Yhteistyöllä näkyvyyttä ja pitkäikäisyyttä mediakasvatustyölle

“Mediakasvatus näkyväksi” ei ole ainoastaan tämän vuoden Mediataitoviikon teema, vaan sen voi sanoa toteutuneen jokaisella yhdellätoista Mediataitoviikolla. Mediataitoviikko tekee näkyväksi ja kokoaa yhteen sitä mediakasvatustyötä, jota yhteiskuntamme eri sektoreilla tehdään. Tänäkin vuonna Mediataitoviikko toteutetaan yhdessä yli 50 kumppaniorganisaation kanssa. Kaikilla on yhteinen päämäärä edistää mediataitoja ja vahvistaa ammattilaisten valmiuksia mediakasvatukseen. 

Mediataitoviikolle on tuotettu suuri määrä ideoita, tapahtumia ja materiaaleja hyödynnettäväksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa, nuorisotyössä, vapaassa sivistystyössä, kirjastoissa, kulttuurialalla ja kansalaisjärjestöissä. Täysin uusien materiaalien kehittämisen rinnalla olemme kannustaneet kumppaneitamme hyödyntämään ja jatkokehittämään aikaisemmin hyväksi koettuja ideoita. Toivomme, että myös tämän vuoden materiaalit saavan pitkän elämän mediakasvatustyön tukena. 

Olemme pohtineet erilaisia viestinnällisiä keinoja mediakasvatuksen näkyvyyden ja ideoiden pitkäikäisyyden parantamiseksi. Vuoden 2023 Mediataitoviikolle julkaistaan ensimmäistä kertaa neljä ikäryhmittäin jaoteltua vinkkivihkoa sekä ruotsinkielinen vinkkivihko, joihin KAVI on koostanut otteita Mediataitoviikon ajattomista materiaaleista ja tämän lehden artikkeleista, joista kasvattajat voivat inspiroitua ympäri vuoden. 

Olemme myös halunneet tehostaa ruotsinkielistä viestintäämme sekä laajentaa osallistujien maantieteellistä kattavuutta. Mediataitoviikolle onkin ilmoittautunut ennätysmäärä ruotsinkielistä mediakasvatusmateriaalia hyödyntäviä ammattilaisia sekä ammattilaisia aina Utsjoelta Ahvenanmaalle asti. 

Lopuksi on hyvä muistella mistä kaikki on alkanut. Mediataitoviikko on saanut alkunsa Euroopan laajuisesta Safer Internet -päivästä, jonka tavoitteena on rakentaa yhdessä parempi internet. Vuonna 2023 Safer Internet -päivää vietetään 20. kerran helmikuun toisena tiistaina. Suomessa teemapäivä on laajentunut koko viikon kestäväksi medialukutaidon eri teemoja edistäväksi Mediataitoviikoksi. Kansainvälistä keskustelua aiheen tiimoilta voi seurata tunnisteella #SaferInternetDay. 

Myös Mediataitoviikon viestintä on vilkasta. Löydä inspiraatiota oman työsi kehittämiseen seuraamalla Mediataitokoulun somekanavia ja tunnisteilla #Mediataitoviikko ja #Mediakasvatus. Hyvää Mediataitoviikkoa! 

Ella Airola 
Mediataitoviikon projektipäällikkö 
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Mediataitoviikko on mediakasvatuksen oma teemaviikko, joka tarjoaa mediataitojen kanssa työskenteleville inspiraatiota oman työn kehittämiseen. Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) ja se tehdään yhteistyössä vuosittain noin 50 kumppanin kanssa. Yhteistyökumppanit löydät täältä.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan sen laatija, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemystä.

Artikkelikuva: Antti Yrjölä, Lieka Oy

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa