Jokaisen toiminnalla on merkitystä nettikiusaamisen lopettamiseksi

”Tapahtuu joka päivä joka sovelluksessa” – kirjoitti nuori MLL:n nuorille teetetyn nettikiusaamiseen puuttumista käsittelevän kyselyn (2020) avovastauksessa. Valtaosa (yli 80 prosenttia) nuorista kertoi nähneensä johonkin toiseen kohdistuvaa nettikiusaamista. Puolet nuorista kertoi joutuneensa itse jonkin nettikiusaamisen muodon kohteeksi ainakin kerran. Toisten loukkaamista, kiusaamista ja häirintää salliva tai myötäilevä suhtautuminen nousi esille nuorten itsensä kertomana. Koventuneet ja armottomat asenteet korostuivat näkemyksissä, joissa netissä tapahtuvaa kiusaamista tai häirintää pidettiin normaalina tai oikeutettuna nettiin kuuluvana asiana, ”välttämättömänä pahana”. Ikävää kohtelua pitää näiden äänenpainojen mukaan vain kestää. Konflikteja saatettiin tuottaa myös tahallaan huvin vuoksi.

Yli puolet nuorista uskoo, että netissä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa häirinnän ja loukkaavan kohtelun vähenemiseen.

Samaan aikaan nuorista yli puolet uskoo, että netissä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa häirinnän ja loukkaavan kohtelun vähenemiseen. Valtaosa nuorista ajattelee, että kiusaamistilanteessa jokaisen toiminnalla on merkitystä kiusaamisen lopettamiseksi. Vaikka kaikki nuoret eivät kohtaisi kiusaamisen tai häirinnän vakavimpia muotoja, on silti yksikin alaikäisen kohtaama vakava tapaus liikaa. Jokaisella nuorella on myös oikeus saada tukea ja apua joutuessaan verkossa kiusatuksi tai häirityksi. Nuoret toivoivat, että aikuiset olisivat kiinnostuneita lasten ja nuorten mediankäytöstä ja että kouluissa keskusteltaisiin yhdessä aiheesta oppitunneilla tai että teema tulisi esille koulun yhteisissä tapahtumissa, kuten aamunavauksissa.

Teksti: Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Artikkelikuva: Nea Ilmevalta

Lue lisää MLL:n nuorten nettikiusaamiskyselystä: mll.fi/nettikiusaamiskysely

MLL:n sisällöt nettikiusaamisesta: mll.fi/nettikiusaaminen

Stop nettikiusaamiselle ja ilkeilylle -oppituntimalli: mll.fi/tehtavat/stop-nettikiusaamiselle-ja-ilkeilylle-oppituntimalli

Kuva: Mannerheimin lastensuojeluliitto

DIGIFIT-kirppu peliä pelaamalla pohditaan mediankäytön yhteyksiä mielen hyvinvointiin

Muistatko joskus pelanneesi sormien välissä kieputeltavaa paperista taiteltavaa kirppua, jossa saattoi olla kysymyksiä tai tehtäviä kaverille? MLL:n tulostettava DIGIFIT-kirppu sopii niin koteihin pelattavaksi tai kavereiden kanssa kuin kouluun mediakasvatusaiheiseksi keskustelun virittäjäksi. Kouluissa ja kerhoissa DIGIFIT-kirppua voidaan hyödyntää mediakasvatusaiheisilla oppitunneilla sekä keskusteluhetkissä.

Tilaa valmiita DIGIFIT-kirppuja: mll.fi/verkkokauppa
Tulosta DIGIFIT-kirppu: mll.fi/digifitkirppu

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa