Digivälineet osallisuuden, opiskelun, työn ja arjen tukena

Jatkuvan oppimisen merkitys on kasvanut tietoyhteiskunnassa. Omaksuttavan tiedon määrä on valtava, ja tietoa tulee monista eri kanavista monenlaisessa muodossa. Tieto ei ole aina saavutettavassa muodossa, vaikka EU:n saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan jo vuonna 2016. Tietoa myös välitetään monin eri tavoin eri palveluissa esimerkiksi viranomaisille, opettajille, työkavereille ja läheisille. Osaamistaan täytyy päivittää jatkuvasti, jotta selviää erilaisten palveluiden käyttäjänä.  

Saavutettavuus on kaikille tärkeää, mutta erityisen tärkeää se on heille, joilla on jonkinlaisia kognitiivisia vaikeuksia. Kyse voi olla väliaikaisesta tilanteesta esimerkiksi sairauden tai kuormittavan elämäntilanteen takia tai kehityksellisistä oppimisvaikeuksista, kuten lukivaikeudesta. Oppimisvaikeuksia esiintyy arviolta 5–20 prosentilla väestöstä. 

Ilman tukea nämä vaikeudet voivat vaikuttaa merkittävästi opiskelumenestykseen, työssä selviytymiseen, mielen hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänhallintaan.  Moni oppimisvaikeuksia kokeva on kertonut ulkopuolisuuden kokemuksista ja häpeän tunteesta, joilla on ollut suuri merkitys henkilön mahdollisuuksiin osallistua ja tehdä valintoja. Vaikka digitalisaatio haastaa, se myös tarjoaa mahdollisuuksia osallistua, oppia, omaksua ja välittää tietoa monikanavaisesti. Erilaisilla laitteilla ja ohjelmilla, voidaan helpottaa mm. lukemista, kirjoittamista, keskittymistä, muistamista ja muuta tiedon käsittelyä. Useimmilla on käytössään älypuhelin ja/tai tietokone, joiden avulla voi esimerkiksi sanella, kuunnella ja kääntää tekstiä. Ohjelmat voivat myös muistuttaa asioista, auttaa keskittymään ja siten edistää työn sujumista. 

Kuka tahansa voi hyötyä näistä digivälineistä omassa arjessaan, mutta erityisesti niistä hyötyvät oppimisvaikeuksia kokevat henkilöt. Tietämys arkea, oppimista ja työntekoa helpottavista välineistä on vielä valitettavan vähäistä. Digivälineiden hyödyntäminen tulisi olla keskeinen osa mediakasvatusta ja uutta lukutaitoa. Tiedon lisäämisen ohella tarvitaan myös asennemuutosta, ettei kenenkään tarvitsisi pelätä esimerkiksi “huijaavansa”, jos sanelee tekstiä kirjoittamisen sijaan. Lisäksi tulisi varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus hankkia tarvittavat laitteet ja ohjelmat ja saada niiden avulla oma osaamisensa näkyviin ja potentiaalinsa käyttöön. Usein tärkein apuväline on kuitenkin toinen ihminen. Uskalla siis kysyä, tarjota apua sekä ohjata tiedon lähteille ja tuen piiriin, esimerkiksi Erilaisten oppijoiden liittoon. 

Teksti: Riikka Marttinen
Erityisasiantuntija, Erilaisten oppijoiden liitto 

Kuva: Sladic, iStock

Lisätietoa: www.eoliitto.fi 

Tutustu digivälineisiin:
Erilaisten oppijoiden liitto: Oppimisen apuvälinekeskus ja Työ sujuvaksi! 
Datero: Älykkäitä välineitä – parempia tuloksia  
Microsoft: Oppimistyökalut ja Syventävä lukuohjelma 
Google: Google Lens ja Esteettömyys 

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa