Klubitalolta saa digitukea ja paikan mediataitojen vertaisoppimiselle 

Klubitalot tarjoavat mielekästä tekemistä mielenterveys- ja päihdetoipujille sekä henkilöille, joilla on psykososiaalisen tuen tarvetta. Klubitaloilta saa kokonaisvaltaista tukea arkeen, opintoihin tai työelämään liittyvissä asioissa. Klubitaloilla kävijät ovat jäseniä. Jäsenyys Klubitalolla on aikarajoitteeton ja maksuton. Vuosina 2021-2023 Digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittäminen Klubitaloilla-hankkeessa kehitettiin verkossa tapahtuvaa Klubitalotoimintaa eli eKlubitaloa. 

Klubitalojen jäsenkyselyn mukaan, ne jäsenet, joilla on digitaitoja ovat todennäköisemmin siirtyneet työelämään tai opiskelujen pariin. Valtakunnallisesti vuonna 2022 etätoimintaan osallistuttiin 27 378 kertaa. (Suomen Klubitalot ry 2022).  

Digituki lähellä 

Digissä toimimiseen tarvitaan digitukea, sillä hyvistä digitaidoista huolimatta 39 prosenttia suomalaisista tarvitsee tukea digin käytössä, jota haetaan usein omilta läheisiltä. (Digi- ja väestötietovirasto 2022). Digiosaamisen tukemista ja -osallisuuden lisäämistä on ratkaistu Digikaveritoiminnalla. Vertaisen antama digituki mahdollistaa matalan kynnyksen tuen, arjen keskellä ja tukee näin osallisuutta yhteiskunnassa. Klubitaloilla tarjotaan kokonaisvaltaista tukea, joten myös arjen digitukea tarjotaan Klubitaloilla.  

Digisyrjäytymistä sekä osaamisen ja osallisuuden puutetta selittävät osittain myös taloudelliset haasteet. Digisyrjäytyminen on tavallista Klubitalojen kohderyhmälle. Klubitalojen kohderyhmä on pääsääntöisesti pienituloista, joten laitteiden puute aiheuttaa haasteita digiosaamiselle. Tuttu digilaite edistää myös digiosaamista. Lainalaitteita on tarjottu Klubitaloilla kuntoutujajäsenten käyttöön.  

Vertaisoppimista projektityöskentelyssä 

eKlubitalotoiminta tarjoaa uudenlaisia työtehtäviä ja digitaalisen oppimisen tapoja. Verkon välityksellä saatetaan yhteen aiheesta kiinnostuneet ympäri Suomen. Käytännössä tehtyjen projektien myötä omaa osaamista voidaan jakaa muille projektityöhön osallistuville. Vertaisoppiminen digitaalisessa ympäristössä tuo yhteen Klubitalojen perusajatuksen: yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja yksilöllisyys sekä vertaistuki. 

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry sai STEA:lta rahoituksen hankkeelle Digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittäminen Klubitaloilla vuosille 2021-2023. Hanke kehitti ja toteutti Klubitalotoimintaa verkossa (eKlubitalo), lisäsi digiosallisuutta (mm. Digikaveritoiminta) ja lisäsi digiosaamista Klubitaloilla (muuttuvaan digitalisoituvaan yhteiskuntaan vastaaminen) uudenlaisten työtehtävien ja klubitaloarjen myötä. Toimintamalli löytyy Innokylästä: Verkossa tapahtuva Klubitalotoiminta (eKlubitalo).

Lisätietoja: 

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry. www.eskot.org 

Suomen Klubitalot ry. www.suomenklubitalot.fi   

Erilaisten oppijoiden liitto ry www.eoliitto.fi  

Mediataitoviikolla 2024 Suomen Klubitalot ry ja Erilaisten oppijoiden liitto ry järjestää kaikille avoimen tapahtuman teemalla ”Tekoälystä tukiälyksi – miten hyödynnät tekoälyä arjessa?” 

Teksti: Heidi Kokkonen ja Anette Puolakka
Kuvat: Peppi Laine ja Henniina Kajova

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa