Omfattande filmpedagogik

Skolornas filmvecka är en kostnadsfri temavecka kring filmfostran, som riktar sig till alla grundskolor i Finland. Materielen finns på nätet och är gratis att använda. Filmveckan har tre områden som erbjuder verktyg för filmfostran: Vi undersöker, Vi upplever och Vi gör. Det är lätt att bekanta sig med ett eller flera områden för alla filmveckans uppgifter är enkla. 

Skolornas filmvecka erbjuder ett högklassigt svenskspråkigt material, som utökats för att ytterligare stöda filmfostran i svenskspråkiga skolor. Bl.a. den populära Filmtricksverkstaden samt den nya Verkstaden för emotionella färdigheter inspirerar elever i olika åldrar att möta filmen som kultur, konst och språk. 

I samarbete med Finlandssvenskt filmcentrum och Walhalla rf erbjuder Skolornas filmvecka nordiska filmer samt svenskspråkigt filmpedagogiskt material att jobba med i svenskspråkiga skolor – Filmkamraten för lågklasserna och det alldeles nya Bokbiomaterialet för högklasserna.

Filmen fungerar som pedagogiskt verktyg och deltagandet i Skolornas filmvecka är ett ypperligt sätt att erbjuda mångsidig filmpedagogik av hög kvalitet för den egna klassen. Bekanta dig med materialet på adressen www.elokuvaviikko.fi/sv/.

Text: Tiia Hyvälä
Koulujen elokuvaviikko

Bild: Juuso Haarala

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa