AI vadå? 

För ett drygt år sen blev vi alla förbryllade, då företaget OpenAI lanserade en chattande AI-applikation, vid namnet ChatGPT. Mitt i allt kunde vi alla diskutera med en dator och be den utföra olika uppgifter för oss. Det var dessutom enkelt att bli ivrig över en maskin som kändes som en människa! 

Men hur blir det om artificiell intelligens inte intresserar mig? Alla har väl inte provat prata med AI eller bett den skapa bilder? Vad har AI för betydelse i mitt liv? Jag kan ju rita, och diskuterar helst med äkta personer. 

Bland annat dessa frågor svarar vi på i kunskapspaketet, som vi har satt ihop i samarbete med Yle Oppiminen, Yle Uutisluokka och Vetamix. Helheten finns att bekanta sig med på yle.fi. (svensk version: svenska.yle.fi/vetamix) 

Även om AI och dess applikationer konstant utvecklas och tar former vi idag inte kan föreställa oss, är tanken att kunskapspaketets grundläggande innehåll är relevant ännu om ett par år. Därför försöker vi behandla allmänna teman inom AI, vars förfallodatum inte uppstår helt genast. 

AI applikationer möjliggör som bäst mer tid för oss människor att vara människor, alltså identifierade vi tidsbesparing som ett av de viktigaste ämnena. 

Uppfinnandet och utvecklingen av datorer och informationsteknik har underlättat vår dagliga verksamhet på sätt som vi inte längre kan föreställa oss att vara utan. Samtidigt sprider sig den digitala stressen både i vår vardag och på jobbet, då människor känner att de lider av att hela tiden vara uppkopplade. 

Bland annat har läkare redan länge ansett att deras tid orimligt mycket går åt till att skriva in uppgifter i olika system, då de istället kunde använda tiden till att bemöta patienten. AI kunde till exempel stödja deras arbete genom att hantera rutinmässiga dokumenteringsuppgifter, vilket skulle ge mer tid åt läkare att göra de arbetsuppgifter endast läkare kan. 

Är det möjligt att AI är länken som hittills saknats mellan människan och den digitala världen? Kunde AI stödja båda parterna, människan och maskinen, att göra det som hör till deras respektive styrkor? Detta diskuterade vi med flera experter, och svaren får du läsa om i AI vadå, vårt kunskapspaket om artificiell intelligens. 

Svensk version av kunskapspaketet

Text: Yle  
Ville Kinnunen, journalist 
Wilma Halén, designer 
Jade Lönnqvist, grafisk design 
Miikka Varila, mediajournalist

Bild: Midjourney
Bilden som är skapad av artificiell intelligens visar en glad läkare som tack vare artificiell intelligens har mer tid för sina patienter. Bilden skapades på Midjourney med instruktionen: “A female doctor, who is a person of color, is sitting in his office in Finland. She is facing and talking to a child, who is her patient, and the child is of Asian descent. Both have happy faces. Behind the doctor, behind her back, can be seen her desk with a computer covered in dust and cobwebs. Photo, brightly lit room, cozy, secure, humane.”

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa