Tietosuoja on tärkeä osa media- ja digitaitoja

Lapsia ja nuoria kutsutaan usein diginatiiveiksi, ovathan he tottuneet käyttämään tietotekniikkaa ja älylaitteita varhaisesta iästä asti. Alle 19-vuotiaiden on kuitenkin havaittu muistuttavan eniten isovanhempiaan, yli 65-vuotiaita, kun kyse on henkilötietojen suojaamisesta, datataloustietoisuudesta ja luottamuksesta digitaalisten palvelujen tarjoajiin (Sitran Digiprofiilitesti, 2021). Yli kolmannes 15–24-vuotiaista ei vuonna 2019 ollut myöskään koskaan kuullut henkilötietojen käsittelyä sääntelevästä EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (General Data Protection Regulation, GDPR) (Euroopan komission Eurobarometri 487 -tutkimus, 2019).

Lapset ja nuoret eivät omaksu henkilötietojen suojaan liittyviä tietoja ja taitoja itsestään. Mediakasvatuksessa on tärkeä ottaa esiin myös tietosuojakysymykset ja opettaa lapsille ja nuorille keinoja suojata ja hallita omia henkilötietojaan. Tietäväkö lapset ja nuoret, mitä henkilötietoja mobiilipeli heistä kerää ja keille tietoja jaetaan? Ovatko he tutustuneet käyttämiensä sosiaalisen median palvelujen yksityisasetuksiin? Tuntevatko he tietosuojaoikeutensa?

Lasten ja nuorten ymmärrystä ja osaamista voidaan tukea niin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja harrastuksissa kuin esimerkiksi viranomaisten toiminnassa ja osana yritysten toimintamalleja. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa annetaan myös erityistä suojaa lasten henkilötiedoille. Jokaisen lasten henkilötietoja käsittelevän organisaation on huomioitava toiminnassaan lasten erityisasema sekä sääntelystä seuraavat velvoitteet, kuten digitaalisen suostumuksen ikäraja ja vaatimus kertoa henkilötietojen käsittelystä lapsille helposti ymmärrettävällä, selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ovat elokuussa 2022 käynnistäneet GDPR4CHLDRN-projektin tietosuojaan liittyvän ymmärryksen ja osaamisen lisäämiseksi. Projekti toteutetaan lasten ja nuorten harrastustoiminnan yhteydessä.

GDPR4CHLDRN-projektissa luodaan 13–17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen erilaisia tietosuojaan liittyviä materiaaleja ja harrastustoimintaa järjestäville yhdistyksille työkalupakki tukemaan tietosuojasääntelyssä asetettujen vaatimusten toteutumista. Projektissa kehitetään myös tietosuojaan liittyviä käsitteitä havainnollistavia kuvakkeita sekä tietosuojaosaamista osoittavia merkkejä. Projektin aikana järjestetään webinaareja ja koulutuksia sekä työstetään projektin aikana laadittavaa työkalupakkia ja muita materiaaleja työpajoissa. Projektin tarkoitus on palvella laajalti lasten ja nuorten parissa toimivia. Materiaaleista lisää Mediataitoviikon 2023 yhteydessä!

Teksti:
Oona Ojajärvi, ylitarkastaja, tietosuojavaltuutetun toimisto
Mikko Eloholma, digiosaamisen vauhdittaja, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Kaksivuotista lasten ja nuorten tietosuojaan keskittyvää projektia rahoittaa Euroopan unionin Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelma. Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja he ovat niistä yksin vastuussa. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän julkaisun sisällöstä.

Lue lisää GDPR4CHLDRN-projektista: https://tieke.fi/hankkeet/gdpr4chldrn/.

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa