Välineitä lasten ja nuorten kohtaamiseen

Keskustelu symbolein (KESY) ja Syventävä keskustelu (SYKE) kortit ja toimintamallit syntyivät kentältä nousseeseen tarpeeseen varmistaa lapsen tai nuoren kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen häntä koskevissa koulun keskusteluissa. ”Miten sinulla menee” on tärkeä kysymys kasvattajalta lapselle tai nuorelle, mutta usein vastaus jää melko pintapuoliseksi. KESY ja SYKE auttavat jäsentämään tätä kysymystä korttien kautta, tuoden samalla esille lapsen tai nuoren vahvuuksia ja haasteita koulussa ja myös muilla elämän osa-alueilla. Sijoittamalla keskustelun tavoitteen mukaan valittuja kortteja hymiöiden alle piirtyy selkeä kuva asioista, jotka toimivat ja toisaalta myös asioista, joihin tarvitaan tukea. Keskustelun lopuksi mietitään yhdessä mitä asioita valitaan tavoitteiksi. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi opiskelutaitoihin, arjen taitoihin ja vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin tai tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Myös esimerkiksi digitaitoihin tai pelaamiseen liittyviä asioita voidaan korttien avulla nostaa käsittelyyn.

Myös digitaitoihin tai pelaamiseen liittyviä asioita voidaan korttien avulla nostaa käsittelyyn.

KESY-kortit sopivat kaikille alakouluikäisille lapsille, mutta niitä voi käyttää soveltuvin osin myös päiväkodissa ja yläkoulussa. KESY toimii kehitys- ja arviointikeskustelujen tukena tai huolen herätessä, oppilashuollollisissa keskusteluissa. SYKE on suunnattu nuorille ja aikuisille. Sen aihepiirit käsittelevät elämäntilannetta laajemmin, kuin KESY-kortit ja keskustelua voidaan tarvittaessa syventää ”minä”, ”minä ja muut” tai ”harrastukset” -korttien avulla. SYKE auttaa myös nostamaan esiin kuormitustekijöitä, joista voidaan keskustella ja ohjata nuori tarvittaessa avun piiriin.

KESY ja SYKE ovat esimerkkejä välineistä, joiden avulla voidaan konkreettisesti edistää lapsen ja nuoren osallisuutta häntä itseään koskevissa keskusteluissa ja tuen polkujen suunnittelussa. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen hyväksyvässä, turvallisessa ilmapiirissä lisää myös luottamusta aikuisen ja lapsen/nuoren välillä. Korttien avulla myös itseään niukasti sanallisesti ilmaisevat tai vastikään Suomeen muuttaneet saavat kerrottua mitä heille kuuluu ja mitkä ovat heidän vahvuutensa ja tuen tarpeensa, vaikkeivät sanoisi sanaakaan.

Sari Haapakangas
Erityisasiantuntija, Suomen Vanhempainliitto

Kuva: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

vanhempainliitto.fi

Kortit on tuotettu Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, Suomen Vanhempainliiton ja tutkijaopettaja Anu Uusikylän yhteistyönä. Kortteja voi tilata Valteripuodista tai ladata maksutta Suomen Vanhempainliiton sivuilta. Niistä on kieliversiot ruotsiksi, tulossa myös pohjoissaameksi, englanniksi ja venäjäksi.

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa