Lätta pengar? Att delta i penningtvätt innebär stora risker

Finland har sett en kraftig ökning av penningtvätt med hjälp av penningmålvakter, som alltså tar emot och överför pengar från brottslig verksamhet. Till penningmålvakter rekryteras ofta unga eller personer som befinner sig i en sårbar situation. Vanligtvis vet de här personerna inte vad de ger sig in på och vilka risker de utsätter sig för. Att öka medvetenheten och tala om den här verksamheten är avgörande – bedragare kan försöka lura vem som helst till kriminell verksamhet.  

Att anlita penningmålvakter har ökat kraftigt i Finland under det senaste året 

Särskilt oroväckande är att i nuläget rekryteras unga och personer som befinner sig i en sårbar situation till penningmålvakter. Ofta rekryteras unga på nätet. Bedragarna utnyttjar en ung persons sårbarhet, okunskap och hens vilja att hjälpa. Det är enkelt att kontakta unga via de mest typiska sociala medierna, såsom TikTok, Snapchat, Instagram och WhatsApp. Ett erbjudande kan också komma från ytligt bekanta på stan eller andra platser där unga tillbringar tid. Bedragaren berättar för den unga personen att hen skulle behöva låna den ungas konto eftersom hen av någon orsak inte kan använda sitt eget konto eller kort. Som ersättning kan bedragaren lova pengar.  

Vad menas med penningmålvakter?

Med hjälp av penningmålvakter vill bedragare fysiskt eller virtuellt flytta över pengar som kommer från kriminell verksamhet. En penningmålvakt är en person som hjälper till att flytta pengarna. Typiskt överför bedragarna kriminellt förvärvade pengar till penningmålvaktens konto från vilket de tas ut i kontanter eller överförs vidare virtuellt. Kedjan kan omfatta flera penningmålvakter och i slutet av kedjan finns bedragaren som får vinsterna.

De som rekryterar penningmålvakter låter ofta bli att berätta viktiga detaljer. De berättar inte för penningmålvakten att pengarna som överförs via hens konto kommer från kriminell verksamhet och att offren är helt vanliga människor, ofta äldre personer och personer som befinner sig i en sårbar situation. Bedragarna berättar inte heller om riskerna med att du lånar ut ditt konto. Ofta är penningmålvakten inte medveten om vad hen blir indragen i.  

Att vara penningmålvakt är mycket riskabelt. Du är den första som polisen upptäcker om kriminellt förvärvade pengar överförs via ditt konto. Att agera som penningmålvakt är ett brott som utöver ersättningsskyldighet och till och med fängelsestraff leder till en anteckning i straffregistret vilket kan ha långtgående konsekvenser. 

Kontakta polisen och din bank omedelbart om du misstänker eller är rädd för att du eller en person nära dig har blivit offer för brottslig verksamhet eller delaktig i penningtvätt.

Vanliga tecken på rekryteringsförsök:

  • Någon ber dig ta ut eller överföra ett stort belopp
  • Någon ber att få använda ditt konto
  • Du erbjuds lättförtjänta pengar för att ta ut eller överföra pengar eller låna ut ditt konto
  • Någon försöker övertyga dig om att verksamheten är riskfri

Text: Sara Helin, expert vid Nordeas bedrägerienhet
Bild: Warren / Unsplash

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa