Miten luovia eettisesti haastavassa maastossa aikuisten mediatoiminnassa?  

Mieletöntä valoa on nuorten aikuisten inklusiivista mediatoimintaa. Toiminta ja julkaistava media ovat osallistujalähtöistä, eli osallistujat tuottavat yhdessä VALOA! -lehteä, radio-ohjelmia, videoita ja muuta mediaa valitsemistaan aiheista. Osallistujat ovat haavoittuvassa asemassa olevat nuoret aikuiset (18–35 v.). Tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen onnistumisen kokemusten ja uuden oppimisen myötä.

Toiminta on non-formaalia mediakasvatusta. Monilla osallistujilla vahvistuvat taidot itseilmaisun, viestinnällisen, teknisen osaamisen ja median tulkinnan saralla. Mediaa tehdessä he kohtaavat uusia ihmisiä ja asioita ammattiroolissa (toimittaja, kuvaaja, leikkaaja, äänittäjä yms.). 

Mediatoiminnan työntekijät vastaavat toiminnan rakenteista. Turvallisemman tilan periaatteet ovat toiminnan selkänoja. Niiden avulla luodaan yhteistä tilaa, jossa jokaisella on mahdollisuus kokea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Juridisesti julkaisuista vastaavat sisällön tekijän lisäksi toiminnan tuottajat, jotka ohjatessaan osallistujia käyvät läpi julkaisuja etukäteen. Toiminnassa on sitouduttu journalistin ohjeisiin

Toiminnan julkisuus ei saa vahingoittaa osallistujien hyvinvointia. Joskus nuorilla voi olla valtava tarve tulla nähdyiksi julkisesti, jolloin he saattavat rikkoa omia rajojaan saadakseen huomiota julkaisuilla. Yleisesti ottaen täysi-ikäiset voivat käyttää verkon alustoja itsenäisesti, mutta toiminnan julkaisuissa kiinnitetään erityistä huomiota yksityisyyteen.  

Vertaisuudelle perustuva toiminta tarkoittaa myös vapauksien ja vastuiden jakamista. Tekemisen vapaus opettaa kantamaan siihen liittyvää vastuuta. Toimintaan liittyviä valtakäytäntöjä on hyvä tunnistaa ja keskustella niistä.   

Osallistujien toimintakyky on vaihteleva. Toiminnassa kokeillaan erilaisia keinoja osallistujien työelämätaitojen ja arjen hallinnan vahvistamiseksi. Joskus osallistujilla on epärealistisia toiveita tulevaisuudesta ja kokeilemalla media-alan työtehtäviä haaveet voivat konkretisoitua.   

Toiminta perustuu yhteiselle tekemiselle, luottamukselle sekä kunnioitukselle. Se on elävä ja aktiivinen prosessi, jota ylläpidetään ja rakennetaan yhteisissä keskusteluissa ja innostamalla osallistumaan.  

Mieletöntä valoa -mediatoiminta on osa Sosped-säätiön toimintaa. Sosped-säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka vahvistaa yksilön hyvinvointia sosiaalipedagogisella otteella – vertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Tutustu myös Mediatoimintaa kaikille -projektissa tuotettuihin aikuisten inklusiivista mediatoimintaa kuvaaviin materiaaleihin.  

Lisätietoa:
Lue laajempi juttu Mieletöntä valoa -sivustolta
Aikuisten inklusiivisen mediakasvatuksen verkoston videoita
Mediatoimintaa kaikille -materiaalit
Sosped-säätiö

Teksti: Saija Salonen, tuottaja, Sosped-säätiö ja Makte Muuri, sosionomiopiskelija
Kuva: Pauli Laine. Kuva Mieletöntä valoa -toiminnan osallistujien toteuttamasta Kyläradiosta Maailma kylässä -festivaaleilta vuodelta 2022

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa