Seksi, sosiaalinen media ja porno mediakasvatuksen aiheina

KAVIn uusi Mediaseksin lukutaitoa nuorille -opas tarjoaa 13–18-vuotiaiden nuorten kanssa työskenteleville aikuisille eväitä seksipositiiviseen ja nuorten kasvua tukevaan  median seksisisältöjä käsittelevään mediakasvatukseen. Oppaan laatimisesta on vastannut FM Petra Kankare, joka on valmistunut SEXPOn seksuaalikasvattajaksi.

Oppaan tarkoituksena on tarjota perustietoa erilaisista seksisisällöistä mediassa, kuten sosiaalisen median sisällöistä ja pornosta. Oppaassa käydään läpi nuorten median käyttöä sekä pyritään vastaamaan kysymyksiin ja huoliin, joita mediakasvattajalla saattaa syntyä nuorten ja  median seksisisältöjen kohtaamisista. Opas sisältää myös konkreettisia vinkkejä, sanastoa ja toiminnallisia tehtäviä median seksisisältöjen käsittelyyn nuorten kanssa. 

Opasta voidaan hyödyntää esimerkiksi yläkoulussa, toisella asteella sekä nuorisotyössä. Löydät oppaan kurssimuodossa sekä ladattavana tiedostona Mediataitokoulusta.

www.mediataitokoulu.fi/mediaseksiopas

Seksipositiivisuus

  • Seksuaalisuuteen ja seksiin suhtaudutaan myönteisenä ihmisen perusominaisuutena ja terveyttä edistävänä voimavarana
  • Ymmärretään, että seksuaalisuus on osa ihmistä syntymästä kuolemaan
  • Hyväksytään ihmisten moninaiset tavat olla ihmissuhteissa, harrastaa tai olla harrastamatta seksiä ja ilmentää seksuaalisuuttaan.

Kuvitus: Jutta Kivilompolo

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa