Lantun ja Ruutin laulut – uutta lastenmusiikkia osallistamalla

Suomen Vanhempainliiton Karuselli-hanke (2020-2022) innosti päiväkoteja ja perheitä tiiviimpään kasvatusyhteistyöhön viidessä kunnassa ja kahdeksassa pilottipäiväkodissa. Hankkeen tavoitteena oli lisätä varhaiskasvatusikäisten lasten ja perheiden hyvinvointia varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja vanhempien yhteistyötä kehittämällä sekä vanhempien osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä. 

Hankkeen käynnistyessä haluttiin tietää, mitä lapsiperhearkeenliittyviä hyvinvointiteemoja pilottipäiväkotien ammattilaiset ja vanhemmat halusivat nostaa esiin omassa päiväkodissaan. Lasten tunnekasvatus ja kaveritaidot nousivat keskeisiksi teemoiksi kaikissa hankeen pilottiyksiköissä. Vaikea koronatilanne ja tiukat rajoitustoimet sulkivat pois mahdollisuuden kohdata kasvokkain ja järjestää päiväkodeissa perheitä osallistavaa toimintaa. Hankkeessa pohdittiin aktiivisesti mitä voitaisiin tehdä yhdessä, rajoituksista huolimatta. Miten voitaisiin tukea tunnekasvatusta päiväkodeissa ja kotona? Minkälaista käytännönläheistä materiaalia hanke voisi tuottaa ammattilaisten ja perheiden käyttöön?

Lasten tunnekasvatus ja kaveritaidot nousivat keskeisiksi teemoiksi kaikissa hankeen pilottiyksiköissä.

Näistä lähtökohdista käynnistyi pilottipäiväkotien yhteisen, musiikkipainotteisen taideprojektin suunnittelu. Yhteisötaide synnyttää vuorovaikutusta ja tarjoaa mahdollisuuksia osallisuudelle. Luovuuden ja tunnetaitojen yhteys on kiistaton ja musiikilla on erityisen tiivis ja luonteva yhteys tunteiden kokemiseen ja ilmentämiseen. Yhteisöllisen projektin tavoitteena oli luoda uutta lastenmusiikkia pilottipäiväkotien lapsia ja vanhempia osallistaen.

Alkuvuodesta 2022 toteutetun projektin lopputuotoksena syntyi kahdeksan uutta tunne- ja kaveritaitoteemaista laulua. Laulujen sanoitukset saivat inspiraationsa pilottipäiväkotien lapsilta ja heidän vanhemmiltaan. Materiaali laulujen sanoituksiin kerättiin koronaturvallisesti ja menetelmällä, johon päiväkotien ammattilaisten ja vanhempien oli mahdollista tarttua mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Ammattilaiset jututtivat lapsia tunne- ja kaveritaitoteemoista ja veivät lasten ajatukset virtuaalisiin sanasäkkeihin. Vanhemmille suunnattu sanasäkki täyttyi omalle lapselle osoitetuista ihanista ajatuksista. Laulujen lopulliset sanoitukset ja melodiat syntyivät virtuaalisten sananäkkien pohjalta Vanhempainliiton perhetyön asiantuntijan Laura Klemetin työpöydällä. Laulukorttien kuvituksesta vastasi Noora Sankila.

Laura Klemetti
Lantun ja Ruutin laulujen lopulliset sanoitukset ja melodiat syntyivät virtuaalisten sananäkkien pohjalta Laura Klemetin työpöydällä. Klemetti on sosionomi/varhaiskasvatuksen opettaja (AMK), yhteisömuusikko ja 5-vuotiaan tytön äiti. Hän työskentelee perhetyön asiantuntijana Suomen Vanhempainliitossa.

Lantun ja Ruutin laulut kertovat tunteista lapsen sanoin: kiukku murisee massussa, ilo tuntuu poskissa asti, tykkääminen saa sydämen lyömään uudessa rytmissä ja suru helpottaa, kun joku lohduttaa. Sylitysten-laulu kertoo lapselle tärkeästä aikuisesta ja mukavasta, merkityksellisestä yhdessäolosta. Kiva kaveri ja Tartu tassusta kii puhuvat ystävyyden puolesta: kukaan ei saa jäädä yksin. Vanhempien ajatuksiin pohjautuva Niin kuin minä sut nään on ylistyslaulu omalle lapselle: oman ainutlaatuisuuden ja vahvuuksien ymmärtäminen ja arvostaminen kantaa elämässä pitkälle.

Lantun ja Ruutin laulut ovat kuunneltavissa Suomen Vanhempainliiton verkkosivuilla. Sivuilta löytyvät myös vapaasti tulostettavat laulukortit ja tukimateriaalia tunne- ja kaveritaitotuokioiden pitämiseen.

Teksti: Laura Klemetti, perhetyön asiantuntijana, Suomen Vanhempainliitossa.

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa