Vilka färdigheter behöver barnen rustas med för att vistas tryggt på nätet?

Titta en stund på tabletten, jag är strax färdig och så går vi tillsammans ut till lekparken. Barn i daghemsåldern har ofta möjlighet att ta del av digitalt innehåll som videon och spel och får använda telefonen eller paddan i sin vardag samt inom småbarnspedagogiken.

Barn lär sig lätt det tekniska och kan vara väldigt skickliga på att använda sig av digitala plattformar men saknar ofta förmågan att bedöma konsekvenserna det egna handlandet.

-Småbarn kan till exempel i misstag skicka bilder eller ge ut information som hen inte borde göra”, säger Maria Stoor-Grenner och Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser från Mobbningsförebyggande arbete på Folkhälsan. – Därför är det viktigt att diskutera regler och hur man använder digitala plattformar på ett tryggt sätt”, tillägger Stoor-Grenner.

Vikten av att diskutera med barn

Vi behöver prata med alla barn om hur man beter sig vänligt mot andra på nätet och i vardagen. Stolzmann-Frankenhaeuser poängterar att barn behöver hjälp med att hantera starka känslor av ilska eller frustration när man till exempel förlorar i ett spel eller måste avsluta för att äta middag. Genom övning lär barn sig viktiga färdigheter som att vänta på sin tur och att berätta hur det känns.

Medieinnehåll kan kännas skrämmande och då är det viktigt att få prata med en vuxen. Vuxnas roll är att diskutera hur man kan göra ifall det hänt något tråkigt eller skrämmande på nätet, precis som på gården, i leken eller på dagis. Både Jennie och Maria arbetar med professionella inom småbarnspedagogiken. Båda understryker att barn i daghemsåldern har stark tilltro till vuxna och berättar gärna om de känner att vuxna är intresserade och vill lyssna.

Digiryggsäcken stöder familjer och småbarnspedagogiken

Ibland är det svårt att hitta rätta ord för att diskutera medieanvändning med barn. Pelituki har utarbetat ett digitalt material, Digiryggsäcken, till stöd för fostrare. Materialet riktas till familjer med barn i 5–10 års åldern och fungerar även fint inom småbarnspedagogiken. Enligt Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser är uppgifterna i materialet lätta och konkreta och lockar till samtal mellan barn och vuxna.

Materialet innehåller bland annat diskussionskort som kan användas digitalt eller printas ut. Korten behandlar bl. a ”vad skall jag göra ifall jag ser någonting på nätet och blir ledsen eller skämd? och ”hur skall jag göra ifall någon vill låna min telefon?”. Diskutera även vuxnas skärmanvändning tillsammans med barnen och gör gemensamma ”digiregler”.

Enligt ”Grunderna för planen för småbarnspedagogik” skall personalen handleda barnen i att fungera i digitala miljöer på ett mångsidigt, ansvarsfullt och tryggt sätt.

– Pelituki Digiryggsäcken är ett ypperligt verktyg i att systematisera arbetet inom småbarnspedagogiken” tipsar Maria Stoor-Grenner.  Vi får den bästa effekten om både föräldrar och pedagoger tillsammans pratar om hur man tryggt rör sig på nätet och hur man visar varandra respekt och omtanke, tillägger Maria.

Bekanta dig med Digiryggsäcken: https://pelituki.fi/digiryggsacken-till-familjer-och-fostrare/

Läs mer om Pelituki svenskspråkiga verksamhet: https://pelituki.fi/vad-ar-pelituki/

Text: Annukka Såltin, sakkunnig, Pelituki

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa