Maakuntalehti ja kansanopisto kouluttavat tulevaisuuden toimittajia ja opettavat senioreille digitaitoja

Kahden pohjalaismaakunnan ääni Ilkka-Pohjalainen ja Ilmajoella sijaitseva Etelä-Pohjanmaan Opisto sopivat mediakasvatuksellisesta yhteistyöstä kevätlukukauden 2021 päätteeksi. Jo seuraavana syksynä Opistolla aloitti toimittajia kouluttava vuoden mittainen opintolinja, joka suunnitteli ja kehitti lukuvuoden aikana verkkolehti Pomedian kaikkien pohjalaisten opiskelijoiden hyödyksi ja huviksi. Tänä lukuvuonna opetetaan toimittajanalkujen lisäksi seniorikansalaisia, kun mediataitoprojektin toiselle kohderyhmälle suunnatut Digiakatemian kokoontumiset ovat alkaneet.  

Pohjalaisille opiskelijoille ja senioreille suunnattu mediakasvatushankkeen toiminta täytti viime syyskuun alussa vuoden, sillä hankkeen pääasiallinen työntekijä Hanna Hietikko aloitti tehtävässään 1.9.2021. Meneillään oleva hanke on jatkoa monista muistakin maakuntalehdistä tutulle koululinkkitoiminnalle, joka kaipasi muutosta jatkettuaan Ilkan ja Pohjalaisen toimituksissa reilun vuosikymmenen lähes samankaltaisena.

Yhteiskuva Pomedian toimituksesta. 130-vuotispallot ovat peräisin Etelä-Pohjanmaan Opiston juhlista.

Uusi mediataitohanke sai alkunsa, kun Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila ideoi syksyllä 2020 opiskelijoille perustettavan journalismiportaalin. Kun hankkeeseen löytyi yhteistyökumppaniksi Etelä-Pohjanmaan Opisto, laajeni ajatus uutissivustosta rehtori Kyösti Nyyssölän ehdotuksen mukaisesti myös journalistisen opintolinjan perustamiseen. Tänä lukuvuonna Toimittajakoulu tekee tiivistä yhteistyötä Dronelinjan kanssa, joten lukuvuoden aikana opiskelijat voivat suorittaa yliopistotason viestintätieteen perusopintojen lisäksi myös ajokortin dronen lennättämiseen.

Seinäjokelaiset Irma Ilkka ja Sirkka Seppä-Laitila saivat Digiakatemiasta tarpeellisia oppeja sanomalehden digitaaliseen lukemiseen. He asensivat opettajien neuvojen avulla älypuhelimiinsa myös Ilkka-Pohjalaisen digisovelluksen. Kuva: Jakko Elenius

Mantila ideoi Digiakatemian jo 2020, mutta sen toteuttaminen lykkääntyi koronatilanteen ailahtelujen vuoksi muutamaankin otteeseen. Vihdoin lokakuussa 2022 Vanhusten viikolla saatiin ensimmäiset kokoontumiset järjestettyä. Ne pidettiin Ilkka-Pohjalaisen toimitusten tiloissa Seinäjoella ja Vaasassa. Myöhemmin on tarkoitus ottaa tablettitietokoneet mukaan ja lähteä syrjemmälle maakuntiin. Seuraavan kerran Digiakatemian on tarkoitus kokoontua Mediataitoviikolla helmikuussa 2023, ja alustavasti paikaksi on sovittu Etelä-Pohjanmaan Opisto Ilmajoella.

Monipuolisesti erilaisten kohderyhmien medialukutaitoa ja digitaitoja hyödyttävä hanke sai valtionavustusta Opetushallituksen alaiselta Lukuliikkeeltä. Loput hankkeen kustannukset ainakin vuoden 2023 loppuun asti on luvannut maksaa Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura. Hankkeelle on tarkoitus hakea lisärahoitusta kuluvan lukuvuoden aikana, kun toiminta on saatu aloitettua. Seuraavaksi toimittajia kouluttava opintolinja, Pomedian toiminta sekä senioreiden Digiakatemia on tarkoitus saada vakiintumaan.

Lue lisää

Pomedia: www.pomedia.fi  
Toimittajakoulu: https://epopisto.fi/koulutustarjonta/opintolinjat/toimittajakoulu/
Digiakatemia: https://ilkkapohjalainen.fi/digiakatemia

Teksti: Hanna Hietikko, Toimittajakoulun hankeopettaja ja Pomedian päätoimittaja
Artikkelikuva: Seinäjokelainen Helena Koivisto, 85, oli yksi 20 ensimmäisestä Digiakatemian oppijasta, Opettajana toimii Etelä-Pohjanmaan opiston Toimittajakoulun opettaja Hanna Hietikko. Kuva: Jaakko Elenius

  

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa