Elokuvakasvatuksella saamelaistietoa

Elokuvakasvatuksen avulla vaikeidenkin teemojen käsittely helpottuu, sillä samaistumisen kautta syntynyt tunnekokemus edesauttaa oppimisprosessin kehittymistä. Nyt on korkea aika tuoda faktapohjaista tietoa saamelaisista suomalaisiin kouluihin.

Olemme Rauhankasvatusinstituutissa (RKI) käyttäneet elokuvakasvatusta työssämme vuodesta 2019 ja huomanneet, että elokuvan voima haastavien asioiden ja ilmiöiden käsittelyssä on ainutlaatuinen. Työmme lähtökohtana on rakentaa kasvatuksen kautta yhteiskuntaa, joka on mahdollisimman oikeudenmukainen mahdollisimman monelle, sillä uskomme tämän olevan kestävän yhteiskuntarauhan tae. Elokuvalla on mahdollista avata oppilaiden ajattelua ja taitoja vaikuttamisen, mielipiteen perustelun, toisen asemaan asettumisen, syy-seuraus-suhteiden ymmärtämisen sekä vallan kriittisen tarkastelun saralla. Nämä opittavat taidot sekä oikea ja faktapohjainen tieto ovat myös rauhan toteutumisen edellytys. Tästä syystä olemme erityisen otettuja siitä, että saamme tuoda tietoa ja näkökulmia saamelaisista suomalaisiin kouluihin Suvi Westin palkitun ”Eatnameamet – Hiljainen taistelumme” –dokumenttielokuvan kanssa.

Elokuva mahdollistaa oppilaiden ajattelua ja taitoja vaikuttamisen saralla.

”Eatnameamet – Hiljainen taistelumme” kertoo saamelaisten yhä jatkuvasta taistelusta olemassaolonsa ja oikeuksiensa puolesta. Elokuva näyttää, mikä vaikutus maiden menetyksellä, saamen kielten käytön kieltämisellä ja saamelaisen kulttuurin hyväksikäytöllä on ollut paitsi kokonaisen kansan myös yksittäisten saamelaisten elämään. Se käsittelee aihetta, joka on jäänyt historian oppikirjojen ulkopuolelle: saamelaisten asema Suomen valtiossa.

Suomalaisissa kouluissa on tarjolla todella vähän tietoa saamelaisista. Tämän seurauksena saamelaiset oppilaat voivat joutua paikkaamaan tietovajetta luokissaan ja heistä tulee ikään kuin tietokirjoja kulttuuristaan. Tehtävä on raskas kenelle tahansa, ja asettaa saamelaiset oppilaat eriarvoiseen asemaan muihin oppilaisiin nähden. Yhteiskunnallisella tasolla saamelaistiedon puute johtaa syrjivään ja saamelaista kulttuuria vahingoittavaan päätöksentekoon.

”Eatnameamet – Hiljainen taistelumme” -dokumenttielokuvaan pohjautuvat RKI:n työpajat auttavat paikkaamaan saamelaistiedon aukkoja kouluissa. Oikean ja ajankohtaisen tiedon lisäksi elokuva ja työpajat tarjoavat nuorille mahdollisuuden käsitellä saamelaisaiheita eläytymisen ja keskustelun kautta.

Maria Aikio
Koulutussuunnittelija
Rauhankasvatusinstituutti

Kuva: Anssi Kömi, Eatnameamet

Lue lisää: rauhankasvatus.fi/eatneameamet-hiljainen-taistelumme-elokuva-ja-tyopaja

Ida-Maria Helander on Suomen Saamelaisnuoret SNN ry:n entinen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Elokuvassa seurataan Helanderin matkaa YK:n Indigenous Issues -tapahtumaan New Yorkiin vuonna 2019

Eatnameamet – Hiljainen taistelumme nähtiin ensimmäisen kerran elokuvateattereisa Suomessa vuonna 2021.

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa