Lähes kaikki opettajat ovat havainneet digitaaliseen mediaan liittyviä haittoja 

EHYT ry:n Pause-hanke toteutti keväällä 2023 verkkokyselyn liittyen kasvattajien kokemuksiin ja näkemyksiin nuorten digipelaamisesta ja somenkäytöstä. Vastauksia saatiin yhteensä 884, joista 504 huoltajilta ja 380 koulujen henkilöstöiltä. ​Kyselyn tuloksiin pohjautuva selvitys julkaistaan vuonna 2024 kahdessa osassa. Näistä ensimmäisenä valmistuu yläkoulujen henkilöstön kokemuksia kartoittava osuus ja myöhemmin huoltajien vastauksia käsittelevä paketti. Tulokset kertovat, millaisina kasvattajat näkevät digitaaliseen mediaan liittyvät tilanteet arjessaan. 

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet koulun henkilöstöön kuuluvat ovat havainneet oppilailla digipelaamiseen tai somen käyttöön liittyviä haittoja. Opettajista kolme neljäsosaa ilmoitti havaitsevansa ​digipelaamisen haittoja päivittäin tai lähes päivittäin.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet koulun henkilöstöön kuuluvat ovat havainneet oppilailla digipelaamiseen tai somen käyttöön liittyviä haittoja. Opettajista kolme neljäsosaa ilmoitti havaitsevansa ​digipelaamisen haittoja päivittäin tai lähes päivittäin. Kouluhenkilöstön vastauksissa näkyy oppilaiden ja päivittäisten kohtaamisten suuri määrä. Kodeissa tilanteet ovat selvästi yksilöllisempiä. Huoltajat havaitsevat myös ammattilaisia enemmän digipelaamisen ja somen käytön hyötyjä. 

”Meillä piti olla alun perin yhteinen linja opettajilla ja muulla henkilökunnalla siinä, että tunneilla ei käytetä puhelimia tai muuta–. Mutta se on luistanut silleen, että jokainen opettaja enemmän tai vähemmän sietää sitä digilaitteiden läsnäoloa.” 

Pelaamisen kohdalla korostuvat erityisesti ajan- ja elämänhallinnalliset teemat, kun taas somen käyttöön yhdistyvät erityisesti ihmissuhteisiin, mieleen ja kehonkuvaan liittyvät haitat.

Havaittujen haittojen kirjo on laaja. Pelaamisen kohdalla korostuvat erityisesti ajan- ja elämänhallinnalliset teemat, kun taas somen käyttöön yhdistyvät erityisesti ihmissuhteisiin, mieleen ja kehonkuvaan liittyvät haitat. Kouluissa esiin nousevat esimerkiksi oppituntityöskentelyä vaikeuttava puhelinten käyttö, digitaalisen median vaikutus nuorten arkirytmiin ja jaksamiseen sekä somessa tapahtuva kiusaaminen. Kodeissa yleinen huoli on, että nuorella on vaikeuksia kontrolloida laitteiden käyttöään. 

Selvityksen ensimmäinen osa julkaistaan Pausen hankesivuilla alkuvuodesta 2024. ​Sivuilla voit ilmoittautua myös Pausen testaajalistalle, johon liittymällä pääset testaamaan hankkeen kehittämiä työvälineitä: https://ehyt.fi/pause

Pause on EHYT ry:n hanke, joka kehittää työvälineitä nuorten digipelaamisen ja sosiaalisen median käyttöön liittyvien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Työvälineet on suunnattu erityisesti yläkouluikäisten nuorten huoltajille ja yläkoulujen henkilöstöille. 

Teksti: Aino Harvola ja Joel Aaltonen, EHYT ry 
Kuva: Shutterstock 

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa