Elokuvaharrastus mahdolliseksi kaikissa Suomen kunnissa 

Elokuvaharrastus kiinnostaa: vuoden 2022 koululaiskyselyssä elokuva oli kaikista harrastuksista toiseksi toivotuin. Koulukino lisää lasten ja nuorten mahdollisuuksia elokuvaharrastukseen valtakunnallisesti harrastusohjaajien EHO-koulutushankkeessa.  

Koulukinon EHO-hanke on yksi Harrastamisen Suomen mallin seitsemästätoista kehittämishankkeesta. EHO-hankkeen tarkoituksena on ollut laadukkaan elokuvaharrastustoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen kunnissa.   

Syksyn 2023 aikana hankkeessa koulutettiin 30 elokuvaharrastuksen ohjaajaa yli 20 paikkakunnalla Uudestakaupungista Enontekiöön. Noin 50 tunnin laajuinen EHO – Osallistavan elokuvaharrastuksen suunnittelun ja ohjaamisen perusteet -koulutuskokonaisuus toteutettiin monimuoto-opetuksena etäyhteyksiä, lähiopetusta, asiantuntija-alustuksia ja vertaistapaamisia hyödyntäen. Useimmat osallistujat aloittivat harrastuksen ohjaamisen jo koulutusjakson aikana.   

EHO-kokonaisuus on tarjonnut täydentävää koulutusta niin elokuvaosaamisessa kuin ryhmän ohjaamisessa. Koulutuksen osallistujat ovat kiittäneet sisällön korkeaa tasoa ja käytännönläheisyyttä. “Tuntui, että tarjolla oli uusinta tietoa mitä on olemassa”, todettiin eräässä palautteessa.  

Koulutuksessa elokuvaharrastuksen lähtökohtana on ollut kertovan fiktioelokuvan tekeminen, mutta sen rinnalle on tuotu myös muita näkökulmia liikkuvaan kuvaan. EHO-koulutuksen aihealueita harrastuksen ohjaamisen ja suunnittelun tueksi ovat olleet mm. draamakasvatuksen menetelmät ryhmäyttämisessä, lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen harrastustoiminnassa, elokuvanlukutaito sekä erityistarpeisten oppilaiden kohtaaminen.  

EHO-hankkeen sisällöt kootaan avoimeksi verkkomateriaaliksi, joka toimii nykyisten ja tulevien harrastusohjaajien tukena elokuvan tekemiseen, tuntisuunnitelmien laatimiseen ja Harrastamisen Suomen mallin käytäntöihin elokuvaharrastuksen näkökulmasta.   

EHO-verkkomateriaali julkaistaan huhtikuussa 2024. Avoin materiaali esittelee erilaisia tulokulmia elokuvaharrastukseen. Materiaali antaa eväät elokuvaharrastuksen ohjaamiseen omien vahvuuksien pohjalta esimerkiksi kuvataidekasvattajille, draamakasvattajille ja nuorisoalan ammattilaisille. Elokuva-alan osaajat materiaali perehdyttää harrastustoiminnan käytäntöihin ja tarjoaa samalla näkökulmia elokuvan tekemiseen sekä elokuvataiteen tutkimiseen lapsiryhmän kanssa.  

 Lisätietoa:
Koulukino on elokuvakasvatuksen valtakunnallinen asiantuntijajärjestö.  
www.koulukino.fi
www.harrastamisensuomenmalli.fi

Teksti: Heli Metsätähti ja Saara Konttinen, erityisasiantuntijat, Koulukino
Kuvat: Saara Konttinen & Valentina Mäntylä

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa