Netti yksin ei saa seksuaalikasvattaa nuorta

Lapset ja nuoret kaipaavat seksuaalisuudesta ja seksuaalioikeuksista paljon tietoa. Meidän aikuisten tehtävänä on tarjota sitä heille. Asiaa ei voi jättää yksin netin varaan.

Seksuaalisuus on osa ihmisen koko elämää ja rinnalla kulkee tarve seksuaalikasvatukselle. Lapsen seksuaalisuuteen kuuluu muun muassa omaan kehoon tutustuminen, omien tunteiden tunnistaminen sekä sääntöjen ja oikeuksien opetteleminen. Murrosiän edetessä moni nuori kiinnostuu seksuaalisuutensa toteuttamisesta yhä enemmän.

Monille nuorille netti ja some ovat helppoja paikkoja tutkia seksuaalisuutta ja etsiä siitä tietoa. Ne voivat olla paikkoja, joissa nimettömyys tuo turvaa ja joissa ei tarvitse pelätä muiden negatiivisia reaktioita, jolloin nuori voi helpommin kokeilla eri itseilmaisun tapoja ja harjoitella sosiaalisia tilanteita. Erityisesti niille nuorille, joilla on haasteita löytää vertaissuhteita, netti voi olla merkittävä tapa tuntea osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Ajatuskupla, jossa vähäpukeinen kuva somessa

Samalla nuori voi kuitenkin löytää netistä ja somesta tietoa, jota ei ole hänen ikäiselleen tarkoitettu, joka ei perustu tutkittuun tietoon ja joka on pahimmillaan vaarallista. Ilman seksuaalikasvatusta nuori saattaa esimerkiksi olla altis lähtemään mukaan riskialttiiseen toimintaan tai syyllistyä jopa itse rikokseen esimerkiksi jakaessaan toisen nuoren alastonkuvan.

Pelastakaa Lasten selvityksen mukaan seksuaalikasvatuksen puute voi lisäksi altistaa lapsia ja nuoria seksuaaliväkivallalle. Osa lapsista ja nuorista kertoi tässä selvityksessä, että he ryhtyivät keskusteluun heitä seksuaalisiin tarkoituksiin netissä houkutelleen henkilön kanssa, koska heitä kiinnosti seksuaalisuus tai seksi, ja he halusivat tietoa seksistä tai koska henkilö tarjosi seksuaalikasvatusta.

Asianmukaisen ja turvallisen seksuaalikasvatuksen avulla nuorta tuetaan toimimaan netissä omia ja muiden oikeuksia kunnioittaen sekä itseään suojellen. Nuorella on oikeus saada konkreettista tietoa seksuaalisuudesta ja sen ilmaisusta netissä (katso esimerkiksi seksuaalioikeuksien julistus). Esimerkiksi intiimien kuvien jakamisesta ikätoverin kanssa tulisi antaa tietoa. Nuoren kanssa on tärkeä keskustella suostumuksen merkityksestä, jotta hän osaisi varmistaa sen toiselta nuorelta ja kykenisi ilmaisemaan oman tahtonsa. Nuoren tulisi tietää, miten ja kenelle kertoa, jos jotain ikävää tapahtuu tai jos häneen kohdistetaan seksuaaliväkivaltaa.

Seksuaalikasvatus tukee lapsen ja nuoren positiivista kehitystä ja oppimista, jota tapahtuu niin fyysisessä lähiympäristössä kuin netissäkin. Lapsuudessa ja nuoruudessa koetut vahingolliset asiat niin fyysisessä kuin virtuaalisessa ympäristössä voivat vaikuttaa elämässä pitkään negatiivisesti, mutta yhtä lailla positiiviset kokemukset voivat voimaannuttaa ja luoda hyvän pohjan oman itsen ja seksuaalisuuden toteuttamiseen aikuisuudessa. Meidän aikuisten tehtävä on tältäkin osin turvata lapsen kasvu ja kehitys.

Lue lisää

Mun keho mun rajat -opas nuorille
Turvaa ja tue -opas vanhemmille
Kehoni on minun -opas ja animaatiot

Teksti:
Eveliina Karhu, asiantuntija
Maarit Mustonen, asiantuntija
Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa