Nuorten mediataitoja vahvistamalla teemme kestävämpää huomista

Sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus – ja hyvä niin: kasvavan sukupolven toiveet ja odotukset tulevaisuutta ja sen mediamaailmaa kohtaan heijastelevat nimittäin tärkeitä arvoja. Ne viitoittavat tietä kohti kestävämpää huomista.

Nuoret haluavat tulevaisuuden olevan yhdenvertaisempi, eettisempi, inhimillisempi ja kaikin puolin kestävämpi, kertovat useat nuorille tehdyt kyselyt. Myös sosiaalisen median ympäristöjen toivotaan kehittyvän turvallisemmiksi ja yhdenvertaisemmiksi. Toisaalta nuoret pelkäävät, että kiusaamista ja vihapuhetta somessa ei saada tulevaisuudessakaan kuriin. Myös ilmastoasiat, yhdenvertaisuuden puute sekä yksinäisyys ja ahdistuneisuus tuntuvat kuormittavan nuoria.

Nämä unelmat ja huolet alleviivaavat, että nuorten monipuolisten mediataitojen vahvistaminen on ajassamme ensisijaisen tärkeää. Tässä kohti me mediakasvattajat voimme suoristaa ryhtimme. Vahvistamalla nuorten taitoja tuottaa ja tulkita mediasisältöjä, ymmärtää mediaympäristöissä tapahtuvan vuorovaikutuksen erityispiirteitä sekä tunnistaa disinformaation salakavalia strategioita teemme työtä kestävämmän huomisen ja nuorten tulevaisuuden eteen.

Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin materiaalipaketin mainos

Kun osaamme tunnistaa median mahdollisuudet ja haasteet ajassamme, voimme median avulla vaikuttaa yhteiskunnan suuntaan sekä käyttää sitä omaa – mutta myös muiden – hyvinvointia tukevasti. Voimme ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttavilla mediateoksilla, löytää somesta meille merkityksellisiä yhteisöjä ja voimaantua inspiroivien sisältöjen äärellä. Ilman riittäviä taitoja ei tätä kanavaa kuitenkaan voida valjastaa voimavaraksi. Siksi mediakasvatuksella, joka huomioi tämän päivän mediailmiöt ja kestävän huomisen kannalta tärkeät mediataidot, on tässä ajassa todellakin paikkansa.

Mediakasvatusseuran Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hankkeessa tuotettu Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -materiaalipaketti ja -verkkokurssi antavat eväitä siihen, miten kestävän kehityksen teemoja voidaan käsitellä mediakasvatuksessa. Nämä asiantuntijoiden kanssa tehdyt sisällöt tarjoavat tietoa, inspiraatiota ja työkaluja, joiden avulla ohjata nuoria kohti kestävämpää huomista ja media-arkea – heidän toiveidensa tulevaisuutta kohti.

Tutustu materiaaleihin Mediakasvatusseuran verkkosivuilla mediakasvatus.fi.

Teksti: Reetta Haverinen, koulutussuunnittelija, Mediakasvatusseura ry

Lähteet:
“Vähemmän koukuttavia algoritmeja”: Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana -hankkeen loppuraportti (2021) Harju A., Saariketo M., Hiltunen K, Koski K. & Ridell S. Tampereen yliopisto.
Unelmien some: Mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta (2021) Lasten ja nuorten säätiö & Tietoevry.
Suomi 2050  – Millaiseen tulevaisuuteen nuoret uskovat? -raportti (2020) Lasten ja nuorten säätiö, Tieto & Tulevaisuuskoulu.
Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021 (2022) Kiilakoski T. (toim.) Valtion nuorisoneuvosto/Nuorisotutkimusseura & opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa