Miksi aikuisten mediakasvatus on yhä lapsenkengissä?

Mediakasvatusta tehdään Suomessa laajasti ja suunnitelmallisesti yhteiskunnan eri sektoreilla. Aikuisten kohdalla tilanne on kuitenkin toinen.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen vuonna 2021 valmistunut selvitys aikuisten medialukutaidosta korostaa, että mediakasvatuksellinen näkökulma tarkentuu Suomessa erityisesti lapsiin ja nuoriin. Samalla aikuiset jäävät suunnitelmissa ja käytännön toimenpiteissä helposti sivuun.

Aikuiset ovat myös haastava kohderyhmä. Suuri ikähaitari sekä erilaiset elämäntilanteet ja mediankäyttötavat tarkoittavat, että aikuisten mediakasvatukseen ei voi kehittää yhtä, kaikille toimivaa mallia.

Lisäksi me aikuiset saatamme helposti itsekin ajatella, että olemme mediakasvatuksemme suhteen ”valmiita.”

Useampi sukupolvi jäänyt mediakasvatuksen katveeseen

Me Kvs-säätiössä olemme päättäneet, että haluamme vastata tähän haasteeseen ja kehittää juuri aikuisten medialukutaitoa.

Säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi toteaa, että medialukutaidon merkitys aktiivisen kansalaisen tulevaisuustaitona on nykyisin tunnustettu. Tästä kertoo sekin, että medialukutaito on kirjattu perusopetuksen opetussuunnitelmiin laaja-alaiseksi – kaikki oppiaineet ylittäväksi – osaamisen muodoksi.

– Tämän päivän aikuiset ovat kuitenkin käyneet koulunsa ennen vuonna 2014 vahvistettua opetussuunnitelmaa. Näin ollen useampi sukupolvi on jäänyt medialukutaitojen katveeseen. Juuri tästä syystä aikuisten medialukutaito on meille tärkeää, Tuomi sanoo.

Medialukutaito on demokratian perusta

Työmme lähtökohta on, että medialukutaito on toimivan ja demokraattisen yhteiskunnan perusta.

Medialukutaitoa tarvitaan erityisesti haurailla ja konfliktialueilla. Olemme jo vuosia työskennelleet Palestiinassa, jossa tuemme kansalaisyhteiskunnan rakentumista medialukutaitokoulutuksen kautta.

Tällä hetkellä työmme painopiste on palestiinalaisten opettajien medialukutaidon vahvistamisessa. Tavoitteena on edistää alueen väestön oikeutta tietoon ja ehkäistä ääriajattelua.

Myös asiantuntijat hyötyvät mediakasvatuksesta. Siksi olemme kouluttaneet muun muassa talouden ja lääketieteen tutkijoita tutkitun tiedon yleistajuistamisesta ja median kanssa toimimisesta.

– Tätä suuntaa tulemme varmasti jatkamaan. Tutkijat tarvitsevat ehdottomasti taitoja viestiä yleistajuisesti omasta tutkimusalastaan. Lisäksi jatkamme medialukutaidon kehittämistä haurailla ja jännitteisillä alueilla, Lauri Tuomi sanoo.

Teksti: Heini Huhtinen
Viestintäasiantuntija, Kvs-säätiö

Kuva: Fran Innocenti, Unsplash

Lue lisää: kansanvalistusseura.fi/

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.) edistää sivistystyötä ja aikuiskasvatusta Suomessa ja kansainvälisesti. Arkisivistys on yhdessä oppimista, jotta voimme pitää huolta ympäristöstä ja toisistamme.
Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa