Materiaalit

Hyödynnä materiaaleja Mediataitoviikon suunnittelussa ja koko vuoden mediakasvatuksessa.

Mediataitoviikko tarjoaa joka vuosi paljon uusia materiaaleja mediataitojen kehittämisen tueksi. Materiaaleista löytyy niin yhteistyössä tehtyjä KAVIn omia Mediataitoviikon materiaaleja kuin kumppaneiden teemaviikolle tuottamia materiaaleja. Mediataitoviikkoa vietetään 6.-12.2.2023. Materiaalit ovat esillä tällä sivulla syyskuuhun 2023 asti. Ympäri vuoden löydät ilmaisia mediakasvatusmateriaaleja Mediataitokoulusta.

Aikamatkaajat

Aikamatkaajat on materiaali jokaiselle, joka haluaa tutustua internetiin, ja ottaa haltuun sen perustoimintoja. Tehtävissä hyödynnetään mediaa oman elinympäristön tarkastelussa. Median avulla pohditaan oman jäljen jättämistä, tulevaisuutta ja toimia sen puolesta.

Tutustu materiaaliin

Astu mediapoluille!

Mediapoluilla kiteyttää VASU-perustaisen mediakasvatuksen lähtökohdat ja tavoitteet, mutta se soveltuu hyvin myös esiopetukseen. Tarjolla on varusteita lasten, kasvattajien ja kasvatusyhteisöjen oppimisen ja kehittymisen poluille.

Tutustu materiaaliin

Bálgát medialohkanmáhttui árrabajásgeassimis ja ovda- ja vuođđooahpahusas

Rávagirjjáš láidesta medialohkanmáhtu ovddideapmái árrabajásgeassimis ja ovdaoahpahusas, jahkeluohkáin 1–6 ja jahkeluohkáin 7–9 oktan praktihka ovdamearkkaiguin.

Voit tilata oppaan veloituksetta KAVIn verkkokaupasta, tai ladata sen pdf-tiedostona.

Tutustu materiaaliin

Bálgát programmerenmáhttui árrabajásgeassimis ja ovda- ja vuođđooahpahusas

Dát rávagirjjáš fállá dutnje pedagogalaš geinnodagaid ja praktihkalaš ovdamearkkaid árrabajásgeassima ja ovdaoahpahusa, jahkeluohkáid 1–6 ja jahkeluohkáid 7–9 mánáid ja nuoraid programmerenmáhtu ovddideapmái.

Voit tilata oppaan veloituksetta KAVin verkkokaupasta, tai ladata sen käyttöösi pdf-muodossa.

Tutustu materiaaliin

Bäst på servern – animation för mediefostran

Animationen behandlar spelande och dess betydelse för vardagen, tidsanvändningen och kompisrelationer. Animationen är avsedd för elever i årskurs 3–6. Videon stöder eleverna i att förutom spelande också fundera på balanserad medieanvändning och självregleringsfärdigheter.

Tutustu materiaaliin

Bekanta dig med fenomenet: Deepfake

På internet sprids såväl tillförlitlig som felaktig eller avsiktligen vilseledande information. Informationen påverkar människornas kunskaper och uppfattningar och styr också handlingar och val. Lär dig om deepfake genom att titta på videon och göra uppgifterna om den.

Tutustu materiaaliin

Digisammon takojat

Digisampo-materiaali sisältää perustietoa ja tehtäviä big datasta ja tiedon keräämisen hyödyistä ja riskeistä.

Tutustu materiaaliin

Elokuvakasvatusta kouluun ja varhaiskasvatukseen

KAVIn elokuvapolun havainnollistavien näytteiden avulla käydään läpi elokuvailmaisun perusteita ja tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan mahdollisuuksiin. Elokuvapolkuja on kolme: Esipolku on suunnattu varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, ja se soveltuu osin myös alkuopetukseen. Alapolku on suunnattu alakouluille ja elokuvakerrontaan tutustuville; Yläpolku yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.

Tutustu materiaaliin

Filmfostran till skolan och småbarnspedagogiken

På Filmstigen går vi igenom filmuttryckets grunder och bekantar oss med det audiovisuella berättandets möjligheter. Webbplatsen ger skolorna och småbarnspedagogiken möjlighet att avgiftsfritt använda filmklipp i den egna undervisningen.

Den Nedre stigen är lämplig för ÅK 1-6 och den Övre stigen för ÅK 7-9. På Förstigen hittar du material som passar småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Tutustu materiaaliin

Ha ett bra nätliv!

Med hjälp av nya animationer kan du diskutera aktuella ämnen med barn och unga i olika åldrar, som t.ex. rädslor orsakade av media, användningen av första telefonen, spel, en balanserad medieanvändning och självregleringsförmåga och pressen som sociala medier kan orsaka ungdomar. Du hittar de fyra delarna i serien i Mediekunskapsskolan.

Tutustu materiaaliin

Hullu hullumpi yläaste -oppimistehtävät

Hullu – hullumpi – yläaste on animaatiokomedia 7.-luokkalaisten elämästä. Mediataitokoulun oppimistehtävät animaatiosarjasta on suunniteltu yläasteelle ja 6.-luokkalaisille, ja niiden tavoitteena on kannustaa mm. tulkitsemaan kerronnallisia ja viihteellisiä mediatekstejä, keskustelemaan median merkityksistä nuorten arjessa sekä tuottamaan tavoitteellisia mediasisältöjä yhdessä muiden kanssa.

Tutustu materiaaliin

KAVIs kanal i YouTube

KAVIs Youtube-kanal har en spellista på svenska med inspelningar från webbinarier och andra utbildningsvideor. Du får en kollegas tips till mediefostran inom småbarnspedagogiken och grundläggande undervisningen.

Tutustu materiaaliin

Kuvaamisjuliste

Mediataitokoulun klassikko: kuvan jakamista käsittelevä juliste ladattavana pdf-tiedostona.

Tutustu materiaaliin

Läskunnighet av mediesex för unga – guide för sexpositiv mediefostran

Denna guide erbjuder vuxna som arbetar med ungdomar vägkost för sexpositiv mediefostran om sexinnehåll i medier.

Tutustu materiaaliin

Luotettavan tiedon metsästäjät

Mediakasvatusmateriaali tieteestä ja tiedosta, jossa tarkastellaan median merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitellaan tiedon luotettavuuden arviointia.

Tutustu materiaaliin

Mediakartan tuntijat

Mediakartan tuntijat kehittää laaja-alaista media- ja monilukutaitoa sekä auttaa tunnistamaan ja tiedostamaan median herättämiä tunteita ja niiden vaikutuskeinoja.

Tutustu materiaaliin

Meidän jutusta tuttu

Meidän jutusta tuttu -toimintamallissa tutustutaan pienten lasten kanssa videokuvaamiseen ja itselle tärkeiden asioiden esittelyyn leikillisten kokeilujen avulla.

Tutustu materiaaliin

Nettielämää

Animaatioiden avulla otat eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa puheeksi ajankohtaisia aiheita, kuten median aiheuttamat pelot, ensimmäisen puhelimen käytön, pelaamisen sekä somen nuorelle aiheuttamia paineita.

Tutustu materiaaliin

Polkuja uusiin mediailmiöihin

Tutustu uusiin mediailmiöihin, joita ovat deepfake, metaversumi, loox box, algoritmit, botit arjessa, NFT ja kryptovaluutta, misinformaatio, some nuoren hyvinvoinnin rakentajana ja haastajana, somen audiovisuaalisten sisältöjen kerronnallisuus. Materiaalisarja sisältää aihetta käsittelevän videon, tietotekstit ja tehtävät opettajan ja oppilaiden käyttöön.

Tutustu materiaaliin

Polkuja-oppaat

Oppaiden avulla voit edistää lasten ja nuorten mediataitoja ja ohjelmointiosaamista opetussuunnitelmien mukaisesti. Polkua-oppaat kuljetaan ikäryhmälle soveltuvien käytännön esimerkkien kautta.

Tutustu materiaaliin

Selkokielinen Yhdessä turvallisesti netissä

Opas on tarkoitettu 6–12-vuotiaiden lasten vanhemmille. Opas auttaa vanhempia puhumaan netin käytöstä lapsen kanssa. Vanhempi vinkkejä siitä, miten lapsi voi käyttää internetiä turvallisesti.

Tutustu materiaaliin

Selkokielisiä mediakasvatustehtäviä

Hyvällä mielellä median kanssa -tehtäväkokonaisuus on tehty niitä oppijoita ajatellen, joille voi olla hyötyä selkeästi etenevistä ja selkokielisistä tehtävistä. Tehtävien kohderyhmänä ovat erityisesti 12-18 -vuotiaat ja heidän kasvattajansa, mutta tehtäviä voidaan hyödyntää myös nuorempien tai vanhempien oppijoiden kanssa.

Tutustu materiaaliin

Serverin paras -animaatio mediakasvatukseen

Animaatio pelaamisesta ja teemojen käsittelyä tukeva pedagoginen osio. Animaatio on suunnattu 3.-6.-luokkalaisille. Video tukee pohtimaan pelaamisen ohella laajemminkin tasapainoista mediankäyttöä ja itsesäätelytaitoja median parissa.

Tutustu materiaaliin

Stigar till medieläskunnighet -handböckerna

Handböckerna stöder fostran i enlighet med läroplansgrunderna. Det finns en handbok för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, en för de lägre årskurserna och en för de högre. I handboken presenteras kunskapsbeskrivningarna för åldersgruppen samt många praktiska exempel och aktiviteter. Du når handböckerna via Nylitteracitets webbsida för publikationer.

Tutustu materiaaliin

Stigar till nya mediefenomen

Serien innehåller material som introducerar till nya mediefenomen: NFT och kryptovaluta, bottar, algoritmer, välmående och sociala medier, berättande i audiovisuellt innehåll i sociala medier. Serien innehåller en video om ämnet, informationstexter och uppgifter för lärare och elever.

Tutustu materiaaliin

Tryggt tillsammans på nätet

Guiden “Tryggt tillsammans på nätet” är avsedd för vårdnadshavare till 6-12-åringar. Denna guide hjälper vårdnadshavaren att tala med ett barn i åldern 6–12 år om tre viktiga frågor: mobbning, sexuella trakasserier och integritetsskydd.

Häftet kan beställas kostnadsfritt här https://materiaalit.kavi.fi/
Som pdf får du den här: https://www.mediataitokoulu.fi/tryggt.pdf

Tutustu materiaaliin

Inspiraatiota mediataitojen opetukseen Kultuksesta

Helsingin kaupungin Kultus.fi-palvelu kokoaa Mediataitoviikon aikana pääkaupunkiseudun tapahtumia, näyttelyitä ja oppimateriaaleja yhteen osoitteeseen. Palvelussa on myös paljon digitaalisia materiaaleja ja tapahtumia, joita voi hyödyntää asuinpaikasta riippumatta. Palvelu tukee lasten ja nuorten mediataitojen kartuttamista osana koulu- ja päiväkotipäiviä.

Tutustu materiaaliin

Asiaa mediakasvatuksesta -kanava

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Asiaa Mediakasvatuksesta -kanavalta löydät koulutusvideoita ja  luentotaltiointeja. Soittolistojen avulla löydät oman kohderyhmäsi aihepiirin videot, mm. ideoita varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen sekä asiantuntijanäkökulmia inklusiiviseen mediakasvatukseen.

Tutustu materiaaliin

Bibliotekens länkbibliotek

Det kan vara svårt att hitta webbplatser med specialinformation. Länkbiblioteket kan vara till hjälp vid informationssökning. Det är en webbplats som innehåller länkar till pålitliga webbsidor om olika ämnen. Länkarna samlas och förs in i Länkbiblioteket av informationsspecialister.

Tutustu materiaaliin

Digireppu

Pelituen julkaisema Digireppu on digitaalisessa muodossa oleva materiaalipaketti alkuopetusikäisten sekä 1-4 -luokkalaisten lasten perheille. Digireppu sisältää tietoa, tehtäviä ja kysymyksiä, joiden avulla vanhempien ja lapsien on helpompaa sukeltaa digilaitteiden maailmaan.

Tutustu materiaaliin

Digiryggsäcken

Pelitukis Digiryggsäck är ett materialpaket till familjer med barn i förskolan och åk 1-4. Digiryggsäcken innehåller information, uppgifter och frågeställningar som underlättar diskussion kring användning av digitala enheter.

Tutustu materiaaliin

Digiturvataitojuliste

Väestöliiton kehotunnekasvatus ja Sua varten somessa -hanke ovat julkaisseet selkokielisen digiturvataitojulisteen 3–9-vuotiaiden lasten huoltajille ja varhaiskasvatukseen. Pystyt helposti tukemaan lapsen turvallisuutta älylaitteilla näiden ohjeiden avulla. Julisteen voi tulostaa iloiseksi ja tärkeäksi muistutukseksi ryhmän seinälle. Kuva: Minna Kähkönen

Tutustu materiaaliin

Eläkeliiton mediakasvatusmateriaalit

Eläkeliiton sivuilla voit opetella mediataitoja verkossa. Mediataitoprojektissa tuotettuja materiaaleja löytyy sekä mediakasvatuksen ammattilaisille että muille aikuisille.

Tutustu materiaaliin

Elokuva-analyysibingo

Koulujen elokuvaviikkon julkaisema bingo auttaa havainnoimaan elokuvaa tarkemmalla katseella. Millaisista osista elokuva koostuu ja millaisia valintoja elokuvantekijät ovat tehneet? Elokuva-analyysibingo on työväline elokuvakasvatukseen erityisesti yläkoululaisille ja sitä vanhemmille. Bingo on saatavilla suomeksi, pohjois- ja inarinsaameksi sekä ruotsiksi.

Tutustu materiaaliin

Empatiapolku

Empatiapolkuun on koottu Digiseikkailun tehtäviä, joissa harjoitellaan erityisesti empaattista toimimista netissä. Polku sopii esi- ja perusopetukseen kaiken ikäisille joko itsenäisesti edettäväksi tai opettajajohtoisesti keskustelun tueksi ja yhdessä tehtäväksi.

Tutustu materiaaliin

Filmanalysbingo

Filmanalysbingo är ett verktyg för filmfostran, särskilt för elever i ÅK 7-9 och äldre. Du kan använda bingospelet för att hjälpa eleverna att mer noggrant observera en film. Innan ni ser filmen är det en bra idé att gå igenom punkterna som finns i rutorna, så att det är tydligt för alla vad det är för saker som eleverna ska leta efter i filmen.

Tutustu materiaaliin

Fråga bibliotekarien -tjänsten

Tjänsten Fråga bibliotekarien hjälper dig att hitta enskilda fakta och ger dig tips om pålitliga källor. Du kan få svar i tjänsten på frågor om nästan vilket ämne som helst, eftersom det bland svararna finns informationsspecialister både från allmänna bibliotek och olika specialbibliotek. Förutom att svaren skickas till frågeställarna publiceras de också i ett arkiv som är öppet för alla.

Tutustu materiaaliin

Ge trygghet och stöd

Rädda Barnen rf:s guide är avsedd för föräldrar och vuxna som har föräldraansvar för ungdomar i åldern 11-17 år. Guiden innehåller information om ungdomars sexualitet, sexuellt våld mot barn och ungdomar på nätet, om hur man kan hjälpa dem att agera tryggt i digitala miljöer.

Tutustu materiaaliin

Hur man förebygger och ingriper i sexuella trakasserier och sexuellt våld

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett materialpaket med anvisningar för studerande inom yrkesutbildningen och gymnasiet om identifiering, förebyggande av och ingripande i sexuella trakasserier och sexuellt våld. I materialpaketet ingår en broschyr och en affisch.

Tutustu materiaaliin

Känn igen mörka mönster som konsument

På Konkurrens-och Konsumentverkets Kampus finns en ny kurs om vad som menas med mörka mönster och hur de kan påverka konsumentens val. Hjälp eleverna att identifiera de mest typiska mörka metoderna som bör ringa varningsklockorna när de stöter på dem.

Tutustu materiaaliin

Keskustele digipelaamisesta lukioissa ja amiksissa

EHYT ry:n materiaalin avulla voi käsitellä nuorten kanssa digipelaamisen haittoja ja hyötyjä, arjenhallinnan teemoja sekä pelaamiseen liittyviä asenteita. Nuorten oma pohdinta ja keskustelu on materiaalissa keskeisessä roolissa. Materiaali sisältää myös digipelaamiseen liittyvää faktaa ja lisätietolinkkejä.

Tutustu materiaaliin

Keskustele ikäraja-kysymyksistä

Digiseikkaulun videon ja pohdintakysymysten avulla voit keskustella lasten ja nuorten kanssa elokuvien, videoiden ja pelien ikärajoista.

Tutustu materiaaliin

Kirjastojen linkit tiedonhakuun

Makupalat.fi on palvelu, joka karttuu koko ajan kirjastoammattilaisten tarkistamilla sivustovinkeillä. Sinne kootaan tiedonhaun avuksi linkit luotettaviin sivustoihin eri aloilta. Tietoa voi etsiä aiheen mukaan tai sanahaulla. Yksi haku tuottaa mahdollisuuden edetä yleisestä tuloksesta tarkempaan osumaan, sillä kirjastoammattilaiset ovat asiasanastaneet ja luokittaneet sivustot ikään kuin kyse olisi ”kirjahyllystä”.

Tutustu materiaaliin

Kohti inklusiivisempaa aikuisten mediatoimintaa

Sosped-säätiön Mediatoimintaa kaikille -projektissa mallinnettiin ja esiteltiin haavoittuvassa asemassa oleville aikuisille suunnattua mediatoimintaa. Projektissa tuotettiin yhdessä osallistujien kanssa inklusiivista mediatoimintaa kuvaava opas, 20 jakson podcast-sarja sekä Mediatoimintaa kaikille -seminaari. Tutustu materiaaleihin linkin kautta.

Tutustu materiaaliin

Kopiraittilas spel och material om upphovsrätt

Kopiraittila är ett inspirerande material i form av ett spel som producerats av Kopiosto för lärande av och undervisning i upphovsrättigheterna. I Kopiraittila finns pedagogiskt, spelliknande material för alla åldrar och utbildningsstadier.

Tutustu materiaaliin

Kysy kirjastonhoitajalta

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu auttaa yksittäisen tiedon löytämisessä sekä luotettavien lähteiden hahmottamisessa. Palveluun voi jättää kysymyksiä miltei aiheesta kuin aiheesta. Vastaukset toimitetaan kysyjän lisäksi myös kaikille avoimeen arkistoon. Palvelussa pyritään aina antamaan myös vinkit tiedonlähteistä.

Tutustu materiaaliin

Liikuttava mediakasvatus

Mediamielen uusi opas tarjoaa ideoita ja harjoituksia pienten lasten liikunnalliseen mediakasvatukseen. Materiaaliin on koottu kahdeksan valmiiksi ohjeistettua ideaa, kuinka esimerkiksi QR-koodeja, erilaisia äänimaailmoja sekä ohjelmointiosaamista voidaan hyödyntää osana liikunnallisia tuokioita.

Tutustu materiaaliin

Luotettavaa tietoa seksistä

Seksistä tarjotaan monenlaista tietoa mediassa, ja omaa kykyä arvioida tiedon luotettavuutta voi kehittää! Tunnistatko, minkälaiseen tietoon voi luottaa? Tee Väestöliiton asiantuntijoiden laatima nettitesti, joka voi auttaa sinua pohtimaan medialukutaitoasi seksin suhteen!

 

Tutustu materiaaliin

Lyhytvideosarja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisemiseen ja niihin puuttumiseen

Opetushallitus on julkaissut lyhytvideoita ja podcasteja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisemiseen. Soittolistalta löydät mm. tietoa siitä, kuinka tunnistaa kiusaaminen verkossa.

Tutustu materiaaliin

Materiaaleja senioreiden mediakasvatukseen

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan materiaalipankki uudistuu. Materiaalipankista löydät oppaita, artikkeleita, harjoituksia ja tutkimuksia mediakasvatuksen ja mediataitojen saralta. Aiheina on mm. digitaalinen jalanjälki, kriittinen medialukutaito, valeuutiset, tiedonhaku ja viestintätaidot.

Tutustu materiaaliin

Mediakasvatus + ruokakasvatus = MEDIALAUTANEN!

Aikakausmedian uusi oppimateriaali pureutuu ruokajournalismiin ja -mainontaan hyvinvoinnin, nautinnon ja ekologisuuden näkökulmista, ja Medialautaselta voi poimia omat aineistot eskarista yläkouluun. Medialautanen.fi-sivusto on jaettu eri teemoihin: maistuva media, terveellinen media ja ekologinen media. Materiaali koostuu videoista, aikakauslehtiaineistoista sekä tehtävistä.

Tutustu materiaaliin

Mediakasvatusta pohjoissaameksi

Suojellaan Lapsia ry:n materiaalipankista löytyy useita lasten digiturvataitoja tukevia materiaaleja pohjoissaameksi. Hyödynnä esimerkiksi Stop, Slow & Go ja Stop – julisteita, Puhelinparkki-materiaalia tai vinkkejä vanhemmille.

Tutustu materiaaliin

Medialukudiplomi

Aikakausmedia ja Uutismedian liitto ovat julkaisseet medialukudiplomin, joka kannustaa lehtien lukemiseen ja opettaa lähdekriittisyyttä. Oppilaat lukevat lukuvuoden aikana kymmenen ikätasolleen sopivaa aikakaus- ja uutismedioissa julkaistua juttua ja tekevät niihin liittyvät tehtävät. Juttupaketit koostuvat Julkisen sanan neuvoston (JSN) Journalistin ohjeisiin sitoutuneiden sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleista.

Tutustu materiaaliin

Mediaseksin lukutaitoa nuorille

Opas tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille eväitä seksipositiiviseen ja nuorten kasvua tukevaan median seksisisältöjä käsittelevään mediakasvatukseen. Nuorilla tarkoitetaan tässä oppaassa
13–18-vuotiaita.

Tutustu materiaaliin

Monilukutaidolla pimeiden käytäntöjen vaikutuksia vastaan

Laajenna mainonnan tunnistamisen oppituntia ohjaamalla pimeiden käytäntöjen tunnistamiseen Kilpailu- ja kuluttajaviraston materiaaleilla. Auta oppilaita tunnistamaan tyypillisimpiä pimeitä käytäntöjä, joiden kohtaamisen pitäisi soittaa hälytyskelloja. Opettajana voit opiskella KKV Kampuksella ”Pimeät käytännöt tutuksi”-kurssin, josta löydät lisää käytännön esimerkkejä hyödynnettäväksi opetuksessa.

Tutustu materiaaliin

Opas digitaaliseen informaatiolukutaitoon

Faktabaarin suomenkielinen ja englanninkielinen opas kokoaa kattavasti tietoa ja esimerkkejä digitaalisen informaatiolukutaidon edistämiseen. Digitaalisella informaatiolukutaidolla tarkoitetaan kykyä löytää, saada käyttöönsä, tulkita, analysoida, hallita, ymmärtää, luoda ja levittää informaatiota turvallisesti ja asianmukaisesti sosiaalisessa mediassa digitaalisen teknologian avulla. Hyödynnä opasta itseopiskeluun tai opetuksen tukena.

Tutustu materiaaliin

Opas mediakasvatukselliseen globaalikasvatukseen

Taksvärkki ry:n julkaisema opas tarjoaa yläkoulujen opettajille konkreettisia työkaluja peruskoulun opetussuunnitelman arvoja ja tavoitteita tukevaan opetukseen ja mediakasvatukselliseen globaalikasvatukseen. Opas kannustaa tutkimaan median välittämiä tietoja, arvoja ja asenteita. Se laajentaa erilaisten medialähteiden ja harjoitusten avulla mielikuvia globaalista etelästä, haastaa stereotypioita ja antaa ideoita kestävän kehityksen toimintatapojen tuomiseen luokkahuoneeseen.

Tutustu materiaaliin

Opi ja opeta kuluttajan oikeuksia

Euroopan kuluttajakeskus on julkaissut englanninkielistä oppimateriaalia digiajan kuluttajansuojasta lapsille ja nuorille. Video- ja tietovisamateriaali käsittelee mm. mobiilipelien sisäisiä ostoja, verkko-ostamista sekä tilausansojen ja huijausten tunnistamista.

Tutustu materiaaliin

Oppilaiden digihyvinoinnin vahvistaminen

Pelastakaa Lapset on kehittänyt kaikille Suomen viidesluokkalaisille ilmaiseksi tarjottavan Huippula-palvelun, jolla vahvistetaan oppilaiden digihyvinvointi- ja verkkoturvallisuusosaamista. Valmiiksi oppitunniksi paketoitu interaktiivinen kysely on helppo ja nopea opettajien ottaa käyttöön. Lisäksi Huippula suosittelee kunkin luokan kehityskohtia vahvistavia opetusmateriaaleja.

Tutustu materiaaliin

Oppimistehtävät sateenkaarinuorista

Seta on koostanut oppimiskäyttöön 12 lyhyttä teemavideoita, joissa 2020-luvun sateenkaarinuoret kertovat kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Aiheina ovat esimerkiksi koulumaailma, näkyvyys ja näkymättömyys, ystävyys ja sosiaalinen media. Materiaalia voi käyttää osana peruskoulun ja toisen asteen opintoja, korkeakouluopintoja tai omaksi iloksi itseopiskeluun.

Tutustu materiaaliin

Paina pause -kampanjan videot

Google tekee työtä suomalaisten medialukutaidon ja väärän tiedon tunnistamisen parantamiseksi. Esimerkki tästä on syksyllä 2022 käynnistynyt Paina Pause -kampanja, joka kertoo kiinnostavien animaatioiden avulla YouTuben käyttäjille muun muassa väärän tiedon tunnistamisesta ja lähdekritiikistä.

Tutustu materiaaliin

Pausa-kampanjens videor

YouTubes egen Hit Pause -kampanj startade hösten 2022 och använder animationer för att informera YouTube-användare om bland annat att identifiera falsk information och kritisera källor. Länk till den svenskspråkiga spellistan.

Tutustu materiaaliin

Pelillinen Normipyöritys

Setan Normipyöritys-menetlmä on aina ajankohtainen! Se on pelillistetty opetusmenetelmä, joka on suunnattu yläkouluikäisille sekä heitä vanhemmille. Sitä voi käyttää välineenä käsiteltäessä koulussa, mediassa sekä laajemmin yhteiskunnassa esiintyviä normeja. Normipyöritys-materiaali on vapaasti tulostettavissa ja hyödynnettävissä epäkaupallisessa toiminnassa. Tutustu materiaaliin materiaalipankissa.

Tutustu materiaaliin

Pienenä digiajassa -kirppupeli

MLL on julkaissut Pienenä digiajassa -kirpun 0-3 -vuotiaiden lasten vanhemmille mediakasvatuksen tueksi. Kirppua voi myös pelata lasten kanssa tyskentelevien kesken. Sen tavoitteena on tunnistaa omaa ja lapsen hyvinvointia tukevaa mediankäyttöä, pohtia mediankäyttöä lapsen näkökulmasta ja jakaa ajatuksia ja vertaistukea muiden aikuisten kanssa.

Tutustu materiaaliin

Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa

Mediametkan Pienet tunnetaiturit -materiaalisivu edistää pienten lasten monilukutaitoa ja sisältää valmiin koulutuspolun, joka koostuu lapsiryhmille suunnatuista videotuokioista. Lisäksi tunnetaiturimateriaali sisältää Halli-nallen tunnekortit, tunnesäätilakuvat sekä tunnesanoja. Kotitehtävä on suunniteltu jaettavaksi koteihin lapsen ja vanhemman yhteisiin tunteiden tutkimishetkiin. Sivun lopussa on linkkejä tulostettaviin materiaaleihin

Tutustu materiaaliin

Pikku Kakkosen toimintatuokiot

Ota Pikku Kakkosen toimintatuokiot mediakasvatuksen tueksi varhaiskasvatukseen. Toimintatuokiot on jaoteltu varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueiden mukaan ja niiden konsepti on käytettävissä sellaisenaan päiväkodin tuokioissa. Tänä vuonna toimintatuokioiden teemana tulee olemaan kehotunne- ja tunnekasvatus.

Tutustu materiaaliin

Puhu pelaamisesta nuorten kanssa

EHYT ry:n nuorille suunnattu kanava BuenoTalk löytyy Tiktokista, Instagarmista ja YouTubesta. BuentoTalk tuottaa nuorille suunnattua ajankohtaista ja kiinnostavaa sisältöä päihteistä ja pelaamisesta. Linkin kautta pääset digipeliaiheisten videoiden listaan. Videoiden kuvauksesta löytyy teemaan sopivia pohdintakysymyksiä.

Tutustu materiaaliin

Resa till digitalt välmående och nätsäkerhet för femteklassister

Rädda Barnen har utvecklat Toppen som är en kostnadsfri digital tjänst för Finlands alla femteklassister. Tjänstens syfte är att stärka elevernas digitala välmående och kunskaper om nätsäkerhet. Det interaktiva testet är en färdigt paketerad lektion som är lätt och snabb att tas i bruk av läraren. Toppen är en visuell tjänst där eleverna följer med Timmas och Vilis äventyr och svarar på deras frågor.

Tutustu materiaaliin

Röster från världen

Dagsverke rf:s guide till mediekunskap och global fostran tar upp stereotyper och fördomar, och hur media formar vår världsbild.

Tutustu materiaaliin

Seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäiseminen ja siihen puuttuminen

Opetushallitus on julkaissut materiaalipaketin, jossa on ohjeita ammatillisen ja lukiokoulutuksen opiskelijoille seksuaalisen häirinnän ja väkivallan tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja niihin puuttumiseen. Materiaalipakettiin kuuluu esite ja juliste. Esite on julkaistu 11 eri kielellä.

Tutustu materiaaliin

Somettaako vai pelittääkö?

Pelituen tuottaman Somettaako vai pelittääkö? -oppimateriaalin tarkoituksena on tukea nuorten digipelaamisen ja puhelimen käytön hallintaa. Oppimateriaalia voidaan käyttää alakoulun viimeisillä luokilla, yläkoulussa sekä toisella asteella. Alla olevasta linkistä pääset tilaamaan tämän maksuttoman materiaalin.

Tutustu materiaaliin

Spelet På väg mot upphovsrätten

I spelet På väg mot upphovsrätten får högstadie-elever eller elever på andra stadiet bekanta sig med grunderna till upphovsrätten genom speluppgifter. Spelet fungerar på spelplattformen Seppo. Eleverna kan spela med egna mobiltelefoner, datorer eller padda. Spelet leds av läraren som fungerar som handledare. Spelet är kostnadsfritt och användaren behöver ingen egen licens för Seppo-spelen. Du kan beställa spelet på webbsidan via länken.

Spelet har skapats i ett samarbete mellan Nuorten akatemia Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf (TTVK).

Tutustu materiaaliin

Stopp! Min kropp!

Rädda Barnen rf. arbetar för att bekämpa och förebygga sexuella trakasserier, gromning och sexuellt våld mot barn. Stopp! Min kropp! är en vägledning för föräldrar och andra viktiga vuxna med tips och råd om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.

Tutustu materiaaliin

Surfa lugnt eller spela vidare?

Pelitukis utbildningsmaterials mål är att hjälpa unga att reflektera över och hantera sin tillvaro på sociala medier och vid spel. Lektionsmaterialet riktas till åk 5-6, högstadiet och andra stadiet. Materialet passar även andra som arbetar med barn och unga. Materialet beställs via länken nedan.

Tutustu materiaaliin

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä on mukaansatempaava ja monipuolinen oppimateriaalipaketti tekijänoikeuksista alakouluikäisille. Oppimateriaalissa on kuvakirjanen, lautapeli, tehtävävihko ja kuvaruutupohja sarjakuvan tekoon. Opettajalle tai ohjaajalle paketti sisältää kattavan tietovihkon sekä tuntiohjetaulukon. Materiaalipaketin voi tilata koululle.

Tutustu materiaaliin

Tekijänoikeustaitoja pelaten

Tekijänoikeustaitoja voi opiskella ja opettaa Kopiraittilassa! Perusteellisen tekijänoikeustietopaketin lisäksi sivustolla on materiaaleja ja pelejä, joita opettaja voi hyödyntää opetuksessa. Asiatieto yhdistettynä toiminnallisiin tehtäviin on tehokas tapa oppia uutta. Eri-ikäisille oppijoille on omat ympäristönsä, ja tehtävät on suunniteltu ikätasoille sopiviksi. Kopiraittilan sisällöt vastaavat aina voimassa olevia lakeja ja lupia. Sivustoa ylläpitää Kopiosto.

Tutustu materiaaliin

Tie tekijänoikeuteen

Tie Tekijänoikeuteen on yläkouluikäisille suunnattu pelillinen oppimateriaali verkossa, jossa nuoret pääsevät oppimaan tekijänoikeudesta käytännönläheisesti. Pelissä osallistujat valitsevat itselleen hahmoksi valokuvaajan, vloggaajan tai musiikintekijän ja pääsevät hahmojen kautta tutustumaan kullekin ammattiryhmälle tyypillisiin tekijänoikeuksiin ja luovien sisältöjen käyttöä koskeviin kysymyksiin. Peli toimii Seppo-alustalla. Pelin on laatinut Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa.

Tutustu materiaaliin

Tiedonhaun opastuksen vinkit

Kirjastot.fi-sivustolta löytyy Tiedonhaun kokonaisuus, joka sisältää aineistoa tiedonhaun opastukseen. Se sisältää olennaiset huomioitavat asiat aina ongelman jäsennyksestä tiedonlähteisiin ja luotettavuuden arviointiin. Mukana on ohjeita myös sosiaalisen median tiedonhakuun sekä vinkkejä tietokannoista ja hakemistoista. Niiden avulla löytää lähteitä, jotka eivät esimerkiksi Google-haulla nouse esiin.

Tutustu materiaaliin

Tukea digiopastuksen käynnistämiseen

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta on tuottanut konkreettista aineistoa digiopastustoiminnan käynnistämisen, kehittämisen ja arvioinnin tueksi. Materiaalit tukevat senioreiden digituen järjestämisessä. Mukana myös vinkkejä etädigiopastuksen organisointiin.

Tutustu materiaaliin

Tunne- ja kaveritaitoteemaiset laulut

Suomen Vanhempainliitto on julkaissut kahdeksan tunne- ja kaveritaitoteemaista laulua. Lantun ja Ruutin laulut pohjautuvat lasten ja heidän vanhempiensa ajatuksiin ja kertomuksiin. Laulujen sanoitukset on koottu lorukortteihin, jotka voi ladata ja tulostaa. Juttutuokioiden tueksi löytyy myös tukimateriaali, joka sisältää aiheeseen herätteleviä kysymyksiä.

Tutustu materiaaliin

Turvaa ja tue – Opas vanhemmille

Pelastakaa Lapset ry:n oppaasta löytyy tietoa nuoren seksuaalisuudesta, netissä tapahtuvasta lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta sekä siitä, miten tukea nuorta turvallisessa netin käytössä ja miten toimia, jos nuori on kohdannut netissä seksuaaliväkivaltaa. Opas on tarkoitettu 11–17-vuotiaiden nuorten vanhemmille ja vanhemman asemassa oleville aikuisille. Kokonaisuus koostuu oppaasta ja testaa tietosi -osiosta. 

Tutustu materiaaliin

Turvallisesti netissä -oppaat

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus julkaisee uuden painoksen suositusta Turvellisesti netissä -oppaasta. Opas on tarkoitettu lapsille ja heidän huoltajilleen. Opasneuvoo fiksuun ja turvalliseen internetin ja älylaitteiden käyttöön ja tarjoaa kyberaiheisia tehtäviä lapsille.

Tutustu materiaaliin

Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin

Mediakasvatusseuran kokoama materiaalipaketti tarjoaa työkaluja ja valmiita opetuksessa hyödynnettäviä sisältöjä erityisesti kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeiden mediataitojen kehittymisen tueksi. Materiaalit on suunnattu ensisijaisesti toisen asteen ja yläkoulun opettajille

Tutustu materiaaliin

Videosarja kriittiseen ajatteluun

Taksvärkki ry:n uudessa Kriittisen ajattelun aamukahvit -videosarjassa pohditaan, miten eri tietolähteet vaikuttavat maailmankuvaamme. Tutustu esimerkiksi videoon, jossa asiantuntijat keskustelevat siitä, miten miten sosiaalinen media vaikuttaa maailmankuvaamme tai videoon, jossa nuoret pohtivat uutisointia Afrikan maista. 

Tutustu materiaaliin

Videosarja: Aikuiset ja ikääntyvät digitalisoituvassa yhteiskunnassa

Osana OdigO-hanketta suunnitellaan ja toteutetaan videotietoiskujen sarja, joka koostuu yhteensä 15 videosta (à n. 1-3 min). Videoilla esiintyy hankkeen toimijoita ja ulkopuolisia asiantuntijoita kertomassa aiheen kannalta mielenkiintoisista ja keskeisistä asioista. 

Tutustu materiaaliin

Videoserie om att känna igen mobbning och trakasserier och ingripa

Utbildningsstyrelsen har producerat en videoserie för personal inom småbarnspedagogik och utbildning samt vårdnadshavare som hjälper dem känna igen mobbning, trakasserier, diskriminering och våld som drabbar barn och unga och ingripa på ett sätt som bidrar till säkerhet och välmående. Alla avsnitt är textade på finska, svenska och engelska. Videorna kan ses på Utbildningsstyrelsens YouTube-kanal.

Tutustu materiaaliin

Yle uutiset oppimateriaalina

Yle Uutisluokan Yle Triplet -palvelu tarjoaa peruskoulun ja toisen asteen opettajille helppokäyttöisen palvelun käsitellä uutisten maailmaa opetuksessaan. Palvelu auttaa kytkemään ajankohtaiset asiat osaksi opetusta. Palvelussa käsitellään päivittäin kolmea uutista. Tripletin ydin on jokaiseen uutisvideoon tehty taustamateriaali ja tehtävät opettajien käyttöön.

Tutustu materiaaliin
Jaa: