoiminnassa osallistujat kuvasivat valtaantumista (empowerment) seuraavanlaisina kokemuksina: uskaltautuminen epämukavuusalueelle, henkilökohtaisten haasteiden ylittäminen sekä oikeus tulla kuulluksi ja kuulua ryhmään. Mediatoiminta kuvattiin suorastaan vapauttavaksi, kun osallistujat kokivat roolimuutoksia (esim. kuntoutujasta toimittajaksi), oppivat moninäkökulmaisuutta ja suuntautuivat tutuista sosiaalisista piireistä ulospäin. (Salonen, 2021).

Sosped-säätiön mediakasvatusprojektissa tuotetaan materiaalia inklusiivisempaan aikuisten mediatoimintaan. Sosped-säätiö on jo vuosia järjestänyt aikuisten mediatoimintaa, ja nyt toiminnassa kertyneitä kokemuksia tuotetaan valmiiksi materiaaleiksi. Sosped-säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka vahvistaa yksilön hyvinvointia sosiaalipedagogisella otteella – vertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.

Saija Salonen, Tuottaja, 
Anna Petsorowo, Toimittaja
Mediatoimintaa kaikille -projekti
Kuvitus: Sonja From

Lue lisää: sosped.fi/mediatoimintaa-kaikille 

Seminaari:
7.6.2022 Helsingissä, Metropolian Myllypuron kampuksella

Sosiaalipedagogiikan säätiö (Sosped-säätiö) on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka vahvistaa yksilön hyvinvointia sosiaalipedagogisella otteella – vertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.

llmoittaudu mukaan!

Mieletöntä Valoa tuottaa keväällä 2022 20-osaisen podcast-sarjan Mediatoimintaa kaikille. Uusi jakso kuullaan joka viikko! Tutustu sarjan ensimmäiseen osaan, jossa vieraana Tampereen Yliopiston tutkimuspäällikkö Mari Pienimäki.

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa