Digitaalinen informaatiolukutaito on aikamme tärkeä kansalaistaito

Nopeasti mullistuvassa digitaalisessa maailmassa tarvitaan uudenlaista mediakasvatusosaamista. Kirjastot ja kansalaisopistot ovat avainasemassa erityisesti aikuisten digitaitojen edistämisessä.

Miten algoritmit muokkaavat käytöstämme? Kuinka verkkohuijaukset ovat kehittyneet viime aikoina? Millaisin eri tavoin esimerkiksi kuvia tai videoita voi manipuloida?

Digitaalinen maailmamme mullistuu nopeasti, ja tarve uudenlaisille kriittisille mediataidoille on huutava.

Kirjastoilla ja kansalaisopistoilla on tärkeä rooli etenkin aikuisten medialuku- ja digitaitojen edistämisessä. Ne tavoittavat erityisesti aikuisia, jotka eivät välttämättä muuten osallistu koulutustoimintaan.

Digisivistys kansalaistaidoksi -hankkeessa kehitämme kirjastojen ja kansalaisopistojen henkilökunnan osaamista ajankohtaisissa digitaalisen informaatiolukutaidon teemoissa. Samalla visioimme kirjastojen ja kansalaisopistojen huomisen roolia digitalisoituvassa maailmassa.

Hankkeen toteuttaa Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.) yhdessä FaktabaarinHelsingin kaupunginkirjaston ja Kansalaisopistojen liitto KoL:n kanssa. Asiantuntijakumppanimme Faktabaari on verkossa toimiva, joukkoistamista hyödyntävä faktantarkistuspalvelu.

Tiedonlähteet yhä sirpaloituneempia

Digitaalinen informaatiolukutaito kuuluu niin kutsuttuihin uusiin lukutaitoihin. Sillä tarkoitetaan kykyä löytää, tulkita, hallita, luoda ja levittää informaatiota turvallisesti ja asiallisesti sosiaalisessa mediassa ja digitaalisen teknologian avulla.

Digitaalinen informaatiolukutaito on nousemassa aikamme tärkeäksi kansalaistaidoksi. Kyky muodostaa mielipiteitä luotettavan tiedon avulla on perusedellytys kaikelle rakentavalle yhteiskunnalliselle osallistumiselle ja demokratialle. Tässä suhteessa myös aikuiset tarvitsevat jatkuvaa koulutusta ja tietojen päivittämistä.

Myös aikuiset tarvitsevat jatkuvaa koulutusta ja tietojen päivittämistä.

Esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjastossa on työn alla uusi mediakasvatussuunnitelma, jossa otetaan entistä paremmin huomioon aikuisväestön tarpeet myös digitaaliseen informaatiolukutaitoon liittyen.

Maailmassa, jossa tiedonlähteet ovat yhä sirpaloituneempia, myös kirjastoammattilaiset kaipaavat uutta osaamista aikuisten mediakasvatukseen liittyen, toteaa Töölön kaupunginkirjaston johtaja Lotta Muurinen.

”Kirjastoissa aikuisten mediakasvatuksessa korostuu digituki eli laitteiden ja sähköisten palveluiden käytössä opastaminen. Valmius asiakkaiden auttamiseen medioiden kriittisessä arvioinnissa, sisällön tuottamisessa sekä digitaalisten taitojen pitkäjännitteisessä kehittämisessä kaipaa terävöittämistä”, Muurinen sanoo.

Mediakasvatusosaamisen täydennysosaamista tarvitaan

Kriittisen medialukutaito-opetuksen tarve on selvästi tunnistettu myös kansalaisopistokentällä, kertoo Kansalaisopistojen liitto KoL:n toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen.

Hänen mukaansa osasta opistoja löytyy jo jonkin verran mediakasvatukseen liittyvää osaamista, mutta osaajien määrä ei vielä riitä vastaamaan koulutusten suureen tarpeeseen ja kasvavaan kysyntään.

”Mediakasvatusosaamisen täydennyskoulutusta tarvitaan, jotta opettajat uskaltaisivat lähteä kouluttamaan suurta yleisöä digitaaliseen lukutaitoon liittyvissä kysymyksissä. Digitaalinen lukutaito on kaikkien tarvitsema kansalaistaito”, Nuottanen sanoo.

Teksti: Heini Huhtinen, Kvs-säätiön viestintäasiantuntija

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa