Miten ja millaisilla taidoilla seniorit käyttävät mediaa?

Tämän päivän senioreista 95 prosenttia seuraa uutisia television kautta. Moni kuuntelee myös radiota ja lukee verkkouutisia. Suurin osa senioreista ei koe tarvetta lisätä eri medioiden käyttöä, ja vain harva myöskään löytää syytä omalle sisällöntuotannolle.

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta teki kahdeksallesadalle yli 65-vuotiaalle seniorille kyselyn heidän mediataidoistaan elokuussa 2023. Kyselyssä selvitettiin, minkälaisen mediatiedon varassa Suomessa asuvat seniorit ovat, mistä uutisia ja ajankohtaista tietoa etsitään ja mitkä ovat mahdollisia tiedon saannin esteitä. Osana kyselyä kartoitettiin lisäksi seniorien tottumuksia osallistua ajankohtaiseen keskusteluun sekä näkemyksiä tiedon luotettavuudesta.

Televisio on luotettu media

Kyselystä selvisi, että ylivoimaisesti keskeisimpänä kanavana erilaisten asioiden ja uutisten seuraamiseen toimi televisio, jota seurasi peräti 95 prosenttia vastaajista. Lähes kaikki seurasivat aktiivisesti kotimaan uutisia ja tapahtumia, ja valtaosa seurasi myös ulkomaiden ajankohtaisia tapahtumia. Toiseksi yleisin kanava oli radio (64 prosenttia). Printtilehtien digiversiot sekä verkkouutiset (62 prosenttia) voittivat niukasti perinteiset printtilehdet (60 prosenttia). 

Yksipuolinen medialähteiden käyttäminen voi luoda rajatun ja yksipuolisen kuvan erilaisista teemoista. Pelkän televisio- tai radiouutisten varassa oleminen kaventaa tiedonsaannin mahdollisuuksia, sillä lisätietoa saa yleensä netistä. Useamman median seuraaminen tukee myös kriittisen medialukutaidon kehittymistä. 

Vastaajista 76 prosenttia ei kokenut tarvetta lisätä medioiden käyttöä. Kyselyn mukaan he voisivat kuitenkin lisätä eri medioiden käyttöä, jos kokisivat siihen olevan jokin syy. 

Seniorit seuraavat aktiivisesti maailman tapahtumia, mutta eivät paljoa osallistu niistä käytäviin keskusteluihin. Miten voisimme yhdessä tuoda esiin syitä ja kannustaa osallistumiseen sekä uusien medioiden käyttöön?

Kuka voi lisätä seniorien mediataitoja?

Seniorien mediataitojen kasvattaminen on harvojen toimijoiden asialistalla. Esimerkiksi järjestöissä, kansalaisopistoissa ja kirjastoissa tehdään tässä hyvää työtä, mutta toimijoita kaivattaisiin runsaasti lisää. SeniorSurf on tuottanut aiheesta muun muassa keskustelukortit, joita kuka tahansa voi hyödyntää joko työssään tai vaikka läheisten kanssa. Korttien avulla on hyvä innostaa senioreita itseään pohtimaan omia asenteitaan ja käytäntöjään eri medioita kohtaan. 

Muistetaan aina innostaa ja kannustaa senioreita tutustumaan uusiin mahdollisuuksiin ja medioihin. Ei toimita ainakaan jarruina tässä – eihän?

SeniorSurfin tuottamat keskustelukortit seniorien mediataitojen tueksi
Lue lisää SeniorSurfin toiminnasta: www.seniorsurf.fi

Teksti: Tiina Etelämäki, SeniorSurf, Vanhustyön keskusliitto
Kuva: Ilkka Vuorinen, Vanhustyön keskusliitto

Kuvia SeniorSurfin tuottamista keskustelukorteista. Mediataidot keskustelukortit senioreille.

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa