Digitaidot kuuluvat myös koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville nuorille

Riittävät digitaidot ovat myös koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten kansalaisoikeus. Nuorilla, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa, on kuitenkin usein rajalliset mahdollisuudet kehittää digitaitojaan. Digitaaliset taidot kehittyvät usein luontevimmin juuri työssä ja koulutuksessa. Myös nuoren lähipiirin tuki ja digitaidot ratkaisevat, saako nuori tukea ja opastusta omille digitaalisille taidoilleen. Jos nuoren elämästä ei löydy näistä mitään, se heikentää entisestään mahdollisuuksia hakea apua tai esimerkiksi koulutuspaikkaa ja lisää kokemusta ulkopuolisuudesta. Tämän seurauksena monet NEET-nuoret (Not in Education, Employment, or Training) jäävät paitsi digitaidoista, ja myös yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksista.

NEET-nuoret jäävät usein digitaalisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Digitaalisten taitojen vahvistaminen on tärkeää paitsi nuorten itsensä, myös koko yhteiskunnan kannalta.

Yhä useammat nuorille tärkeät yhteisöt ja vaikuttamismahdollisuudet sijoittuvat digitaalisiin ympäristöihin. Digitaidot ovatkin avainasemassa nuorten osallisuudessa ja yhdenvertaisuudessa. Digiosaamattomuuden seurauksena nuoret voivat kokea ulkopuolisuutta tai häpeää. Joissakin tapauksissa digitaalisen kulttuurin hylkääminen voidaan nähdä tietoisena valintana, mutta usein taustalla on taloudellisia rajoitteita, kuten älylaitteiden puutetta ja pelkoja liittyen omaan kykyyn omaksua uusia taitoja. 

Media- ja digitaitojen vahvistaminen on avain osallisuuteen 

Diakonissalaitoksen Vamos tukee eri tavoin hankalassa tilanteessa olevia 16–29-vuotiaita koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria löytämään oman polkunsa.  

Havaintojemme mukaan vertaisuus, toiminnallisuus ja innostaminen ovat tehokkaita keinoja madaltaa kynnystä digiosaamisen kehittämiseen. Digitaalisessa maailmassa toimiminen tarjoaa monia mahdollisuuksia, mutta myös vastuuta. Tämä korostaa digihyvinvoinnin ja digiturvallisuuden tärkeyttä, erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville NEET-nuorille. 

NEET-nuoret käyttävät digitaalisia teknologioita usein yksipuolisemmin ja vähemmän kuin ikätoverinsa, mikä liittyy sosioekonomiseen taustaan ja koulutustasoon. Tämän kuilun umpeen kurominen vaatii yhteiskunnalta aktiivista panostusta digitaalisten taitojen ja resurssien tarjoamiseen. Se ei ainoastaan auta nuoria integroitumaan yhteiskuntaan, vaan myös parantaa heidän työllisyysnäkymiään ja kuulumisen
kokemusta. 

Lisätietoa: Vamos / Diakonissalaitos

Teksti: Anni Selin, projektipäällikkö / Digiosallisuus -hanke, Vamos/HDL
Kuva: Svante Gullichsen

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa