Monilukutaito on tulevaisuutta, ymmärtämistä ja nykyaikaa

Miksi monilukutaito on tärkeää? Mitä haluan oppia monilukutaidosta? Näitä kysymyksiä varhaiskasvattajat miettivät Mediakasvatuskeskus Metkan ja Hämeenlinnan kaupungin yhteisessä Monilukutaito omaksi -hankkeessa.

Opetushallituksen rahoittaman hankkeen kautta Metka keräsi tietoa siitä, mitä varhaiskasvattajat haluavat oppia monilukutaidosta. Heitä mietitytti, mitä monilukutaito tarkoittaa ja miksi se on tärkeää. Monilukutaito on varhaiskasvattajille käsitteenä haastava. Hankkeen koulutuksissa tutkittiin, mitä mahdollisuuksia se antaa lasten kanssa toimimiselle.

Oppimateriaali monilukutaidosta

Monilukutaito omaksi -koulutuksessa esiteltiin työpajamalleja, joiden avulla osallistujat kehittivät omaa osaamistaan mediakasvatuskäytänteissä. Menetelmistä tehtiin opetusmateriaali, joka on ilmaiseksi kenen tahansa käytössä. Materiaalin avulla voi toteuttaa lasten kanssa Kehon kieputin -animaatioita, Kuvaa, kuvita, kerro! -videotarinoita tai Äänet ympäristössä – äänitallenteita. Monilukutaitoon tutustuminen ja sen arkipäiväistäminen on olennainen osa materiaalia.

Monilukutaitoa pidettiin tärkeänä, koska se kannustaa luovaan ajatteluun, tukee sosiaalista vuorovaikutusta ja tekee arjesta hauskempaa. Varhaiskasvattajien mielestä monilukutaito tukee lasten osallisuutta ja on tulevaisuutta, ymmärtämistä ja nykyaikaa.

Teksti: Karoliina Leisti
Tuottaja, Mediakasvatuskeskus Metka
Graafinen suunnittelu: Roope Lipsanen, Mediakasvatuskeskus Metka 

Monilukutaito omaksi -oppimateriaali:
FIN: https://mediametka.fi/oppimateriaali/maukutaito/
SWE: https://mediametka.fi/oppimateriaali/mjaukompetens/

Multilitteracitet till daghem
Syftet med projektet Multilitteracitet till daghem var att göra mediefostran till en del av daghemsvardagen genom att stärka personalens kompetens.
Läs mera: mediametka.fi/mjaukompetens

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa