Mielekästä mediakasvatusta varhaiskasvatukseen

Median käytön aloittaminen yhä nuorempana haastaa nykypäivänä vanhempien lisäksi myös varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä. Varhaiskasvatus kasvatuskontekstina onkin kodin ohella keskeinen ympäristö lapsen turvallisen ja tasapainoisen mediasuhteen rakentumiselle. Toisinaan varhaiskasvattajat voivat kuitenkin kokea pienille lapsille suunnattua mediakasvatuksen materiaalia olevan tarjolla rajoitetusti, eikä omiin valmiuksiin mediakasvattajana välttämättä luoteta. Siten mediakasvatus saattaa jäädä irralliseksi osaksi muusta toiminnasta, sitä ei koeta mielekkääksi tai olennaiseksi osaksi varhaiskasvatusta tai sen toteutuminen on vain yksittäisten henkilöiden varassa. 

Mediamieli on uudenlainen, varhaista mediakasvatusta edistävä toimija, joka tuottaa muun muassa maksutonta materiaalia sekä maksullisia täydennyskoulutuksia varhaiskasvattajien työn tueksi. Mediamieli on tänä vuonna ensimmäistä kertaa Mediataitoviikon yhteistyökumppanina ja tuottanut varhaiskasvatukseen suunnatun ”Varhaiskasvatuksen mediavuosikello”-materiaalin. Tämä maksuton materiaali koostuu valmiiksi ideoiduista harjoituksista, jotka ovat suunnattu pääasiassa 3–5-vuotiaiden lasten parissa työskenteleville. Harjoitukset käsittelevät monipuolisesti medialukutaitoja, kuten median tulkinta-, tuottamis- ja arviointitaitoja.

Toivon, että materiaalin myötä mahdollisimman moni varhaiskasvattaja saa uusia ideoita, oivalluksia sekä uskallusta tarttua median mahdollisuuksiin osana laadukasta varhaiskasvatustyötä.

Teksti: Mella Lehtonen
Mediamieli

Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

www.mediamieli.fi

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa