Känner du igen fallgroparna i barns och ungas nätanvändning?

När man i media talar om olika bedrägerier, handlar det ofta om en vuxen, till exempel en senior, som har förlorat sina pengar till brottslingar. Man berättar för vuxna om brott på nätet, genom exempel som har att göra med de vuxnas vardag – till exempel förtjusande romansbedragare och företag som blivit offer för utpressningsprogram.

Bedrägerier, skadliga programvaror och andra risker inom cybervärlden berör dock alla åldrar, även barn och unga. En betydande del av barnens och ungdomarnas fritid tillbringas på nätet, och tid som man tillbringar med sociala medier eller spel är inte skilt från det ”verkliga” livet, utan en del av en vanlig vardag. Och i vardagen kan man stöta på alla möjliga kinkiga situationer.

”Samma regler för trygg nätanvändning gäller för unga som för vuxna, det enda som skiljer sig mellan åldersgrupperna är nätanvändningens art”, säger specialsakkunnig Helinä Turunen från Cybersäkerhetscentret vid Traficom.

På samma sätt som man övar på att korsa vägen tillsammans med barnen hand i hand, lönar det sig att tillsammans lära sig informationssäkerhetsfärdigheter. Om man tillsammans gått igenom olika frågor om informationssäkerhet vet barnet att han eller hon ska berätta om något underligt skett. Kanske någon kapat ett sociala mediakonto eller så installerades ett virus samtidigt som ett spel laddades ner från nätet.

Vid Traficoms Cybersäkerhetscenter är man bekant med alla slags farliga platser på nätet. Till oss kan man till exempel meddela om problem i fråga om informationssäkerheten som man stött på i nätspel. Vi kan ge råd och baserat på de anmälningar vi fått kan vi varna andra.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Helinä Turunen
”Tveka inte att anmäla alla slags säkerhetsöverträdelser och försök därtill till Transport- och kommunikationsverket Traficoms Cybersäkerhetscenter”, påminner Helinä Turunen.

Dessa tips ger dig en bra start

  • Kom ihåg starka lösenord. Ett lösenord är som en hemnyckel och hör bara till dess ägare. Dela inte dina lösenord ens med dina kompisar.
  • Fundera på vad du laddar ner. Det lönar sig inte att klicka på och ladda ner precis allt som kommer i ens väg på nätet.
  • Vet du vad som är tillåtet och inte? Till exempel ett överlastningsangrepp eller ett försök därtill är ett brott som även en person under 15 års ålder kan ställas till svars för.
  • Försök inte heller bryta dig in i en kompis sociala medie- eller spelkonton.
  • En ny upplaga av den populära guiden Turvallisesti netissä (endast på finska) publiceras under Mediekunskapsveckan i februari!
  • Uppmuntra också barnet att berätta om misstag de gjort och misstänksamma typer de stött på.
  • Det lönar sig för föräldrarna att fundera noggrant på vad för slags information eller hurdana bilder de delar av sina barn. Du skapar ett digitalt fotavtryck för ditt barn genom dina handlingar. Barn har samma rätt till sin integritet som vuxna.

Läs även: Hur kan man handleda ett barn till att säkert röra sig på nätet? Frågan behandlas av Katariina Leivo, sakkunnig i utvecklingspsykologi vid Skydda Barn rf.

Text: Aino Saarenmaa, kommunikationsspecialist, Transport- och kommunikationsverket Traficoms Cybersäkerhetscenter

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa