Kouluterveyskysely 2023: Liiallinen netinkäyttö on lisääntynyt erityisesti yläkouluikäisillä tytöillä 

Vuoden 2023 Kouluterveyskyselyn mukaan lasten ja nuorten liiallinen netinkäyttö on kasvanut. Mediakasvatus osana arkipäivää tukee lasten ja nuorten hyvinvointia. 

Kouluterveyskysely on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemä maanlaajuinen kysely, johon vastaavat perusopetuksen 4. ja 5. luokan sekä 8. ja 9. luokan oppilaat ja toisen asteen 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vuoden 2023 Kouluterveyskyselyn mukaan liiallinen netinkäyttö on kasvanut kaikissa vastaajaryhmissä. Liiallisella netinkäytöllä viitataan sellaiseen netinkäyttöön, joka hallitsee elämää liikaa ja vie huomiota pois muista tärkeistä asioista.  

Kouluterveyskyselyn mukaan liiallisella netinkäytöllä on yhteys mielenterveysongelmiin, kuten masennukseen tai sosiaaliseen ahdistukseen. Liiallisella netinkäytöllä on myös yhteys koulunkäyntiin liittyviin haasteisiin, kuten vaikeuksiin seurata tunnilla, tehdä läksyjä ja valmistautua kokeisiin.  

Nuoret tytöt nousevat esiin huolta herättävänä ryhmänä 

Vuoden 2023 kyselyssä liiallisen netinkäytön suhteen erityistä kasvua on nähtävissä 8.–9.-luokkalaisten tyttöjen kohdalla. Koronapandemian jälkeen tässä ryhmässä muutokset negatiivisempaan suuntaan ovat olleet selkeämpiä myös masennuksen ja sosiaalisen ahdistuksen suhteen.  

”On iso kysymys, missä määrin liiallinen netinkäyttö aiheuttaa mielenterveysongelmia tai keskittymisvaikeuksia. Vai onko niin, että ne, joilla on haasteita mielen hyvinvoinnin, keskittymisen tai yksinäisyyden kanssa, löytävät netistä palkitsevan ympäristön. Näiden välillä on kuitenkin yhteys”, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Olli Kiviruusu.  

Kiviruusun mukaan liiallisella netinkäytöllä on yhteyksiä myös univaikeuksiin ja päihteiden käyttöön. Kouluterveyskyselyn tuloksista on havaittavissa, että osa lapsista ja nuorista heräilee kesken unien jatkuvasti, tai heillä on vaikeuksia nukahtaa. 

”On hyvä muistaa, että liiallisesta netinkäytöstä kysyttäessä esiin nousee ryhmä, jolla on tämän ilmiön kanssa ongelmia. Suurin osa lasten ja nuorten mediankäytöstä on kuitenkin luontevaa ja nyky-yhteiskuntaan kuuluvaa”, kommentoi Kiviruusu.  

Miten tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mediankäytössä?

1. Näe lapsi tai nuori.

Kasvattajien ja lasten ja nuorten kanssa työskentelevien on hyvä pitää mielessä, että puhelimen käyttö ei ole aina uhmaa. Puhelin voi olla lapselle tai nuorelle väline, johon hän turvautuu, jos olo on esimerkiksi yksinäinen.

2. Luo keskusteluyhteys ja pidä se auki. 

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kannattaa normalisoida sitä, että netissä tapahtuvista asioista puhutaan. Heiltä voi esimerkiksi kysellä, mitä hauskaa netissä on tullut vastaan viime aikoina. Näin aikuinen pysyy kärryillä siitä, mitkä asiat lapsia ja nuoria huvittavat, ja voi keskustella heidän kanssaan, mikäli naurun kohteena on jotain epäsopivaa, kuten väkivaltavideot tai kaverista kiertävä kuva. Keskusteluyhteyden ollessa auki lapset ja nuoret eivät jää myöskään yksin kohdatessaan hämmentävää tai ahdistavaa mediasisältöä.  

3. Opetelkaa digitaitoja yhdessä. 

On hyvä varmistaa, että lapset ja nuoret osaavat perustaidot laitteiden käytöstä: Miten saa puhelimen äänettömälle? Tai säädettyä näytön kirkkautta? Liiallista netinkäyttöä voi ehkäistä harjoittelemalla lasten ja nuorten kanssa taukojen pitämistä. Opasta lapsia ja nuoria, että öisin puhelin kannattaa laittaa kokonaan pois. Jokainen nukkuu paremmin, kun ei ole koko ajan hälytystilassa tarkastamassa puhelimen ilmoituksia. 

4. Opetelkaa muita kunnioittavaa käytöstä netissäkin. 

Lasten ja nuorten kanssa on hyvä harjoitella asiallista nettikäyttäytymistä, kuten luvan kysymistä toisen kuvaamiseen ja kuvan tai videon jakamiseen. Myös nuorisotiloissa voi harjoitella digitaitoja. Yhdessä pelaaminen tai kuvaaminen on hyvää mediakasvatusta, sillä sen ohessa voi jutella yhteisistä pelisäännöistä ja muiden kunnioittavasta kohtelusta.  

5. Sopikaa säännöt laitteiden käytölle yhteisissä tiloissa. 

Puhelimien käytölle tulisi olla kouluissa selkeät säännöt, sillä niiden käyttö tunneilla häiritsee kaikkien keskittymistä. Jos luokassa pidetään esitelmiä tai muita suullisia esityksiä, turvallisen tilan luomiseksi puhelinten täytyy pysyä poissa, jotta joku ei kuvaa luokkatoveria videolle ja jaa sitä eteenpäin nolaamistarkoituksessa. Nuorisotiloillakin pitää olla puhelinten käyttösäännöt muiden nolaamisen estämiseksi. Opettaja voi myös pyrkiä asettamaan sääntöjä esimerkiksi luokan WhatsApp-ryhmään kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi. 

Vinkit on laadittu THL:n Kouluterveyskyselyn kehittämispäällikkö Jenni Heleniuksen haastattelun pohjalta. 

Lue lisää Kouluterveyskyselystä THL:n sivuilta.

Teksti: Aava Lievonen, korkeakouluharjoittelija / KAVIn mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö 
Kuva: Maria Vilja

EU-logo. Euroopan unionin osarahoittama.
Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa